BÀI PHÁT BIỂU CỦA Đ/C BÍ THƯ HUYỆN UỶ TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NGHỊ QUYẾT NĂM


BÀI PHÁT BIỂU CỦA Đ/C BÍ THƯ HUYỆN UỶ TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NGHỊ QUYẾT NĂM  

Định dạng: Word – Sửa được.

Áp dụng: Tham khảo để viết diễn văn phát biểu trong các hội nghị, hội thảo các buổi lễ lớn nhỏ, khai mạc hội thi, hội trại…

Loại file: word - Số trang: 6 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://dayvahoctot.com/huong-dan-tai-lieu/BÀI PHÁT BIỂU CỦA Đ/C BÍ THƯ HUYỆN UỶ

                    TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NGHỊ QUYẾT NĂM  .

                                                       ————————-

       

          Kính thưa:Các đồng chí đại biểu,

Quý Đ/c Ban Thường vụ, Ban Chấp hành cùng các Đ/c dự hội nghị.

 

Năm xxx, là năm thứ xxx thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ xx (nhiệm kỳ xx – xx). Hôm nay, BCH Huyện uỷ tổ chức hội nghị mở rộng nhằm đánh giá những kết quả, đạt được trong năm xx và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm xx. Qua báo cáo thực hiện Nghị quyết năm 2009 và xây dựng dự thảo Nghị quyết năm xx, qua ý kiến phát biểu của các đại biểu và các đồng chí tôi rất đồng tình và xin ghi nhận trong quá trình tổ chức thực hiện.

Kính thưa các đ/c lãnh đạo cùng toàn thể hội nghị!

Thực hiện Nghị quyết năm xx, Đảng bộ huyện xxx tuy có nhiều thuận lợi cơ bản, song chúng ta cũng gặp rất nhiều khó khăn nhất là trong sản xuất, dịch bệnh trên cây trồng, gia súc, gia cầm, giá cả hàng hoá, vật tư phục vụ nông nghiệp tăng cao, nước mặn xâm nhập 5/10 xã, thị trấn làm ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Vị Thuỷ là huyện nông nghiệp cơ sở vật chất tuy được quan tâm xây dựng nhưng chưa đồng bộ, nhất là cơ cấu hạ tầng kinh tế – xã hội ở nông thôn, vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước còn hạn chế, khối lượng nợ đọng còn cao, nhiều công trình tiến độ thực hiện chậm, ảnh hưởng không ít đến cuộc sống và lao động sản xuất của nhân dân đó là những khó khăn thách thức không nhỏ cho sự lãnh đạo, điều hành của Huyện uỷ, Uỷ ban nhân dân huyện trong việc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm xx.

Kính thưa các đồng chí!


Tìm theo từ khóa: , , , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan