BÀI PHÁT BIỂU CỦA HUYỆN ỦY Dự khai giảng lớp tập huấn cho cán bộ Mặt trận cơ sở


BÀI PHÁT BIỂU CỦA HUYỆN ỦY  Dự khai giảng lớp tập huấn cho cán bộ Mặt trận cơ sở

Định dạng: Word – Sửa được.

Áp dụng: Tham khảo để viết diễn văn phát biểu trong các hội nghị, hội thảo các buổi lễ lớn nhỏ, khai mạc hội thi, hội trại….

Loại file: word - Số trang: 5 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://dayvahoctot.com/huong-dan-tai-lieu/BÀI PHÁT BIỂU CỦA HUYỆN ỦY  Dự khai giảng lớp tập huấn cho cán bộ Mặt trạn cơ sở

———

 

Kính thưa: …………………………………………………………..

………………………………………………………….

………………………………………………………….

Kính thưa các đồng chí!

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận ở cơ sở  hiện nay là đòi hỏi cấp bách. Công tác, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác Mặt trận có vai trò hết sức quan trọng, nhất là ở tuyến cơ sở. Lớp tập huấn lần nầy nhằm giúp cho các đồng chí nhận thức đúng đắn vai trò, tầm quan trọng của công tác Mặt trận, thực hiện đúng nguyên tắc, phương pháp, quy trình, công tác Mặt trận là  nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức thành viên làm công tác Mặt trận, nhằm tăng cường sự đoàn kết, thống nhất và đảm bảo thực hiện dân chủ trong toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các tổ chức cơ sở Đảng đối với hoạt động của Nhà nước và hệ thống chính trị, công tác Mặt trận đã thực sự góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, nâng cao sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của nhà nước đối với công tác Mặt trận trong giai đoạn hiện nay.


Tìm theo từ khóa: , , , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan