BÁO CÁO THAM LUẬN SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Kết quả triển khai năm xxx và biện pháp nâng cao chỉ số PCI của tỉnh về “Đào tạo lao động” trong năm xxx.


BÁO CÁO THAM LUẬN SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Kết quả triển khai năm xxx và biện pháp nâng cao chỉ số PCI của tỉnh  về “Đào tạo lao động” trong năm xxx.

Loại file: word - Số trang: 6 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://dayvahoctot.com/huong-dan-tai-lieu/BÁO CÁO THAM LUẬN SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Kết quả triển khai năm xxx và biện pháp nâng cao chỉ số PCI của tỉnh  về “Đào tạo lao động” trong năm xxx.

Được sự cho phép của Ban tổ chức Hội thảo, thay mặt lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, tôi xin tham gia phát biểu ý kiến về thực trạng và giải pháp nâng cao chỉ số thành phần “Đào tạo lao động” như sau:


Tìm theo từ khóa: , , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan