BÁO CÁO THAM LUẬN Về kinh nghiệm công tác thanh tra, kiểm tra của Sở Kế hoạch & Đầu tư


BÁO CÁO THAM LUẬN Về kinh nghiệm công tác thanh tra, kiểm tra của Sở Kế hoạch & Đầu tư 

Loại file: word - Số trang: 6 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://dayvahoctot.com/huong-dan-tai-lieu/BÁO CÁO THAM LUẬN Về kinh nghiệm công tác thanh tra, kiểm tra của Sở Kế hoạch & Đầu tư

Kính thưa: – Các đồng chí Lãnh đạo Thanh tra Bộ Kế hoạch & Đầu tư;

- Đ/c Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai;

- Thưa toàn thể hội nghị.

Được phép của Ban Tổ chức hội nghị, Thanh tra Sở Kế hoạch & Đầu tư TP. Hồ Chí Minh xin được báo cáo tham luận chuyên đề “kinh nghiệm công tác thanh, kiểm tra của Sở Kế hoạch & Đầu tư” theo các nội dung sau:


Tìm theo từ khóa: , , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan