BÀI THU HOẠCH CÁ NHÂN Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh hội Cựu Chiến binh


BÀI THU HOẠCH CÁ NHÂN Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh hội Cựu Chiến binh

Định dạng: Word – Sửa được.

Áp dụng: Tham khảo để viết diễn văn phát biểu trong các hội nghị, hội thảo các buổi lễ lớn nhỏ, khai mạc hội thi, hội trại….

Loại file: word - Số trang: 3 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://dayvahoctot.com/huong-dan-tai-lieu/BÀI THU HOẠCH CÁ NHÂN Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh hội Cựu Chiến binh

 

 

 

Họ Và Tên :  xxx

Đơn vị Công tác: xxxx

Nhiệm vụ được giao: Hội viên hội Cựu Chiến binh xxx

 

Qua 4 năm thực hiện cuộc vận động “ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”  Bản thân tôi báo cáo trước tập thể chi hội về những nhận thức sâu sắc và việc làm của mình trong học tập và làm theo lời Bác như sau:

 

I-Về Nhận Thức:

Cuộc vận động “ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã tạo sức lôi cuốn mạnh mẽ trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm trước hết là của cán bộ, đảng viên có ý nghĩa đặt biệt quan trọng là lan tỏa ra nhiều tổ chức đoàn thể xã hội và trong nhân dân tạo sự chuyễn biến sâu sắc trong lao động, sinh hoạt học tập, nêu cao tính tự giác, tính giác ngộ, niềm tự hào dân tộc,  làm dấy lên phong trào thi đua mạnh mẽ trong mọi tầng lớp mọi lĩnh vực đời sống kinh tế văn hóa xã hội Quốc phòng- An ninh. Riêng đối với bản thân là bài học quý giá nhất, để bản thân làm nền tảng cho việc định hướng cuộc sống trong mọi công việc, giúp cho bản thân có tư tưởng lập trường vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng của đảng, phát huy tính sáng tạo, tính kỷ luật, hiểu sâu sắc hơn giá trị truyền thống dân tộc, của Bác hồ vĩ đại, từ đó bản thân vận dụng linh hoạt vào trong mọi mặc sinh hoạt, nêu cao tinh thần tự giác học tập, rèn luyện, trao dồi phẩm chất đạo đức lối sống.


Tìm theo từ khóa: , , , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan