SKKN QL-Đoàn, CĐ, CN,Văn thư- Kế toán-…TH

SKKN Đoàn đội: Một số giải pháp bồi dưỡng phụ trách sao trong trường tiểu học đạt hiệu quả cao.

“Trẻ em hôm nay- thế giới ngày mai”.  Đó là những câu nói mà mỗi người làm công tác giáo dục lấy làm tâm niệm trong công tác giảng dạy của mình. Ngày nay, chúng ta đang phấn đấu xây dựng một nền giáo dục ngày càng hoàn thiện hơn, góp phần giáo dục hình thành thiếu nhi Việt Nam giàu có về trí tuệ, khỏe mạnh về thể lực, về đạo đức và có lối sống lành mạnh, trong sáng. Trong đó, hoạt động Đội TNTP là con đường giáo dục không thể thiếu trong quá trình giáo dục trẻ em. Đối với Đội TNTP phương pháp giáo dục là thông qua các hoạt động thực tiễn của Đội và tự rèn luyện của Đội viên. Chính vì vậy công tác nhi đồng được Đảng ta và Bác Hồ coi đó là sự nghiệp đào tạo một lớp người mới cho đất nước. Bác Hồ nói : “Ngày nay các em là nhi đồng, ít năm sau các em sẽ là công dân, cán bộ…”

SKKN Đoàn đội: Một số kinh nghiệm tổ chức hội thi thiếu nhi trong trường tiểu học của Tổng phụ trách

Nhà tr­ường Tiểu học trong giai đoạn hiện nay,việc tổ chức các hoạt động Đội trong nhà tr­ường là một con đ­ường giáo dục không thể thiếu được trong quá trình giáo dục toàn diện cho trẻ em. Song việc thiết kế hoạt động Đội phải thể hiện được “màu sắc” của tổ chức Đội. Đó chính là sự vui tươi lành mạnh phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi học sinh tiểu học. “Học mà chơi, chơi mà học” tạo nên những ngày hội thực sự lôi cuốn hấp dẫn thu hút các em tham gia công tác Đội.

SKKN Đoàn đội: Công đoàn với việc xây dựng và củng cố khối đoàn kết nội bộ ở công đoàn cơ sở

ổn định về đội ngũ, huy động được sức mạnh tập thể trong thực hiện nhiệm vụ chung, phong trào hoạt động mạnh và hiệu quả hoạt động được nâng lên. Ngược lại, ở đâu mất đoàn kết nội bộ thì ở đó phong trào không mạnh, tập thể đó luôn ở trong cái vòng luẩn quẩn của sự chia rẽ, bè cánh, lao động cầm chừng, khiếu kiện thắc mắc,…