BÁO CÁO Thực trạng về các hình thức tổ chức sản xuất theo tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới tại xã xxx


BÁO CÁO Thực trạng về các hình thức tổ chức sản xuất theo tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới tại xã xxx

Định dạng: Word – Sửa được.

Áp dụng: Tham khảo để viết diễn văn phát biểu trong các hội nghị, hội thảo các buổi lễ lớn nhỏ, khai mạc hội thi, hội trại….

Loại file: word - Số trang: 6 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://dayvahoctot.com/huong-dan-tai-lieu/BÁO CÁO Thực trạng về các hình thức tổ chức sản xuất theo tiêu chí

xây dựng xã nông thôn mới tại xã xxx

Thực hiện công văn số 02/LLMLN ngày xx tháng xx năm xx của Khoa lý luận Mác-Lênin trường chính trị tỉnh xxx về việc khảo sát thực trạng về các hình thức tổ chức sản xuất xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện xxx

Căn cứ tình hình thực tế của địa phương trong xây dựng và phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn xã. Nay UBND xã báo cáo tóm tắt thực trạng về các hình thức tổ chức sản xuất theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại xã xxx cụ thể như sau:

1. Vị trí, vai trò của việc xây dựng các loại hình tổ chức sản xuất theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới (Tổ hợp tác và Hợp tác xã) trong giai đoạn hiện nay:

- Tầm quan trọng của tổ hợp tác và hợp tác xã trong xây dựng xã nông thôn mới: Sau khi có chủ trương của Trung ương, tỉnh, huyện về thực hiện xây dựng NTM, cấp ủy, chính quyền xã đã xác định tầm quan trọng của kinh tế tập thể trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM. Hình thức tổ chức sản xuất là một trong những tiêu chí quan trọng, muốn đạt được nội dung tiêu chí thì xã phải có tổ hợp tác hoặc HTX hoạt động có hiệu quả. Từ đó, đã chỉ đạo phát triển THT và HTX trên địa bàn, hiện toàn xã có 7 THT và 01 HTX đang hoạt động. Thời gian qua, bên cạnh đáp ứng các khâu dịch vụ cơ bản cho xã viên, từ nguồn tích lũy của mình, các THT và HTX nông nghiệp ở địa phương đã đóng góp hàng trăm triệu đồng và ngày công lao động cùng với chính quyền địa phương xây dựng cơ sở hạ tầng như: làm đường giao thông,… góp phần làm cho bộ mặt nông thôn càng thêm khang trang, đổi mới.


Tìm theo từ khóa: , , , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan