BÁO CÁO THAM LUẬN XÂY DỰNG CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC NHÀ GIÁO, GẮN VỚI VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH


BÁO CÁO THAM LUẬN XÂY DỰNG CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC NHÀ GIÁO, GẮN VỚI VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Loại file: word - Số trang: 5 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://dayvahoctot.com/huong-dan-tai-lieu/BÁO CÁO THAM LUẬN XÂY DỰNG CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC NHÀ GIÁO, GẮN VỚI VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH                                                                                             

Kính thưa: Các vị khách quý, các vị đại biểu cùng toàn thể hội nghị.

Tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh là sự kết tinh từ những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hóa của nhân loại, là tài sản vô cùng to lớn và giá trị của Đảng và nhân dân ta. Ngày nay, đất nước ta đang từng bước chuyển mình, hội nhập với nền kinh tế thế giới và phát triển theo hướng hiện đại. Đứng trước những thời cơ mới, yêu cầu mới đòi hỏi Đảng và Nhà nước ta phải có biện pháp xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức, viên chức “vừa hồng, vừa chuyên”. Đặc biệt là xây dựng những giá trị phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam nói chung và đội ngũ nhà giáo nói riêng trong giai đoạn cách mạng mới.

Với những yêu cầu đó, Bộ Chính trị đã ra Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 17/01/2006 về tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong cả hệ thống chính trị; Ngày 16 tháng 4 năm 2008  Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định Ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo, trong toàn hệ thống giáo dục quốc dân; đồng thời để cuộc vận động đi vào chiều sâu và có kết quả cao, ngày 15 tháng 5 năm 2011 Bộ Chính trị đã ra Chỉ thị số 03-CT/TW về việc tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.


Tìm theo từ khóa: , , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan