BÁO CÁO THAM LUẬN Những khó khăn và giải pháp triển khai có hiệu quả công tác cải cách hành chính tỉnh


BÁO CÁO THAM LUẬN Những khó khăn và giải pháp triển khai có hiệu quả

công tác cải cách hành chính tỉnh 

Loại file: word - Số trang: 7 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://dayvahoctot.com/huong-dan-tai-lieu/BÁO CÁO THAM LUẬN Những khó khăn và giải pháp triển khai có hiệu quả

công tác cải cách hành chính tỉnh

Công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Đảng và Nhà nước quan tâm, thực hiện nhằm góp phần phát triển kinh tế, ổn định trật tự xã hội. Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn I (2011-2015) và chương trình cải cách hành chính giai đoạn II (2016-2020) theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính của Chính phủ giai đoạn 2011-2020. Theo đó, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1824/QĐ-UBND ngày 16/10/2012 Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2011-2015. Mục tiêu là nâng cao năng lực hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước, tiếp tục nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức hướng trọng tâm vào việc phục vụ Nhân dân, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong chỉ đạo, điều hành và thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý trong các cơ quan hành chính Nhà nước.


Tìm theo từ khóa: , , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan