ĐIểm chuẩn

Điểm chuẩn vào lớp 10

Xem điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Bắc Ninh năm học 2017 – 2018

Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017 - 2018 Tỉnh  Bắc Ninh
Hướng dẫn chi tiết các cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Bắc Ninh năm học 2017 - 2018

Đang cập nhật

 Trong khi chờ đợi, bạn có thể xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016 - 2017 Tỉnh  Nghệ An

Hướng dẫn chi tiết các cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh  Bắc Ninh năm học 2016 - 2017
Để xem điểm chuẩn mỗi trường, bạn soạn tin như sau

Soạn HB daucach Mãtrường gửi 8785

Cụ thể như sau:

Tên trường THPT Mã trường Soạn tin
Gia Bình 1 30558 Soạn: HB 30558 gửi 8785
Hàm long 30559 Soạn: HB 30559 gửi 8785
Hàn Thuyên 30560 Soạn: HB 30560 gửi 8785
Hoàng Quốc Việt 30561 Soạn: HB 30561 gửi 8785
Lê Văn Thịnh 30562 Soạn: HB 30562 gửi 8785
Lương Tài 1 30563 Soạn: HB 30563 gửi 8785
Lương Tài 2 30564 Soạn: HB 30564 gửi 8785
Lý Nhân Tông 30565 Soạn: HB 30565 gửi 8785
Lý Thái Tổ 30566 Soạn: HB 30566 gửi 8785
Lý Thường Kiệt 30567 Soạn: HB 30567 gửi 8785
Ngô Gia Tự 30568 Soạn: HB 30568 gửi 8785
Nguyễn Đăng Đạo 30569 Soạn: HB 30569 gửi 8785
Nguyễn Văn Cừ 30570 Soạn: HB 30570 gửi 8785
Quế Võ 1 30571 Soạn: HB 30571 gửi 8785
Quế Võ 2 30572 Soạn: HB 30572 gửi 8785
Quế Võ 3 30573 Soạn: HB 30573 gửi 8785
Thuận Thành 1 30574 Soạn: HB 30574 gửi 8785
Thuận Thành 2 30575 Soạn: HB 30575 gửi 8785
Thuận Thành 3 30576 Soạn: HB 30576 gửi 8785
Tiên Du 1 30577 Soạn: HB 30577 gửi 8785
Yên Phong 1 30578 Soạn: HB 30578 gửi 8785
Yên Phong 2 30579 Soạn: HB 30579 gửi 8785

 

 

Chuyên Hùng Vương Soạn tin
Toán chuyên 30580 Soạn: HB 30580 gửi 8785
Vật lý chuyên 30581 Soạn: HB 30581 gửi 8785
Hóa học chuyên 30582 Soạn: HB 30582 gửi 8785
Sinh học chuyên 30583 Soạn: HB 30583 gửi 8785
Ngữ văn chuyên 30584 Soạn: HB 30584 gửi 8785
Sử chuyên 30585 Soạn: HB 30585 gửi 8785
Tiếng Anh chuyên 30586 Soạn: HB 30586 gửi 8785
Lớp không chuyên 30587 Soạn: HB 30587 gửi 8785

 

Dự kiến 2017

Điểm chuẩn trúng tuyển thi vào lớp 10 năm học 2017-2018 tỉnh Tiền Giang

Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 tỉnh Tiền Giang năm học 2017-2018
Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017-2018  tỉnh Tiền Giang bạn soạn tin như sau:
 

Soạn: HB mãtrường gửi 8785
 

Mã trường và cách soạn tin cụ thể để lấy điểm chuẩn từng trường được quy ước như sau:

Dữ liệu đang cập nhât. 

Trong khi chờ đợi, bạn có thể tham khảo điểm chuẩn vào lớp 10 tại  tỉnh Tiền Giang  năm 2016 hoặc tham khảo thống kê điểm chuẩn vào lớp 10  tỉnh Tiền Giang nhiều năm liên tiếp (bấm vào đây để xem)

Điểm chuẩn vào lớp 10  tỉnh Tiền Giang năm học 2016-2017
Để xem điểm chuẩn lớp 10  tỉnh Tiền Giang năm 2016-2017, bạn Soạn tin như sau:

Để biết iểm chuẩn mỗi trường THPT tại Tiền Giang, bạn soạn tin theo quy ước như sau

STT Trường THPT Soạn tin
1 Bình Đông Soạn HB   23351 gửi 8785
2 Bình Phục Nhứt Soạn HB   23352 gửi 8785
3 Cái Bè Soạn HB   23353 gửi 8785
4 Chợ Gạo Soạn HB   23354 gửi 8785
5 Đốc Binh Kiều Soạn HB   23355 gửi 8785
6 Dưỡng Điềm Soạn HB   23356 gửi 8785
7 Gò Công Soạn HB   23357 gửi 8785
8 Gò Công Đông Soạn HB   23358 gửi 8785
9 Huỳnh Văn Sâm Soạn HB   23359 gửi 8785
10 Lê Thanh Hiền Soạn HB   23360 gửi 8785
11 Lê Văn Phẩm Soạn HB   23361 gửi 8785
12 Long Bình Soạn HB   23362 gửi 8785
13 Lưu Tấn Phát Soạn HB   23363 gửi 8785
14 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Soạn HB   23364 gửi 8785
15 Ngô Văn Nhạc Soạn HB   23365 gửi 8785
16 Nguyễn Đình Chiểu Soạn HB   23366 gửi 8785
17 Nguyễn Văn Côn Soạn HB   23367 gửi 8785
18 Nguyễn Văn Thìn Soạn HB   23368 gửi 8785
19 Nguyễn Văn Tiếp Soạn HB   23369 gửi 8785
20 Phạm Thành Trung Soạn HB   23370 gửi 8785
21 Phan Việt Thống Soạn HB   23371 gửi 8785
22 Phú Thạnh Soạn HB   23372 gửi 8785
23 Phước Thạnh Soạn HB   23373 gửi 8785
24 Rạch Gầm - Xoài Mút Soạn HB   23374 gửi 8785
25 Tân Hiệp Soạn HB   23375 gửi 8785
26 Tân Phước Soạn HB   23376 gửi 8785
27 Tân Thới Soạn HB   23377 gửi 8785
28 Thiên Hộ Dương Soạn HB   23378 gửi 8785
29 Thủ Khoa Huân Soạn HB   23379 gửi 8785
30 Trần Hưng Đạo Soạn HB   23380 gửi 8785
31 Trần Văn Hoài Soạn HB   23381 gửi 8785
32 Trương Định Soạn HB   23382 gửi 8785
33 Tứ Kiệt Soạn HB   23383 gửi 8785
34 Vĩnh Bình Soạn HB   23384 gửi 8785
35 Vĩnh Kim  Soạn HB   23385 gửi 8785
36 Chuyên Tiền Giang Soạn HB   23386 gửi 8785
37 Chuyên Ngữ văn Soạn HB   23387 gửi 8785
38 Chuyên Toán Soạn HB   23388 gửi 8785
39 Chuyên Tiếng Anh Soạn HB   23389 gửi 8785
40 Chuyên Địa Soạn HB   23390 gửi 8785
41 Chuyên Lý Soạn HB   23391 gửi 8785
42 Chuyên Tin học Soạn HB   23392 gửi 8785
43 Chuyên Hóa Soạn HB   23393 gửi 8785
44 Chuyên Sinh Soạn HB   23394 gửi 8785
45 Hệ Không chuyên Soạn HB   23395 gửi 8785

Điểm chuẩn trúng tuyển thi vào lớp 10 tỉnh Quảng Ngãi năm học 2017-2018

Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 tỉnh Quảng Ngãi năm học 2017-2018

Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017-2018  tỉnh Quảng Ngãi bạn soạn tin như sau:

Soạn: HB mãtrường gửi 8785

Mã trường và cách soạn tin cụ thể để lấy điểm chuẩn từng trường được quy ước như sau:

Dữ liệu đang cập nhât. 

Trong khi chờ đợi, bạn có thể tham khảo điểm chuẩn vào lớp 10 tại  tỉnh Quảng Ngãi năm 2016 hoặc tham khảo thống kê điểm chuẩn vào lớp 10  tỉnh Quảng Ngãi nhiều năm liên tiếp (bấm vào đây để xem)

Điểm chuẩn vào lớp 10  tỉnh Quảng Ngãi năm học 2016-2017

Để xem điểm chuẩn lớp 10  tỉnh Quảng Ngãi năm 2016-2017, bạn Soạn tin như sau:

Cách soạn tin xem điểm chuẩn vào từng lớp 10 chuyên Lê Khiết, Quảng Ngãi năm học 2016-2017 như sau:

Tên trường Soạn tin
Chuyên Lê Khiết  
Chuyên Toán Soạn HB 23280 gửi 8785
Chuyên  Lý Soạn HB 23281 gửi 8785
Chuyên Hóa Soạn HB 23282 gửi 8785
Chuyên Sinh Soạn HB 23283 gửi 8785
Chuyên Văn Soạn HB 23284 gửi 8785
Chuyên Anh Soạn HB 23285 gửi 8785
Chuyên Tin Soạn HB 23286 gửi 8785
Lớp không chuyên Soạn HB 23287 gửi 8785
Chuyên Lịch sử Soạn HB 23288 gửi 8785
Chuyên Địa lý Soạn HB 23289 gửi 8785

 

  1. Đối với các trường THPT Không chuyên tại Quảng Ngãi 

 

 

STT Tên trường Soạn tin
1 Ba Gia Soạn HB 23851 gửi 8785
2 Bình Sơn Soạn HB 23852 gửi 8785
3 Chu Văn An Soạn HB 23853 gửi 8785
4 Huỳnh Thúc Kháng Soạn HB 23854 gửi 8785
5 Lê Quý Đôn Soạn HB 23855 gửi 8785
6 Lê Trung Đình Soạn HB 23856 gửi 8785
7 Lương Thế Vinh Soạn HB 23857 gửi 8785
8 Nguyễn Công Phương Soạn HB 23858 gửi 8785
9 Nguyễn Công Trứ Soạn HB 23859 gửi 8785
10 Phạm Văn Đồng Soạn HB 23860 gửi 8785
11 Số 1 Đức Phổ Soạn HB 23861 gửi 8785
12 Số 1 Nghĩa Hành Soạn HB 23862 gửi 8785
13 Số 1 Tư Nghĩa Soạn HB 23863 gửi 8785
14 Số 2 Đức Phổ Soạn HB 23864 gửi 8785
15 Số 2 Mộ Đức Soạn HB 23865 gửi 8785
16 Số 2 Nghĩa Hành Soạn HB 23866 gửi 8785
17 Số 2 Tư Nghĩa Soạn HB 23867 gửi 8785
18 Sơn Mỹ Soạn HB 23868 gửi 8785
19 Thu Xà Soạn HB 23869 gửi 8785
20 Trần Kỳ Phong Soạn HB 23870 gửi 8785
21 Trần Quang Diệu Soạn HB 23871 gửi 8785
22 Trần Quốc Tuấn Soạn HB 23872 gửi 8785
23 Vạn Tường Soạn HB 23873 gửi 8785
24 Võ Nguyên Giáp Soạn HB 23874 gửi 8785

Điểm chuẩn trúng tuyển thi vào lớp 10 năm học 2017-2018 Bà rịa – Vũng Tàu

Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017-2018 Bà rịa - Vũng Tàu bạn soạn tin như sau:

Soạn: HB dấucách mãtrường gửi 8785

Mã trường và cách soạn tin cụ thể để lấy điểm chuẩn từng trường được quy ước như sau:

Dữ liệu đang cập nhât. 

Trong khi chờ đợi, bạn có thể tham khảo điểm chuẩn vào lớp 10 tại  Bà rịa - Vũng Tàu
năm 2016 hoặc tham khảo thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 tại  Bà rịa - Vũng Tàu  nhiều năm liên tiếp (bấm vào đây để xem)


Điểm chuẩn vào lớp 10  Bà rịa - Vũng Tàu  năm học 2016-2017

Soạn HB dấucách mãtrường gửi 8785

Để biết  điểm chuẩn mỗi trường THPT tại  Bà rịa - Vũng Tàu, bạn soạn tin theo quy ước như sau

STT Trường THPT Soạn tin
1 Vũng Tàu Soạn: HB 23608 gửi 8785
2 Đinh Tiên Hoàng Soạn: HB 23609 gửi 8785
3 Trần Nguyên Hãn Soạn: HB 23610 gửi 8785
4 Nguyễn Huệ Soạn: HB 23611 gửi 8785
5  Châu Thành Soạn: HB 23612 gửi 8785
6 Bà Rịa Soạn: HB 23613 gửi 8785
7 Nguyễn Bỉnh Khiêm Soạn: HB 23614 gửi 8785
8 Nguyễn Du Soạn: HB 23615 gửi 8785
9 Nguyễn Trãi Soạn: HB 23616 gửi 8785
10  Trần Phú Soạn: HB 23617 gửi 8785
12 Ngô Quyền Soạn: HB 23618 gửi 8785
13 Nguyễn Văn Cừ Soạn: HB 23619 gửi 8785
14 Xuyên Mộc Soạn: HB 23620 gửi 8785
15 Phước Bửu Soạn: HB 23621 gửi 8785
16 Hòa Bình Soạn: HB 23622 gửi 8785
17 Hòa Hội Soạn: HB 23623 gửi 8785
18 Bưng Riềng Soạn: HB 23624 gửi 8785
19 Trần Văn Quan Soạn: HB 23625 gửi 8785
20 Long Hải-Phước Tỉnh Soạn: HB 23626 gửi 8785
21 Minh Đạm Soạn: HB 23627 gửi 8785
22 Trần Quang Khải Soạn: HB 23628 gửi 8785
23 Võ Thị Sáu Soạn: HB 23629 gửi 8785
25 Dương Bạch Mai Soạn: HB 23630 gửi 8785
26 Phú Mỹ Soạn: HB 23631 gửi 8785
27 Trần Hưng Đạo Soạn: HB 23632 gửi 8785
28 Hắc Dịch Soạn: HB 23633 gửi 8785

Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2017-2018 Tỉnh Bình Thuận

Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017-2018 tại Bình Thuận bạn soạn tin như sau:

Soạn: HB mãtrường gửi 8785

 

Mã trường và cách soạn tin cụ thể để lấy điểm chuẩn từng trường được quy ước như sau:

Dữ liệu đang cập nhât. 

Trong khi chờ đợi, bạn có thể tham khảo điểm chuẩn vào lớp 10 tại Bình Thuận năm 2016 hoặc tham khảo thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 tại Bình Thuận nhiều năm liên tiếp (bấm vào đây để xem)

Điểm chuẩn vào lớp 10 Bình Thuận năm học 2016-2017

Để xem điểm chuẩn lớp 10 Bình Thuận năm 2016-2017, bạn Soạn tin như sau:

Soạn HB dấucách mãtrường gửi 8785

Để biết  điểm chuẩn mỗi trường THPT tại Bình Thuận, bạn soạn tin theo quy ước sau

 

Trường THPT Soạn tin
Bắc Bình Soạn HB 24701 gửi 8785
Bùi Thị Xuân Soạn HB 24702 gửi 8785
Đức Linh Soạn HB 24703 gửi 8785
Đức Tân Soạn HB 24704 gửi 8785
Hàm Tân Soạn HB 24705 gửi 8785
Hàm Thuận Bắc Soạn HB 24706 gửi 8785
Hàm Thuận Nam Soạn HB 24707 gửi 8785
Hoà Đa Soạn HB 24708 gửi 8785
Hùng Vương Soạn HB 24709 gửi 8785
Huỳnh Thúc Kháng Soạn HB 24710 gửi 8785
Lương Thế Vinh Soạn HB 24711 gửi 8785
Lý Thường Kiệt Soạn HB 24712 gửi 8785
Ngô Quyền Soạn HB 24713 gửi 8785
Nguyễn Huệ Soạn HB 24714 gửi 8785
Nguyễn Thị Minh Khai Soạn HB 24715 gửi 8785
Nguyễn Trường Tộ Soạn HB 24716 gửi 8785
Nguyễn Văn Linh Soạn HB 24717 gửi 8785
Nguyễn Văn Trỗi Soạn HB 24718 gửi 8785
Phan Bội Châu Soạn HB 24719 gửi 8785
Phan Chu Trinh Soạn HB 24720 gửi 8785
Phan Thiết Soạn HB 24721 gửi 8785
Quang Trung Soạn HB 24722 gửi 8785
Tánh Linh Soạn HB 24723 gửi 8785
Tuy Phong Soạn HB 24724 gửi 8785

Cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017-2018 nhanh nhất

Cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017-2018 nhanh nhất

Để xem điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 năm 2017 mỗi tỉnh, bấm vào tên tỉnh phía dưới

1. Xem điểm chuẩn vào lớp 10 Hà Nội năm 2017

2. Xem điểm chuẩn vào lớp 10 TP. HCM năm 2017

3. Xem điểm chuẩn vào lớp 10 TP. Hải Phòng năm 2017

4. Xem điểm chuẩn vào lớp 10 TP. Đà Nẵng năm 2017

5. Xem điểm chuẩn vào lớp 10 An Giang năm 2017

 

 6. Xem điểm chuẩn vào lớp 10 Bắc Giang năm 2017

 

7. Xem điểm chuẩn vào lớp 10 Bình Dương năm 2017

8. Xem điểm chuẩn vào lớp 10 Bình Định năm 2017

9. Xem điểm chuẩn vào lớp 10 Bình Thuận năm 2017

10. Xem điểm chuẩn vào lớp 10 Bà rịa - Vũng tàu năm 2017

 

11. Xem điểm chuẩn vào lớp 10 Cần Thơ năm 2017

 12. Xem điểm chuẩn vào lớp 10 Đồng Nai năm 2017

13. Xem điểm chuẩn vào lớp 10 Đồng Tháp năm 2017

14. Xem điểm chuẩn vào lớp 10 Hưng Yên năm 2017

15. Xem điểm chuẩn vào lớp 10 Khánh Hòa năm 2017

 

16. Xem điểm chuẩn vào lớp 10 Ninh Bình năm 2017

17. Xem điểm chuẩn vào lớp 10 Nam Định năm 2017

18. Xem điểm chuẩn vào lớp 10 Ninh Thuận năm 2017

19. Xem điểm chuẩn vào lớp 10 Phú Yên năm 2017

20. Xem điểm chuẩn vào lớp 10 Quảng Ngãi năm 2017

 

21. Xem điểm chuẩn vào lớp 10 Tiền Giang năm 2017

22. Xem điểm chuẩn vào lớp 10 Vĩnh Long năm 2017

23. Xem điểm chuẩn vào lớp 10Lào Cai năm 2017

24. Xem điểm chuẩn vào lớp 10 Thái Nguyên năm 2017

25. Xem điểm chuẩn vào lớp 10 Đắk Lắk năm 2017

 

26. Xem điểm chuẩn vào lớp 10 Đắk Lắk năm 2017

27. Xem điểm chuẩn vào lớp 10 Nghệ An năm 2017

28. Xem điểm chuẩn vào lớp 10 Thừa Thiên Huê năm 2017

29. Xem điểm chuẩn vào lớp 10 Hải Dương năm 2017

30. Xem điểm chuẩn vào lớp 10 Thái Bình năm 2017

Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017 – 2018 Tỉnh Đắk Lắk

Xem điểm chuẩn trúng tuyểnlớp 10 năm học 2017 - 2018 Tỉnh Đắk Lắk

Hướng dẫn chi tiết các cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Đắk Lắk năm học 2017 - 2018

Đang cập nhật

 Trong khi chờ đợi, bạn có thể xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016 - 2017 Tỉnh Đắk Lắk

Hướng dẫn chi tiết các cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Đắk Lắk năm học 2016 - 2017

Để xem điểm chuẩn mỗi trường, bạn soạn tin như sau

Soạn HB daucach Mãtrường gửi 8785

 Cụ thể như sau:

Cụ thể như sau:

Trường THPT Soạn tin
Buôn Đôn 30264 Soạn HB 30264 gửi 8785
Buôn Hồ 30265 Soạn HB 30265 gửi 8785
Buôn Ma Thuột 30266 "Soạn HB "&C4&" gửi 8785"
Cao Bá Quát 30267 Soạn HB 30267 gửi 8785
Chu Văn An 30268 Soạn HB 30268 gửi 8785
Cư M’Gar 30269 Soạn HB 30269 gửi 8785
Ea H’leo 30270 Soạn HB 30270 gửi 8785
Ea Rốk 30271 Soạn HB 30271 gửi 8785
Ea Sup 30272 Soạn HB 30272 gửi 8785
Hai Bà Trưng 30273 Soạn HB 30273 gửi 8785
Hồng Đức 30274 Soạn HB 30274 gửi 8785
Hùng Vương 30275 Soạn HB 30275 gửi 8785
Huỳnh Thúc Kháng 30276 Soạn HB 30276 gửi 8785
Krông Ana 30277 Soạn HB 30277 gửi 8785
Krông Bông 30278 Soạn HB 30278 gửi 8785
Lăk 30279 Soạn HB 30279 gửi 8785
Lăk - Phân Hiệu 30280 Soạn HB 30280 gửi 8785
Lê Duẩn 30281 Soạn HB 30281 gửi 8785
Lê HồngPhong 30282 Soạn HB 30282 gửi 8785
Lê Hữu Trác 30283 Soạn HB 30283 gửi 8785
Lê Qúy Đôn 30284 Soạn HB 30284 gửi 8785
Lý Tự Trọng 30285 Soạn HB 30285 gửi 8785
Ngô Gia Tự 30286 Soạn HB 30286 gửi 8785
Nguyễn Bỉnh Khiêm 30287 Soạn HB 30287 gửi 8785
Nguyễn Công Trứ 30288 Soạn HB 30288 gửi 8785
Nguyễn Huệ 30289 Soạn HB 30289 gửi 8785
Nguyễn Tất Thành 30290 Soạn HB 30290 gửi 8785
Nguyễn Thái Bình 30291 Soạn HB 30291 gửi 8785
Nguyễn Thị Minh Khai 30292 Soạn HB 30292 gửi 8785
Nguyễn Trãi 30293 Soạn HB 30293 gửi 8785
Nguyễn Trường Tộ 30294 Soạn HB 30294 gửi 8785
Nguyễn Văn Cừ 30295 Soạn HB 30295 gửi 8785
Phạm Văn Đồng 30296 Soạn HB 30296 gửi 8785
Phan Bội Châu 30297 Soạn HB 30297 gửi 8785
Phan Chu Trinh 30298 Soạn HB 30298 gửi 8785
Phan Đăng Lưu 30299 Soạn HB 30299 gửi 8785
Phan Đình Phùng 30300 Soạn HB 30300 gửi 8785
Quang Trung 30301 Soạn HB 30301 gửi 8785
Tôn Đức Thắng 30302 Soạn HB 30302 gửi 8785
Trần Đại Nghĩa 30303 Soạn HB 30303 gửi 8785
Trần Hưng Đạo 30304 Soạn HB 30304 gửi 8785
Trần Nhân Tông 30305 Soạn HB 30305 gửi 8785
Trần Phú 30306 Soạn HB 30306 gửi 8785
Trần Quang Khải 30307 Soạn HB 30307 gửi 8785
Trần Quốc Toản 30308 Soạn HB 30308 gửi 8785
Trường Chinh 30309 Soạn HB 30309 gửi 8785
Việt Đức 30310 Soạn HB 30310 gửi 8785
Y Jut 30311 Soạn HB 30311 gửi 8785

Đắk Lắk, điểm chuẩn, Điểm chuẩn 2017, điểm chuẩn vào 10,

Điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Thái Nguyên năm học 2017 – 2018

Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017 - 2018 Tỉnh Thái Nguyên

Hướng dẫn chi tiết các cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Thái Nguyênnăm học 2017 - 2018
 

Đang cập nhật
 Trong khi chờ đợi, bạn có thể xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016 - 2017 Tỉnh Thái Nguyên
Hướng dẫn chi tiết các cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Thái Nguyênnăm học 2016 - 2017

Để xem điểm chuẩn mỗi trường, bạn soạn tin như sau

Soạn HB daucach Mãtrường gửi 8785

 Cụ thể như sau (Trường Chuyên Thái Nguyên)

 

 

THPT chuyên Soạn tin
Ngữ văn Soạn HB 23339 gửi 8785
Toán Soạn HB 23340 gửi 8785
Tiếng Anh Soạn HB 23341 gửi 8785
Vật lí Soạn HB 23342 gửi 8785
Hoá học Soạn HB 23343 gửi 8785
Sinh học Soạn HB 23344 gửi 8785
Tin học Soạn HB 23345 gửi 8785
Lịch sử Soạn HB 23346 gửi 8785
Địa lí Soạn HB 23347 gửi 8785
Tiếng Nga Soạn HB 23348 gửi 8785
Tiếng Pháp Soạn HB 23349 gửi 8785
Tiếng Trung Soạn HB 23350 gửi 8785

 

Điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Lào Cai năm học 2017 – 2018

Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017 - 2018 Tỉnh Lào Cai

Hướng dẫn chi tiết các cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Lào Cai năm học 2017 - 2018

 
Đang cập nhật
 
Mời bạn tham khảo điểm chuẩn lớp 10 năm 2016 tại Lào Cai
 

Điểm chuẩn chuyên Lào Cai năm 2016
 
Để xem điểm chuẩn mỗi lớp chuyên, bạn soạn tin như sau: 
 
Lớp chuyên Soạn tin
Lớp Chuyên Toán Soạn HB 20000 gửi 8785
Lớp Chuyên Lý Soạn HB 20001 gửi 8785
Lớp ChuyênHóa Soạn HB 20002 gửi 8785
Lớp Chuyên Sinh Soạn HB 20003 gửi 8785
Lớp Chuyên Văn Soạn HB 20004 gửi 8785
Lớp Chuyên Tiếng Anh Soạn HB 20005 gửi 8785
Lớp Chuyên Tiếng Trung Soạn HB 20006 gửi 8785
Lớp không chuyên Soạn HB 20007 gửi 8785

Điểm chuẩn vào lớp 10 Ninh Bình năm học 2017-2018

Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017-2018 tại Ninh Bình bạn soạn tin như sau: 
 

Soạn: HB mãtrường gửi 8785

 
Mã trường và cách soạn tin cụ thể để lấy điểm chuẩn từng trường được quy ước như sau:

Dữ liệu đang cập nhât. 

Trong khi chờ đợi, bạn có thể tham khảo điểm chuẩn vào lớp 10 tại Ninh Bình năm 2016 hoặc tham khảo thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 tại Ninh Bình nhiều năm liên tiếp (bấm vào đây để xem)
Điểm chuẩn vào lớp 10 Ninh Bình năm học 2016-2017
 

Để xem điểm chuẩn lớp 10 Ninh Bình năm 2016-2017, bạn Soạn tin như sau: 

STT Trường Soạn tin
1 Bình Minh Soạn HB 23406 gửi 8785
2 Đinh Tiên Hoàng Soạn HB 23407 gửi 8785
3 Gia Viễn A Soạn HB 23408 gửi 8785
4 Gia Viễn B Soạn HB 23409 gửi 8785
5 Gia Viễn C Soạn HB 23410 gửi 8785
6 Hoa Lư A - Hộ khẩu Hoa Lư Soạn HB 23411 gửi 8785
7 Hoa Lư A - Hộ khẩu TPNB Soạn HB 23412 gửi 8785
8 Kim Sơn A Soạn HB 23413 gửi 8785
9 Kim Sơn B Soạn HB 23414 gửi 8785
10 Kim Sơn C Soạn HB 23415 gửi 8785
11 Nguyễn Huệ Soạn HB 23416 gửi 8785
12 Nho Quan A Soạn HB 23417 gửi 8785
13 Nho Quan B Soạn HB 23418 gửi 8785
14 Nho Quan C Soạn HB 23419 gửi 8785
15 Ninh Bình – Bạc Liêu Soạn HB 23420 gửi 8785
16 Tạ Uyên Soạn HB 23421 gửi 8785
17 Trần Hưng Đạo - Hộ khẩu Hoa Lư Soạn HB 23422 gửi 8785
18 Trần Hưng Đạo - Hộ khẩu TPNB Soạn HB 23423 gửi 8785
19 Yên Khánh A Soạn HB 23424 gửi 8785
20 Yên Mô A Soạn HB 23425 gửi 8785
21 Yên Mô B Soạn HB 23426 gửi 8785
22 Ngô Thì Nhậm Soạn HB 23427 gửi 8785
23 Vũ Duy Thanh Soạn HB 23428 gửi 8785
24 Yên Khánh B Soạn HB 23429 gửi 8785
25 Dân tộc Nội trú Soạn HB 23430 gửi 8785
26 Chuyên Lương Văn Tụy  
27 Chuyên Toán Soạn HB 23431 gửi 8785
28 Chuyên Vật lí Soạn HB 23432 gửi 8785
29 Chuyên Hoá học Soạn HB 23433 gửi 8785
30 Chuyên Sinh học Soạn HB 23434 gửi 8785
31 Chuyên Tin học Soạn HB 23435 gửi 8785
32 Chuyên Ngữ văn Soạn HB 23436 gửi 8785
33 Chuyên Lịch sử Soạn HB 23437 gửi 8785
34 Chuyên Địa lí Soạn HB 23438 gửi 8785
35 Chuyên Tiếng Anh Soạn HB 23439 gửi 8785
36 Chuyên Tiếng Pháp Soạn HB 23440 gửi 8785
37 Không chuyên Soạn HB 23441 gửi 8785

Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 tỉnh năm học 2017-2018 Khánh Hòa

Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 tỉnh Khánh Hòa năm học 2017-2018
 
Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017-2018  tỉnh Khánh Hòa bạn soạn tin như sau:
 

Soạn: HB mãtrường gửi 8785
 

Mã trường và cách soạn tin cụ thể để lấy điểm chuẩn từng trường được quy ước như sau:

Dữ liệu đang cập nhât. 

Trong khi chờ đợi, bạn có thể tham khảo điểm chuẩn vào lớp 10 tại  tỉnh Khánh Hòa năm 2016 hoặc tham khảo thống kê điểm chuẩn vào lớp 10  tỉnh Khánh Hòa nhiều năm liên tiếp (bấm vào đây để xem)

 
Điểm chuẩn vào lớp 10  tỉnh Khánh Hòa năm học 2016-2017
Để xem điểm chuẩn lớp 10  tỉnh Khánh Hòa năm 2016-2017, bạn Soạn tin như sau:
Trường Soạn tin
Đoàn Thị Điểm Soạn: HB 24227 gửi 8785
Hà Huy Tập Soạn: HB 24228 gửi 8785
Hoàng Hoa Thám Soạn: HB 24229 gửi 8785
Hoàng Văn Thụ Soạn: HB 24230 gửi 8785
Huỳnh Thúc Kháng Soạn: HB 24231 gửi 8785
Khánh Sơn Soạn: HB 24232 gửi 8785
Lạc Long Quân Soạn: HB 24233 gửi 8785
Lê Hồng Phong Soạn: HB 24234 gửi 8785
Lý Tự Trọng Soạn: HB 24235 gửi 8785
Ngô Gia Tự Soạn: HB 24236 gửi 8785
Nguyễn Chí Thanh Soạn: HB 24237 gửi 8785
Nguyễn Huệ Soạn: HB 24238 gửi 8785
Nguyễn Thái Học Soạn: HB 24239 gửi 8785
Nguyễn Thị Minh Khai Soạn: HB 24240 gửi 8785
Nguyễn Trãi Soạn: HB 24241 gửi 8785
Nguyễn Văn Trỗi Soạn: HB 24242 gửi 8785
Phạm Văn Đồng Soạn: HB 24243 gửi 8785
Phan Bội Châu Soạn: HB 24244 gửi 8785
THPT Trần Cao Vân Soạn: HB 24245 gửi 8785
Tô Văn Ơn Soạn: HB 24246 gửi 8785
Tôn Đức Thắng Soạn: HB 24247 gửi 8785
Trần Bình Trọng Soạn: HB 24248 gửi 8785
Trần Hưng Đạo Soạn: HB 24249 gửi 8785
Trần Quý Cáp Soạn: HB 24250 gửi 8785

Điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017 – 2018 Tỉnh Hải Dương

Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017 - 2018 Tỉnh Hải Dương

Hướng dẫn chi tiết các cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 Hải Dương năm học 2017 - 2018

Đang cập nhật

 Trong khi chờ đợi, bạn có thể xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016 - 2017 Tỉnh Hải Dương

Hướng dẫn chi tiết các cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Hải Dương năm học 2016 - 2017

Soạn HB dấu cách Mã trường gửi 8785

Cách soạn tin xem điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Hải Dương như sau:

 

STT Tên – Mã trường THPT Soạn tin xem DC2016
1 Bến Tắm 6021001 Soạn HS 6021001 gửi 8785
2 Bình Giang 6021002 Soạn HS 6021002 gửi 8785
3 Cẩm Giàng 6021003 Soạn HS 6021003 gửi 8785
4 Cẩm Giàng II 6021004 Soạn HS 6021004 gửi 8785
5 Cầu Xe 6021005 Soạn HS 6021005 gửi 8785
6 Chí Linh 6021006 Soạn HS 6021006 gửi 8785
7 Đoàn Thượng 6021007 Soạn HS 6021007 gửi 8785
8 Đồng Gia 6021008 Soạn HS 6021008 gửi 8785
9 Đường An 6021009 Soạn HS 6021009 gửi 8785
10 Gia Lộc 6021010 Soạn HS 6021010 gửi 8785
11 Gia Lộc II 6021011 Soạn HS 6021011 gửi 8785
12 Hà Bắc 6021012 Soạn HS 6021012 gửi 8785
13 Hà Đông 6021013 Soạn HS 6021013 gửi 8785
14 Hoàng Văn Thụ 6021014 Soạn HS 6021014 gửi 8785
15 Hồng Quang 6021015 Soạn HS 6021015 gửi 8785
16 Hưng Đạo 6021016 Soạn HS 6021016 gửi 8785
17 Kẻ Sặt 6021017 Soạn HS 6021017 gửi 8785
18 Khúc Thừa Dụ 6021018 Soạn HS 6021018 gửi 8785
19 Kim Thành 6021019 Soạn HS 6021019 gửi 8785
20 Kim Thành II 6021020 Soạn HS 6021020 gửi 8785
21 Kinh Môn 6021021 Soạn HS 6021021 gửi 8785
22 Kinh Môn II 6021022 Soạn HS 6021022 gửi 8785
23 Mạc Đĩnh Chi 6021023 Soạn HS 6021023 gửi 8785
24 Nam Sách 6021024 Soạn HS 6021024 gửi 8785
25 Nam Sách II 6021025 Soạn Hs 6021025 gửi 8785
26 Nguyễn Bỉnh Khiêm 6021026 Soạn HS 6021026 gửi 8785
27 Nguyễn Du 6021027 Soạn HS 6021027 gửi 8785
28 Nhị Chiểu 6021028 Soạn HS 6021028 gửi 8785
29 Ninh Giang 6021029 Soạn HS 6021029 gửi 8785
30 Phả Lại 6021030 Soạn HS 6021030 gửi 8785
31 Phúc Thành 6021031 Soạn HS 6021031 gửi 8785
32 Quang Trung 6021032 Soạn HS 6021032 gửi 8785
33 Thanh Bình 6021033 Soạn HS 6021033 gửi 8785
34 Thanh Hà 6021034 Soạn HS 6021034 gửi 8785
35 Thanh Miện 6021035 Soạn HS 6021035 gửi 8785
36 Thanh Miện II 6021036 Soạn Hs 6021036 gửi 8785
37 Thanh Miện III 6021037 Soạn HS 6021037 gửi 8785
38 Trần Phú 6021038 Soạn HS 6021038 gửi 8785
39 Tứ Kỳ 6021039 Soạn HS 6021039 gửi 8785
40 Tuệ Tĩnh 6021040 Soạn HS 6021040 gửi 8785
41 Chuyên Nguyễn Trãi
42 Chuyên Toán 6021042 Soạn HS 6021042 gửi 8785
43 Chuyên Tin 6021043 Soạn HS 6021043 gửi 8785
44 Chuyên Vật lý 6021044 Soạn HS 6021044 gửi 8785
45 Chuyên Hóa học 6021045 Soạn HS 6021045 gửi 8785
46 Chuyên Sinh 6021046 Soạn HS 6021046 gửi 8785
47 Chuyên Ngữ văn 6021047 Soạn HS 6021047 gửi 8785
48 Chuyên Sử 6021048 Soạn HS 6021048 gửi 8785
49 Chuyên Địa 6021049 Soạn HS 6021049 gửi 8785
50 Chuyên Tiếng Anh 6021050 Soạn HS 6021050 gửi 8785
51 Chuyên Tiếng Pháp 6021051 Soạn HS 6021051 gửi 8785
52 Chuyên Tiếng Nga 6021052 Soạn HS 6021052 gửi 8785
53 Lớp không chuyên 6021053 Soạn HS 6021053 gửi 8785

Tổng hợp đểm chuẩn trúng tuyển lớp 10 THPT tỉnh Đắk Lắk nhiều năm

Dữ liệu tổng hợp điểm chuẩn nhiều năm là một trong những kênh thông tin quan trọng giúp các bạn tìm hiểu để lựa chọn trường trong kỳ thi vào lớp 10.

 

Dưới dây là dữ liệu tổng hợp vào trường THPT tỉnh Đắk Lắk

Để xem điểm chuẩn lớp 10 THPT tỉnh Đắk Lắk , bạn soạn tin như sau

Soạn HB mãtrường gửi 8785

 

Tỉnh Đắk Lắk,  Đắk Lắk, thống kê điểm chuẩn, Lịch sử điểm chuẩn, Tổng hợp điểm chuẩn,

Trường THPT Mã HB Soạn tin
Buôn Đôn 30146 Soạn HB 30146 gửi 8785
Buôn Hồ 30147 Soạn HB 30147 gửi 8785
Buôn Ma Thuột 30148 Soạn HB 30148 gửi 8785
Cao Bá Quát 30149 Soạn HB 30149 gửi 8785
Chu Văn An 30150 Soạn HB 30150 gửi 8785
Cư M’Gar 30151 Soạn HB 30151 gửi 8785
Ea H’leo 30152 Soạn HB 30152 gửi 8785
Ea Rốk 30153 Soạn HB 30153 gửi 8785
Ea Sup 30154 Soạn HB 30154 gửi 8785
Hai Bà Trưng 30155 Soạn HB 30155 gửi 8785
Hồng Đức 30156 Soạn HB 30156 gửi 8785
Hùng Vương 30157 Soạn HB 30157 gửi 8785
Huỳnh Thúc Kháng 30158 Soạn HB 30158 gửi 8785
Krông Ana 30159 Soạn HB 30159 gửi 8785
Krông Bông 30160 Soạn HB 30160 gửi 8785
Lăk 30161 Soạn HB 30161 gửi 8785
Lăk – Phân Hiệu 30162 Soạn HB 30162 gửi 8785
Lê Duẩn 30163 Soạn HB 30163 gửi 8785
Lê HồngPhong 30164 Soạn HB 30164 gửi 8785
Lê Hữu Trác 30165 Soạn HB 30165 gửi 8785
Lê Qúy Đôn 30166 Soạn HB 30166 gửi 8785
Lý Tự Trọng 30167 Soạn HB 30167 gửi 8785
Ngô Gia Tự 30168 Soạn HB 30168 gửi 8785
Nguyễn Bỉnh Khiêm 30169 Soạn HB 30169 gửi 8785
Nguyễn Công Trứ 30170 Soạn HB 30170 gửi 8785
Nguyễn Huệ 30171 Soạn HB 30171 gửi 8785
Nguyễn Tất Thành 30172 Soạn HB 30172 gửi 8785
Nguyễn Thái Bình 30173 Soạn HB 30173 gửi 8785
Nguyễn Thị Minh Khai 30174 Soạn HB 30174 gửi 8785
Nguyễn Trãi 30175 Soạn HB 30175 gửi 8785
Nguyễn Trường Tộ 30176 Soạn HB 30176 gửi 8785
Nguyễn Văn Cừ 30177 Soạn HB 30177 gửi 8785
Phạm Văn Đồng 30178 Soạn HB 30178 gửi 8785
Phan Bội Châu 30179 Soạn HB 30179 gửi 8785
Phan Chu Trinh 30180 Soạn HB 30180 gửi 8785
Phan Đăng Lưu 30181 Soạn HB 30181 gửi 8785
Phan Đình Phùng 30182 Soạn HB 30182 gửi 8785
Quang Trung 30183 Soạn HB 30183 gửi 8785
Tôn Đức Thắng 30184 Soạn HB 30184 gửi 8785
Trần Đại Nghĩa 30185 Soạn HB 30185 gửi 8785
Trần Hưng Đạo 30186 Soạn HB 30186 gửi 8785
Trần Nhân Tông 30187 Soạn HB 30187 gửi 8785
Trần Phú 30188 Soạn HB 30188 gửi 8785
Trần Quang Khải 30189 Soạn HB 30189 gửi 8785
Trần Quốc Toản 30190 Soạn HB 30190 gửi 8785
Trường Chinh 30191 Soạn HB 30191 gửi 8785
Việt Đức 30192 Soạn HB 30192 gửi 8785
Y Jut 30193 Soạn HB 30193 gửi 8785

 

Thống kê điểm chuẩn mỗi lớp chuyên của trường chuyên Nguyễn Du – Đắk Lắk

Chuyên Nguyễn Du Soạn tin
Chuyên Toán 30194 Soạn HB 30194 gửi 8785
Chuyên Lí 30195 Soạn HB 30195 gửi 8785
Chuyên Hóa 30196 Soạn HB 30196 gửi 8785
Chuyên Sinh 30197 Soạn HB 30197 gửi 8785
Chuyên Văn 30198 Soạn HB 30198 gửi 8785
Chuyên Sử 30199 Soạn HB 30199 gửi 8785
Chuyên Địa 30200 Soạn HB 30200 gửi 8785
Chuyên Anh 30201 Soạn HB 30201 gửi 8785
Chuyên Pháp 30202 Soạn HB 30202 gửi 8785
Chuyên Tin 30203 Soạn HB 30203 gửi 8785
Lớp không chuyên 30204 Soạn HB 30204 gửi 8785

Tỉnh Đắk Lắk,  Đắk Lắk, thống kê điểm chuẩn, Lịch sử điểm chuẩn, Tổng hợp điểm chuẩn, 

Điểm chuẩn trúng tuyển lớp 10 năm học 2017 – 2018 Tỉnh Đắk Lắk

Xem điểm chuẩn trúng tuyểnlớp 10 năm học 2017 - 2018 Tỉnh Đắk Lắk

Hướng dẫn chi tiết các cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Đắk Lắk năm học 2017 - 2018

Đang cập nhật

 Trong khi chờ đợi, bạn có thể xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016 - 2017 Tỉnh Đắk Lắk

Hướng dẫn chi tiết các cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Đắk Lắk năm học 2016 - 2017

Để xem điểm chuẩn mỗi trường, bạn soạn tin như sau

Soạn HB daucach Mãtrường gửi 8785

 Cụ thể như sau:

Cụ thể như sau:

Trường THPT Soạn tin
Buôn Đôn 30264 Soạn HB 30264 gửi 8785
Buôn Hồ 30265 Soạn HB 30265 gửi 8785
Buôn Ma Thuột 30266 "Soạn HB "&C4&" gửi 8785"
Cao Bá Quát 30267 Soạn HB 30267 gửi 8785
Chu Văn An 30268 Soạn HB 30268 gửi 8785
Cư M’Gar 30269 Soạn HB 30269 gửi 8785
Ea H’leo 30270 Soạn HB 30270 gửi 8785
Ea Rốk 30271 Soạn HB 30271 gửi 8785
Ea Sup 30272 Soạn HB 30272 gửi 8785
Hai Bà Trưng 30273 Soạn HB 30273 gửi 8785
Hồng Đức 30274 Soạn HB 30274 gửi 8785
Hùng Vương 30275 Soạn HB 30275 gửi 8785
Huỳnh Thúc Kháng 30276 Soạn HB 30276 gửi 8785
Krông Ana 30277 Soạn HB 30277 gửi 8785
Krông Bông 30278 Soạn HB 30278 gửi 8785
Lăk 30279 Soạn HB 30279 gửi 8785
Lăk - Phân Hiệu 30280 Soạn HB 30280 gửi 8785
Lê Duẩn 30281 Soạn HB 30281 gửi 8785
Lê HồngPhong 30282 Soạn HB 30282 gửi 8785
Lê Hữu Trác 30283 Soạn HB 30283 gửi 8785
Lê Qúy Đôn 30284 Soạn HB 30284 gửi 8785
Lý Tự Trọng 30285 Soạn HB 30285 gửi 8785
Ngô Gia Tự 30286 Soạn HB 30286 gửi 8785
Nguyễn Bỉnh Khiêm 30287 Soạn HB 30287 gửi 8785
Nguyễn Công Trứ 30288 Soạn HB 30288 gửi 8785
Nguyễn Huệ 30289 Soạn HB 30289 gửi 8785
Nguyễn Tất Thành 30290 Soạn HB 30290 gửi 8785
Nguyễn Thái Bình 30291 Soạn HB 30291 gửi 8785
Nguyễn Thị Minh Khai 30292 Soạn HB 30292 gửi 8785
Nguyễn Trãi 30293 Soạn HB 30293 gửi 8785
Nguyễn Trường Tộ 30294 Soạn HB 30294 gửi 8785
Nguyễn Văn Cừ 30295 Soạn HB 30295 gửi 8785
Phạm Văn Đồng 30296 Soạn HB 30296 gửi 8785
Phan Bội Châu 30297 Soạn HB 30297 gửi 8785
Phan Chu Trinh 30298 Soạn HB 30298 gửi 8785
Phan Đăng Lưu 30299 Soạn HB 30299 gửi 8785
Phan Đình Phùng 30300 Soạn HB 30300 gửi 8785
Quang Trung 30301 Soạn HB 30301 gửi 8785
Tôn Đức Thắng 30302 Soạn HB 30302 gửi 8785
Trần Đại Nghĩa 30303 Soạn HB 30303 gửi 8785
Trần Hưng Đạo 30304 Soạn HB 30304 gửi 8785
Trần Nhân Tông 30305 Soạn HB 30305 gửi 8785
Trần Phú 30306 Soạn HB 30306 gửi 8785
Trần Quang Khải 30307 Soạn HB 30307 gửi 8785
Trần Quốc Toản 30308 Soạn HB 30308 gửi 8785
Trường Chinh 30309 Soạn HB 30309 gửi 8785
Việt Đức 30310 Soạn HB 30310 gửi 8785
Y Jut 30311 Soạn HB 30311 gửi 8785

Đắk Lắk, điểm chuẩn, Điểm chuẩn 2017, điểm chuẩn vào 10,

Điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Nghệ An năm học 2017 – 2018

Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017 - 2018 Tỉnh Nghệ An

Hướng dẫn chi tiết các cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Nghệ An năm học 2017 - 2018

Đang cập nhật

 Trong khi chờ đợi, bạn có thể xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016 - 2017 Tỉnh  Nghệ An

Hướng dẫn chi tiết các cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh  Nghệ Annăm học 2016 - 2017
Để xem điểm chuẩn mỗi trường, bạn soạn tin như sau

Soạn HB daucach Mãtrường gửi 8785

 

Tên trường THPT Soạn tin
Anh Sơn 1 Soạn HB  24202 gửi 8785
Diễn Châu 2 Soạn HB  24203 gửi 8785
Diễn Châu 3 Soạn HB  24204 gửi 8785
Diễn Châu 4 Soạn HB  24205 gửi 8785
Diễn Châu 5 Soạn HB  24206 gửi 8785
Đô Lương 1 Soạn HB  24207 gửi 8785
Đô Lương 2 Soạn HB  24208 gửi 8785
Đô Lương 3 Soạn HB  24209 gửi 8785
Đô Lương 4 Soạn HB  24210 gửi 8785
Đông Hiếu Soạn HB  24211 gửi 8785
Huỳnh Thúc Kháng Soạn HB  24212 gửi 8785
Kim Liên Soạn HB  24213 gửi 8785
Nam Đàn 1 Soạn HB  24214 gửi 8785
Nguyễn Đức Mậu Soạn HB  24215 gửi 8785
Nguyễn Xuân Ôn (Diễn Châu) Soạn HB  24216 gửi 8785
Phạm Hồng Thái Soạn HB  24217 gửi 8785
Phan Đăng Lưu Soạn HB  24218 gửi 8785
Quỳ Hợp Soạn HB  24219 gửi 8785
Quỳnh Lưu 1 Soạn HB  24220 gửi 8785
Quỳnh Lưu 2 Soạn HB  24221 gửi 8785
Quỳnh Lưu 3 Soạn HB  24222 gửi 8785
Quỳnh Lưu 4 Soạn HB  24223 gửi 8785
Tân Kỳ 3 Soạn HB  24224 gửi 8785
Tây Hiếu Soạn HB  24225 gửi 8785
Yên Thành 2 Soạn HB  24226 gửi 8785

Điểm chuẩn trúng tuyển lớp 10 năm học 2017 – 2018 Tỉnh Thừa Thiên Huế

Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017 - 2018 Tỉnh Thừa Thiên Huế

Hướng dẫn chi tiết các cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Thừa Thiên Huếnăm học 2017 - 2018

Đang cập nhật

 Trong khi chờ đợi, bạn có thể xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016 - 2017 Tỉnh  Thừa Thiên Huế

Hướng dẫn chi tiết các cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2016 - 2017
Để xem điểm chuẩn mỗi trường, bạn soạn tin như sau

Soạn HB daucach Mãtrường gửi 8785

Cụ thể như sau
Để xem điểm chuẩn mỗi trường, bạn soạn tin theo quy ước dưới đây

Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017 - 2018 Tỉnh Thừa Thiên Huế
Hướng dẫn chi tiết các cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Thừa Thiên Huếnăm học 2017 - 2018

Đang cập nhật

 Trong khi chờ đợi, bạn có thể xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016 - 2017 Tỉnh  Thừa Thiên Huế

Hướng dẫn chi tiết các cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2016 - 2017
Để xem điểm chuẩn mỗi trường, bạn soạn tin như sau

Soạn HB daucach Mãtrường gửi 8785

Cụ thể như sau
Để xem điểm chuẩn mỗi trường, bạn soạn tin theo quy ước dưới đây

Điểm chuẩn Nguyện Vọng 1 các trường THPT
TT Trường Soạn tin
1 Trường THPT Phan Đăng Lưu Soạn: HB 23145 gửi 8785
2 Trường THPT Thuận An Soạn: HB 23146 gửi 8785
3 Trường THPT Nguyễn Huệ
Học sinh Tiếng Anh Soạn: HB 23146 gửi 8785
Học sinh Tiếng Pháp Soạn: HB 23147 gửi 8785
Học sinh Tiếng Nhật Soạn: HB 23148 gửi 8785
4 Trường THPT Hai Bà Trưng
Học sinh Tiếng Anh Soạn: HB 23148 gửi 8785
Học sinh Tiếng Nhật Soạn: HB 23149 gửi 8785
5 Trường THPT Nguyễn Trường Tộ
Học sinh Tiếng Anh Soạn: HB 23150 gửi 8785
Học sinh Tiếng Pháp Soạn: HB 23151 gửi 8785
6 Trường THPT Cao Thắng Soạn: HB 23152 gửi 8785
7 Trường THPT Bùi Thị Xuân Soạn: HB 23153 gửi 8785
Điểm chuẩn Nguyện Vọng 2 các trường THPT
1 Trường THPT Thuận An
  - Từ THPT Phan Đăng Lưu Soạn: HB 23154 gửi 8785
2 Trường THPT Nguyễn Trường Tộ
- Từ THPT Hai Bà Trưng (Anh) Soạn: HB 23155 gửi 8785
 -Từ THPT Nguyễn Huệ (Anh) Soạn: HB 23156 gửi 8785
 -Từ THPT Nguyễn Huệ (Pháp) Soạn: HB 23157 gửi 8785
3 Trường THPT Cao Thắng
 - Từ THPT Nguyễn Huệ Soạn: HB 23158 gửi 8785
 - Từ THPT Hai Bà Trưng (Tiếng Anh) Soạn: HB 23159 gửi 8785
 - Từ THPT Hai Bà Trưng (Tiếng Nhật) Soạn: HB 23160 gửi 8785
 - Từ THPT Nguyễn Trường Tộ Soạn: HB 23161 gửi 8785
4 Trường THPT Bùi Thị Xuân
 - Từ THPT Nguyễn Huệ (Tiếng Anh) Soạn: HB 23162 gửi 8785
 - Từ THPT Hai Bà Trưng (Tiếng Anh) Soạn: HB 23163 gửi 8785
 - Từ THPT Ng.Trường Tộ (Tiếng Anh) Soạn: HB 23164 gửi 8785
 - Từ THPT Hai Bà Trưng (Tiếng Nhật) Soạn: HB 23165 gửi 8785
 - Từ THPT Nguyễn Huệ (Tiếng Nhật) Soạn: HB 23166 gửi 8785
Trường Chuyên Quốc học Huế
1) Chuyên Toán Soạn: HB 23167 gửi 8785
2) Chuyên Văn Soạn: HB 23168 gửi 8785
3) Chuyên Anh Soạn: HB 23169 gửi 8785
4) Chuyên Lý Soạn: HB 23170 gửi 8785
5) Chuyên Hoá Soạn: HB 23171 gửi 8785
6) Chuyên Sinh Soạn: HB 23172 gửi 8785
7) Chuyên Sử Soạn: HB 23173 gửi 8785
8) Chuyên Địa Soạn: HB 23174 gửi 8785
9) Chuyên Tin Soạn: HB 23175 gửi 8785
10) Chuyên Pháp Soạn: HB 23176 gửi 8785
11) Chuyên Nhật Soạn: HB 23177 gửi 8785

Điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017-2018 tỉnh Hưng Yên

Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Hưng Yên năm học 2017-2018
 
Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017-2018  tỉnh Hưng Yên bạn soạn tin như sau:
 

Soạn: HB mãtrường gửi 8785
 

Mã trường và cách soạn tin cụ thể để lấy điểm chuẩn từng trường được quy ước như sau:

Dữ liệu đang cập nhât. 

Trong khi chờ đợi, bạn có thể tham khảo điểm chuẩn vào lớp 10 tại  tỉnh Hưng Yên năm 2016 hoặc tham khảo thống kê điểm chuẩn vào lớp 10  tỉnh Hưng Yên nhiều năm liên tiếp (bấm vào đây để xem)

 
Điểm chuẩn vào lớp 10  tỉnh Hưng Yên năm học 2016-2017
Để xem điểm chuẩn lớp 10  tỉnh Hưng Yên năm 2016-2017, bạn Soạn tin như sau:

Soạn HB mãtrường gửi 8785

STT Trường THPT Soạn tin xem ĐC 2 năm
1 Ân Thi Soạn HB 29566 gửi 8785
2 Đức Hợp Soạn HB 29567 gửi 8785
3 Dương Quảng Hàm Soạn HB 29568 gửi 8785
4 Hoàng Hoa Thám Soạn HB 29569 gửi 8785
5 Hưng Yên Soạn HB 29570 gửi 8785
6 Khoái Châu Soạn HB 29571 gửi 8785
7 Kim Động Soạn HB 29572 gửi 8785
8 Minh Châu Soạn HB 29573 gửi 8785
9 Mỹ Hào Soạn HB 29574 gửi 8785
10 Nam Khoái Châu Soạn HB 29575 gửi 8785
11 Nam Phù Cừ Soạn HB 29576 gửi 8785
12 Nghĩa Dân Soạn HB 29577 gửi 8785
13 Nguyễn Siêu Soạn HB 29578 gửi 8785
14 Nguyễn Thiện Thuật Soạn HB 29579 gửi 8785
15 Nguyễn Trung Ngạn Soạn HB 29580 gửi 8785
16 Phạm Ngũ Lão Soạn HB 29581 gửi 8785
17 Phù Cừ Soạn HB 29582 gửi 8785
18 Tiên Lữ Soạn HB 29583 gửi 8785
19 Trần Hưng Đạo Soạn HB 29584 gửi 8785
20 Trần Quang Khải Soạn HB 29585 gửi 8785
21 Triệu Quang Phục   Soạn HB 29586 gửi 8785
22 Trưng Vương Soạn HB 29587 gửi 8785
23 Văn Giang Soạn HB 29588 gửi 8785
24 Văn Lâm Soạn HB 29589 gửi 8785
25 Yên Mỹ Soạn HB 29590 gửi 8785

Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2017-2018 Đồng Tháp

Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 Đồng Tháp năm học 2017-2018
Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017-2018 tại Đồng Tháp bạn soạn tin như sau:

Soạn: HB mãtrường gửi 8785

 

Mã trường và cách soạn tin cụ thể để lấy điểm chuẩn từng trường được quy ước như sau:

Dữ liệu đang cập nhât. 

Trong khi chờ đợi, bạn có thể tham khảo điểm chuẩn vào lớp 10 tại Đồng Tháp năm 2016 hoặc tham khảo thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 tại Đồng Tháp nhiều năm liên tiếp (bấm vào đây để xem)

Điểm chuẩn vào lớp 10 Đồng Tháp năm học 2016-2017

Để xem điểm chuẩn lớp 10 Đồng Tháp năm 2016-2017, bạn Soạn tin như sau:

Tên trường THPT Soạn tin
Bình Thạnh Trung Soạn: HB 28002 gửi 8785
Cao Lãnh - Thành phố Soạn: HB 28003 gửi 8785
Cao Lãnh 1 Soạn: HB 28004 gửi 8785
Cao Lãnh 2 Soạn: HB 28005 gửi 8785
Châu Thành 1 Soạn: HB 28006 gửi 8785
Châu Thành 2 Soạn: HB 28007 gửi 8785
Chu Văn An Soạn: HB 28008 gửi 8785
Đỗ Công Tường Soạn: HB 28009 gửi 8785
Đốc Bình Kiều Soạn: HB 28010 gửi 8785
Giồng Thị Đam Soạn: HB 28011 gửi 8785
Hòa Bình Soạn: HB 28012 gửi 8785
Hồng Ngự 1 Soạn: HB 28013 gửi 8785
Hồng Ngự 2 Soạn: HB 28014 gửi 8785
Hồng Ngự 3 Soạn: HB 28015 gửi 8785
Kiến Văn Soạn: HB 28016 gửi 8785
Lai Vung 1 Soạn: HB 28017 gửi 8785
Lai Vung 2 Soạn: HB 28018 gửi 8785
Lai Vung 3 Soạn: HB 28019 gửi 8785
Lấp Vò 1 Soạn: HB 28020 gửi 8785
Lấp Vò 2 Soạn: HB 28021 gửi 8785
Lấp Vò 3 Soạn: HB 28022 gửi 8785
Long Khánh A Soạn: HB 28023 gửi 8785
Mỹ Quí Soạn: HB 28024 gửi 8785
Nguyễn Du Soạn: HB 28025 gửi 8785
Nguyễn Trãi Soạn: HB 28026 gửi 8785
Nguyễn Văn Khải Soạn: HB 28027 gửi 8785
Phú Điền Soạn: HB 28028 gửi 8785
Tam Nông Soạn: HB 28029 gửi 8785
Tân Hồng Soạn: HB 28030 gửi 8785
Tân Phú Trung Soạn: HB 28031 gửi 8785
Tân Thành Soạn: HB 28032 gửi 8785
Thanh Bình 1 Soạn: HB 28033 gửi 8785
Thanh Bình 2 Soạn: HB 28034 gửi 8785
Tháp Mười Soạn: HB 28035 gửi 8785
Thị xã Sa Đéc Soạn: HB 28036 gửi 8785
Thiên Hộ Dương Soạn: HB 28037 gửi 8785
Thống Linh Soạn: HB 28038 gửi 8785
Tràm Chim Soạn: HB 28039 gửi 8785
Trần Quốc Toản Soạn: HB 28040 gửi 8785
Trần Văn Năng Soạn: HB 28041 gửi 8785
Trường Xuân Soạn: HB 28042 gửi 8785

 

Điểm chuẩn trúng tuyển thi vào lớp 10 Đồng Nai năm học 2017-2018

Để xem điểm chuẩn trúng tuyển thi vào lớp 10 năm học 2017-2018 Đồng Nai bạn soạn tin như sau:

Soạn: HB mãtrường gửi 8785

Mã trường và cách soạn tin cụ thể để lấy điểm chuẩn từng trường được quy ước như sau:

Dữ liệu đang cập nhât. 

Trong khi chờ đợi, bạn có thể tham khảo điểm chuẩn vào lớp 10 tại Đồng Nai năm 2016 hoặc tham khảo thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 tại Đồng Nai nhiều năm liên tiếp (bấm vào đây để xem)

Điểm chuẩn vào lớp 10 Đồng Nai năm học 2016-2017

Để xem điểm chuẩn lớp 10  Đồng Nai  năm 2016-2017, bạn Soạn tin như sau:

Tên trường Soạn tin
Ngô Quyền Soạn HB 23178 gửi 8785
Nam Hà Soạn HB 23179 gửi 8785
Chu Văn An Soạn HB 23180 gửi 8785
Tam Hiệp Soạn HB 23181 gửi 8785
Trấn Biên Soạn HB 23182 gửi 8785
Nguyễn Trãi Soạn HB 23183 gửi 8785
Lê Hồng Phong Soạn HB 23184 gửi 8785
Nguyễn Hữu Cảnh Soạn HB 23185 gửi 8785
Tam Phước Soạn HB 23186 gửi 8785
Thực hành Sư phạm Soạn HB 23187 gửi 8785
Sông Ray Soạn HB 23188 gửi 8785
Võ Trường Toản Soạn HB 23189 gửi 8785
Điểu Cải Soạn HB 23190 gửi 8785
Tân Phú Soạn HB 23191 gửi 8785
 Long Khánh Soạn HB 23192 gửi 8785
Long Thành Soạn HB 23193 gửi 8785
Phước Thiền Soạn HB 23194 gửi 8785
Thống Nhất A Soạn HB 23195 gửi 8785
Ngô Sỹ Liên Soạn HB 23196 gửi 8785
Thống Nhất Soạn HB 23197 gửi 8785
Kiệm Tân Soạn HB 23198 gửi 8785
Đoàn Kết Soạn HB 23199 gửi 8785
Trị An Soạn HB 23200 gửi 8785
Xuân Lộc Soạn HB 23201 gửi 8785

 

 Đồng Nai, Xem điểm chuẩn, Điểm chuẩn, Điểm chuẩn vào 10, Điểm chuẩn vào lớp 10, Điểm chuẩn 2017

Điểm chuẩn trúng tuyển lớp 10 tỉnh Vĩnh Long năm học 2017-2018

Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 tỉnh Vĩnh Long năm học 2017-2018
Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017-2018  tỉnh Vĩnh Long bạn soạn tin như sau:
 

Soạn: HB mãtrường gửi 8785
 
Mã trường và cách soạn tin cụ thể để lấy điểm chuẩn từng trường được quy ước như sau:

Dữ liệu đang cập nhât. 

Trong khi chờ đợi, bạn có thể tham khảo điểm chuẩn vào lớp 10 tại  tỉnh Vĩnh Long năm 2016 hoặc tham khảo thống kê điểm chuẩn vào lớp 10  tỉnh Vĩnh Long nhiều năm liên tiếp (bấm vào đây để xem)
Điểm chuẩn vào lớp 10  tỉnh Vĩnh Long năm học 2016-2017
Để xem điểm chuẩn mỗi trường THPT tại Vĩnh Long, bạn soạn tin như sau
Trường THPT Soạn tin
Lưu Văn Liệt Soạn HB 23243 gửi 8785
Nguyễn Thông Soạn HB 23244 gửi 8785
Trưng Vương Soạn HB 23245 gửi 8785
Vĩnh Long Soạn HB 23246 gửi 8785
Năng khiếu TDTT Soạn HB 23247 gửi 8785
Phạm Hùng Soạn HB 23248 gửi 8785
Phú Quới Soạn HB 23249 gửi 8785
Hòa Ninh Soạn HB 23250 gửi 8785
Mang Thít Soạn HB 23251 gửi 8785
Nguyễn Văn Thiệt Soạn HB 23252 gửi 8785
Mỹ Phước Soạn HB 23253 gửi 8785
Võ Văn Kiệt Soạn HB 23254 gửi 8785
Nguyễn Hiếu Tự Soạn HB 23255 gửi 8785
Hiếu Phụng Soạn HB 23256 gửi 8785
Hiếu Nhơn Soạn HB 23257 gửi 8785
Bình Minh Soạn HB 23258 gửi 8785
Hoàng Thái Hiếu Soạn HB 23259 gửi 8785
Tân Quới Soạn HB 23260 gửi 8785
Tân Lược Soạn HB 23261 gửi 8785
Mỹ Thuận Soạn HB 23262 gửi 8785
Trần Đại Nghĩa Soạn HB 23263 gửi 8785
Tam Bình Soạn HB 23264 gửi 8785
Long Phú Soạn HB 23265 gửi 8785
Phú Thịnh Soạn HB 23266 gửi 8785
Phan Văn Hòa Soạn HB 23267 gửi 8785
Trà Ôn Soạn HB 23268 gửi 8785