Bài phát biểu phát động phong trào thi đua (Phát biểu của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, – Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh phát động phong trào thi đua)


Bài phát biểu phát động phong trào thi đua  (Phát biểu của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, – Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh phát động phong trào thi đua)

Định dạng: Word – Sửa được.

Áp dụng: Tham khảo để viết diễn văn phát biểu trong các hội nghị, hội thảo các buổi lễ lớn nhỏ….

Loại file: word - Số trang: 3 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://dayvahoctot.com/huong-dan-tai-lieu/Bài phát biểu phát động phong trào thi đua  (Phát biểu của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, – Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh phát động phong trào thi đua)

 

Kính thưa đồng chí Nguyễn Thị Doan, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước CHXHCNVN, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương;

Kính thưa các vị đại biểu khách quý và các đồng chí!

 

Năm 2012 là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, chúng ta cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức đòi hỏi các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, cán bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang trong tỉnh cần phải nỗ lực cao hơn nữa. Tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cách mạng, những bài học quý trong các phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2011; tăng cường đoàn kết, sáng tạo, ra sức thi đua lao động sản xuất, học tập, công tác, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2012, giữ vững an ninh – quốc phòng.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, tôi phát động phong trào thi đua năm 2012 trong toàn tỉnh, tập trung vào các nội dung chủ yếu sau:

1. Phát động sâu rộng và tổ chức sôi động, có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước trong từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, khơi dậy ý thức tự giác, tính tích cực, chủ động, sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, phấn đấu thực hiện thành công 7 nghị quyết chuyên đề toàn khóa và các nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch của từng cơ quan, đơn vị, cơ sở, doanh nghiệp với năng suất, chất lượng, hiệu quả cao nhất; góp phần thực hiện thắng lợi tất cả các chỉ tiêu kinh tế – xã hội chủ yếu năm 2012 của tỉnh:


Tìm theo từ khóa: , , , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan