BÁO CÁO THAM LUẬN TẠI HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TỔNG KẾT 05 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 34/2008/CT-TTG VÀ SƠ KẾT 01 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 15/CT-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHíNH PHỦ


BÁO CÁO THAM LUẬN TẠI HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TỔNG KẾT 05 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 34/2008/CT-TTG VÀ SƠ KẾT 01 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 15/CT-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHíNH PHỦ

Loại file: word - Số trang: 6 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://dayvahoctot.com/huong-dan-tai-lieu/BÁO CÁO THAM LUẬN TẠI HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TỔNG KẾT

05 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 34/2008/CT-TTG VÀ SƠ KẾT 01 NĂM

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 15/CT-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHỚNH PHỦ

Thực hiện Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg ngày 03/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước; Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, thành phố Hà Nội đã tổ chức triển khai nghiêm túc và đạt được các kết quả như sau:

  1. Đặc điểm, tình hình CNTT tại thời điểm triển khai chỉ thị 34/2008/CT-TTg

Tại thời điểm Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg, hiện trạng ứng dụng CNTT của thành phố Hà Nội và sử dụng văn bản điện tử còn rất nhiều hạn chế. Thực hiện Nghị quyết 15 của Quốc hội về mở rộng địa giới hành chính Thủ đô, có một khoảng cách tương đối lớn giữa hai khu vực của Hà Nội cũ và Hà Tây cũ, một số huyện của Hà Tây khi mới sáp nhập được đánh giá là “trắng” CNTT, tỷ lệ ứng dụng CNTT của các huyện này cũng tương đối thấp. Một số đặc điểm chính về CNTT Hà Nội cuối năm 2008 như: tỷ lệ trang bị máy tính cho cán bộ công chức, viên chức chỉ đạt khoảng 60-65%; tỷ lệ các đơn vị có mạng LAN cũng chỉ đạt 60% và còn rất nhiều hạn chế trong quá trình khai thác, sử dụng; chỉ hơn 50% các đơn vị có trang thông tin điện tử và chưa được khai thác hiệu quả; hệ thống thư điện tử của thành phố mới đưa vào sử dụng với số lượng người sử dụng hạn chế; hạ tầng trang thiết bị máy chủ, CNTT tại các đơn vị còn rất thiếu; mạng diện rộng của thành phố chưa được hình thành; Khả năng sử dụng CNTT của các cán bộ công chức còn rất hạn chế, đặc biệt là các Huyện của Hà Tây cũ.


Tìm theo từ khóa: , , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan