Tin tuyển sinh 10

Tin tuyển sinh 10

Điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017-2018 tỉnh Hưng Yên

Điểm chuẩn vào lớp 10 tỉnh Hưng Yên năm học 2017-2018
 
Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017-2018  tỉnh Hưng Yên bạn soạn tin như sau:
 

Soạn: HB mãtrường gửi 8785
 

Mã trường và cách soạn tin cụ thể để lấy điểm chuẩn từng trường được quy ước như sau:

Dữ liệu đang cập nhât. 

Trong khi chờ đợi, bạn có thể tham khảo điểm chuẩn vào lớp 10 tại  tỉnh Hưng Yên năm 2016 hoặc tham khảo thống kê điểm chuẩn vào lớp 10  tỉnh Hưng Yên nhiều năm liên tiếp (bấm vào đây để xem)

 
Điểm chuẩn vào lớp 10  tỉnh Hưng Yên năm học 2016-2017
Để xem điểm chuẩn lớp 10  tỉnh Hưng Yên năm 2016-2017, bạn Soạn tin như sau:

Soạn HB mãtrường gửi 8785

STT Trường THPT Soạn tin xem ĐC 2 năm
1 Ân Thi Soạn HB 29566 gửi 8785
2 Đức Hợp Soạn HB 29567 gửi 8785
3 Dương Quảng Hàm Soạn HB 29568 gửi 8785
4 Hoàng Hoa Thám Soạn HB 29569 gửi 8785
5 Hưng Yên Soạn HB 29570 gửi 8785
6 Khoái Châu Soạn HB 29571 gửi 8785
7 Kim Động Soạn HB 29572 gửi 8785
8 Minh Châu Soạn HB 29573 gửi 8785
9 Mỹ Hào Soạn HB 29574 gửi 8785
10 Nam Khoái Châu Soạn HB 29575 gửi 8785
11 Nam Phù Cừ Soạn HB 29576 gửi 8785
12 Nghĩa Dân Soạn HB 29577 gửi 8785
13 Nguyễn Siêu Soạn HB 29578 gửi 8785
14 Nguyễn Thiện Thuật Soạn HB 29579 gửi 8785
15 Nguyễn Trung Ngạn Soạn HB 29580 gửi 8785
16 Phạm Ngũ Lão Soạn HB 29581 gửi 8785
17 Phù Cừ Soạn HB 29582 gửi 8785
18 Tiên Lữ Soạn HB 29583 gửi 8785
19 Trần Hưng Đạo Soạn HB 29584 gửi 8785
20 Trần Quang Khải Soạn HB 29585 gửi 8785
21 Triệu Quang Phục   Soạn HB 29586 gửi 8785
22 Trưng Vương Soạn HB 29587 gửi 8785
23 Văn Giang Soạn HB 29588 gửi 8785
24 Văn Lâm Soạn HB 29589 gửi 8785
25 Yên Mỹ Soạn HB 29590 gửi 8785

Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2017-2018 Đồng Tháp

Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 Đồng Tháp năm học 2017-2018
Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017-2018 tại Đồng Tháp bạn soạn tin như sau:

Soạn: HB mãtrường gửi 8785

 

Mã trường và cách soạn tin cụ thể để lấy điểm chuẩn từng trường được quy ước như sau:

Dữ liệu đang cập nhât. 

Trong khi chờ đợi, bạn có thể tham khảo điểm chuẩn vào lớp 10 tại Đồng Tháp năm 2016 hoặc tham khảo thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 tại Đồng Tháp nhiều năm liên tiếp (bấm vào đây để xem)

Điểm chuẩn vào lớp 10 Đồng Tháp năm học 2016-2017

Để xem điểm chuẩn lớp 10 Đồng Tháp năm 2016-2017, bạn Soạn tin như sau:

Tên trường THPT Soạn tin
Bình Thạnh Trung Soạn: HB 28002 gửi 8785
Cao Lãnh - Thành phố Soạn: HB 28003 gửi 8785
Cao Lãnh 1 Soạn: HB 28004 gửi 8785
Cao Lãnh 2 Soạn: HB 28005 gửi 8785
Châu Thành 1 Soạn: HB 28006 gửi 8785
Châu Thành 2 Soạn: HB 28007 gửi 8785
Chu Văn An Soạn: HB 28008 gửi 8785
Đỗ Công Tường Soạn: HB 28009 gửi 8785
Đốc Bình Kiều Soạn: HB 28010 gửi 8785
Giồng Thị Đam Soạn: HB 28011 gửi 8785
Hòa Bình Soạn: HB 28012 gửi 8785
Hồng Ngự 1 Soạn: HB 28013 gửi 8785
Hồng Ngự 2 Soạn: HB 28014 gửi 8785
Hồng Ngự 3 Soạn: HB 28015 gửi 8785
Kiến Văn Soạn: HB 28016 gửi 8785
Lai Vung 1 Soạn: HB 28017 gửi 8785
Lai Vung 2 Soạn: HB 28018 gửi 8785
Lai Vung 3 Soạn: HB 28019 gửi 8785
Lấp Vò 1 Soạn: HB 28020 gửi 8785
Lấp Vò 2 Soạn: HB 28021 gửi 8785
Lấp Vò 3 Soạn: HB 28022 gửi 8785
Long Khánh A Soạn: HB 28023 gửi 8785
Mỹ Quí Soạn: HB 28024 gửi 8785
Nguyễn Du Soạn: HB 28025 gửi 8785
Nguyễn Trãi Soạn: HB 28026 gửi 8785
Nguyễn Văn Khải Soạn: HB 28027 gửi 8785
Phú Điền Soạn: HB 28028 gửi 8785
Tam Nông Soạn: HB 28029 gửi 8785
Tân Hồng Soạn: HB 28030 gửi 8785
Tân Phú Trung Soạn: HB 28031 gửi 8785
Tân Thành Soạn: HB 28032 gửi 8785
Thanh Bình 1 Soạn: HB 28033 gửi 8785
Thanh Bình 2 Soạn: HB 28034 gửi 8785
Tháp Mười Soạn: HB 28035 gửi 8785
Thị xã Sa Đéc Soạn: HB 28036 gửi 8785
Thiên Hộ Dương Soạn: HB 28037 gửi 8785
Thống Linh Soạn: HB 28038 gửi 8785
Tràm Chim Soạn: HB 28039 gửi 8785
Trần Quốc Toản Soạn: HB 28040 gửi 8785
Trần Văn Năng Soạn: HB 28041 gửi 8785
Trường Xuân Soạn: HB 28042 gửi 8785

 

Điểm chuẩn trúng tuyển lớp 10 tỉnh Vĩnh Long năm học 2017-2018

Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 tỉnh Vĩnh Long năm học 2017-2018
Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017-2018  tỉnh Vĩnh Long bạn soạn tin như sau:
 

Soạn: HB mãtrường gửi 8785
 
Mã trường và cách soạn tin cụ thể để lấy điểm chuẩn từng trường được quy ước như sau:

Dữ liệu đang cập nhât. 

Trong khi chờ đợi, bạn có thể tham khảo điểm chuẩn vào lớp 10 tại  tỉnh Vĩnh Long năm 2016 hoặc tham khảo thống kê điểm chuẩn vào lớp 10  tỉnh Vĩnh Long nhiều năm liên tiếp (bấm vào đây để xem)
Điểm chuẩn vào lớp 10  tỉnh Vĩnh Long năm học 2016-2017
Để xem điểm chuẩn mỗi trường THPT tại Vĩnh Long, bạn soạn tin như sau
Trường THPT Soạn tin
Lưu Văn Liệt Soạn HB 23243 gửi 8785
Nguyễn Thông Soạn HB 23244 gửi 8785
Trưng Vương Soạn HB 23245 gửi 8785
Vĩnh Long Soạn HB 23246 gửi 8785
Năng khiếu TDTT Soạn HB 23247 gửi 8785
Phạm Hùng Soạn HB 23248 gửi 8785
Phú Quới Soạn HB 23249 gửi 8785
Hòa Ninh Soạn HB 23250 gửi 8785
Mang Thít Soạn HB 23251 gửi 8785
Nguyễn Văn Thiệt Soạn HB 23252 gửi 8785
Mỹ Phước Soạn HB 23253 gửi 8785
Võ Văn Kiệt Soạn HB 23254 gửi 8785
Nguyễn Hiếu Tự Soạn HB 23255 gửi 8785
Hiếu Phụng Soạn HB 23256 gửi 8785
Hiếu Nhơn Soạn HB 23257 gửi 8785
Bình Minh Soạn HB 23258 gửi 8785
Hoàng Thái Hiếu Soạn HB 23259 gửi 8785
Tân Quới Soạn HB 23260 gửi 8785
Tân Lược Soạn HB 23261 gửi 8785
Mỹ Thuận Soạn HB 23262 gửi 8785
Trần Đại Nghĩa Soạn HB 23263 gửi 8785
Tam Bình Soạn HB 23264 gửi 8785
Long Phú Soạn HB 23265 gửi 8785
Phú Thịnh Soạn HB 23266 gửi 8785
Phan Văn Hòa Soạn HB 23267 gửi 8785
Trà Ôn Soạn HB 23268 gửi 8785

Điểm chuẩn trúng tuyển thi lớp 10 năm học 2017-2018 Cần Thơ

Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017-2018 tại thành phố Cần Thơ bạn soạn tin như sau:

Soạn: HB mãtrường gửi 8785

Mã trường và cách soạn tin cụ thể để lấy điểm chuẩn từng trường được quy ước như sau:

Dữ liệu đang cập nhât. 

Trong khi chờ đợi, bạn có thể tham khảo điểm chuẩn vào lớp 10 tại Cần Thơ năm 2016 hoặc tham khảo thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 tại Cần Thơ  nhiều năm liên tiếp (bấm vào đây để xem)

Điểm chuẩn vào lớp 10 Cần Thơ năm học 2016-2017

Để xem điểm chuẩn lớp 10 Cần Thơ năm 2016-2017, bạn Soạn tin như sau:

 

TT Trường THPT Soạn tin
1 Châu Văn Liêm Soạn HB 23492 gửi 8785
2 Phan Ngọc Hiển Soạn HB 23493 gửi 8785
3 Nguyễn Việt Hồng Soạn HB 23494 gửi 8785
4 An Khánh Soạn HB 23495 gửi 8785
5 THBP-ĐHCT Soạn HB 23496 gửi 8785
6 Thốt Nốt Soạn HB 23497 gửi 8785
7 Lưu Hữu Phước Soạn HB 23498 gửi 8785
8 Lương Định Của Soạn HB 23499 gửi 8785
9 Bùi Hữu Nghĩa Soạn HB 23500 gửi 8785
10 Bình Thủy Soạn HB 23501 gửi 8785
11 Phan Văn Trị Soạn HB 23502 gửi 8785
Điểm chuẩn vào Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng:
TT Môn Soạn tin
1 Tin học Soạn HB 23502 gửi 8785
2 Toán Soạn HB 23503 gửi 8785
3 Ngữ văn Soạn HB 23504 gửi 8785
4 Tiếng Anh Soạn HB 23505 gửi 8785
5 Vật lý Soạn HB 23506 gửi 8785
6 Hóa học Soạn HB 23507 gửi 8785
7 Sinh học Soạn HB 23508 gửi 8785
8 Lịch sử Soạn HB 23509 gửi 8785
9 Địa lý Soạn HB 23510 gửi 8785
     

 

Cần Thơ, Xem điểm chuẩn, Xem điểm chuẩn vào lớp 10,  Thành Phố Cần Thơ,

Điểm chuẩn trúng tuyển thi vào lớp 10 năm học 2017-2018 tỉnh Tiền Giang

Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 tỉnh Tiền Giang năm học 2017-2018
Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017-2018  tỉnh Tiền Giang bạn soạn tin như sau:
 

Soạn: HB mãtrường gửi 8785
 

Mã trường và cách soạn tin cụ thể để lấy điểm chuẩn từng trường được quy ước như sau:

Dữ liệu đang cập nhât. 

Trong khi chờ đợi, bạn có thể tham khảo điểm chuẩn vào lớp 10 tại  tỉnh Tiền Giang  năm 2016 hoặc tham khảo thống kê điểm chuẩn vào lớp 10  tỉnh Tiền Giang nhiều năm liên tiếp (bấm vào đây để xem)

Điểm chuẩn vào lớp 10  tỉnh Tiền Giang năm học 2016-2017
Để xem điểm chuẩn lớp 10  tỉnh Tiền Giang năm 2016-2017, bạn Soạn tin như sau:

Để biết iểm chuẩn mỗi trường THPT tại Tiền Giang, bạn soạn tin theo quy ước như sau

STT Trường THPT Soạn tin
1 Bình Đông Soạn HB   23351 gửi 8785
2 Bình Phục Nhứt Soạn HB   23352 gửi 8785
3 Cái Bè Soạn HB   23353 gửi 8785
4 Chợ Gạo Soạn HB   23354 gửi 8785
5 Đốc Binh Kiều Soạn HB   23355 gửi 8785
6 Dưỡng Điềm Soạn HB   23356 gửi 8785
7 Gò Công Soạn HB   23357 gửi 8785
8 Gò Công Đông Soạn HB   23358 gửi 8785
9 Huỳnh Văn Sâm Soạn HB   23359 gửi 8785
10 Lê Thanh Hiền Soạn HB   23360 gửi 8785
11 Lê Văn Phẩm Soạn HB   23361 gửi 8785
12 Long Bình Soạn HB   23362 gửi 8785
13 Lưu Tấn Phát Soạn HB   23363 gửi 8785
14 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Soạn HB   23364 gửi 8785
15 Ngô Văn Nhạc Soạn HB   23365 gửi 8785
16 Nguyễn Đình Chiểu Soạn HB   23366 gửi 8785
17 Nguyễn Văn Côn Soạn HB   23367 gửi 8785
18 Nguyễn Văn Thìn Soạn HB   23368 gửi 8785
19 Nguyễn Văn Tiếp Soạn HB   23369 gửi 8785
20 Phạm Thành Trung Soạn HB   23370 gửi 8785
21 Phan Việt Thống Soạn HB   23371 gửi 8785
22 Phú Thạnh Soạn HB   23372 gửi 8785
23 Phước Thạnh Soạn HB   23373 gửi 8785
24 Rạch Gầm - Xoài Mút Soạn HB   23374 gửi 8785
25 Tân Hiệp Soạn HB   23375 gửi 8785
26 Tân Phước Soạn HB   23376 gửi 8785
27 Tân Thới Soạn HB   23377 gửi 8785
28 Thiên Hộ Dương Soạn HB   23378 gửi 8785
29 Thủ Khoa Huân Soạn HB   23379 gửi 8785
30 Trần Hưng Đạo Soạn HB   23380 gửi 8785
31 Trần Văn Hoài Soạn HB   23381 gửi 8785
32 Trương Định Soạn HB   23382 gửi 8785
33 Tứ Kiệt Soạn HB   23383 gửi 8785
34 Vĩnh Bình Soạn HB   23384 gửi 8785
35 Vĩnh Kim  Soạn HB   23385 gửi 8785
36 Chuyên Tiền Giang Soạn HB   23386 gửi 8785
37 Chuyên Ngữ văn Soạn HB   23387 gửi 8785
38 Chuyên Toán Soạn HB   23388 gửi 8785
39 Chuyên Tiếng Anh Soạn HB   23389 gửi 8785
40 Chuyên Địa Soạn HB   23390 gửi 8785
41 Chuyên Lý Soạn HB   23391 gửi 8785
42 Chuyên Tin học Soạn HB   23392 gửi 8785
43 Chuyên Hóa Soạn HB   23393 gửi 8785
44 Chuyên Sinh Soạn HB   23394 gửi 8785
45 Hệ Không chuyên Soạn HB   23395 gửi 8785

Điểm chuẩn trúng tuyển thi vào lớp 10 tỉnh Quảng Ngãi năm học 2017-2018

Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 tỉnh Quảng Ngãi năm học 2017-2018

Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017-2018  tỉnh Quảng Ngãi bạn soạn tin như sau:

Soạn: HB mãtrường gửi 8785

Mã trường và cách soạn tin cụ thể để lấy điểm chuẩn từng trường được quy ước như sau:

Dữ liệu đang cập nhât. 

Trong khi chờ đợi, bạn có thể tham khảo điểm chuẩn vào lớp 10 tại  tỉnh Quảng Ngãi năm 2016 hoặc tham khảo thống kê điểm chuẩn vào lớp 10  tỉnh Quảng Ngãi nhiều năm liên tiếp (bấm vào đây để xem)

Điểm chuẩn vào lớp 10  tỉnh Quảng Ngãi năm học 2016-2017

Để xem điểm chuẩn lớp 10  tỉnh Quảng Ngãi năm 2016-2017, bạn Soạn tin như sau:

Cách soạn tin xem điểm chuẩn vào từng lớp 10 chuyên Lê Khiết, Quảng Ngãi năm học 2016-2017 như sau:

Tên trường Soạn tin
Chuyên Lê Khiết  
Chuyên Toán Soạn HB 23280 gửi 8785
Chuyên  Lý Soạn HB 23281 gửi 8785
Chuyên Hóa Soạn HB 23282 gửi 8785
Chuyên Sinh Soạn HB 23283 gửi 8785
Chuyên Văn Soạn HB 23284 gửi 8785
Chuyên Anh Soạn HB 23285 gửi 8785
Chuyên Tin Soạn HB 23286 gửi 8785
Lớp không chuyên Soạn HB 23287 gửi 8785
Chuyên Lịch sử Soạn HB 23288 gửi 8785
Chuyên Địa lý Soạn HB 23289 gửi 8785

 

  1. Đối với các trường THPT Không chuyên tại Quảng Ngãi 

 

 

STT Tên trường Soạn tin
1 Ba Gia Soạn HB 23851 gửi 8785
2 Bình Sơn Soạn HB 23852 gửi 8785
3 Chu Văn An Soạn HB 23853 gửi 8785
4 Huỳnh Thúc Kháng Soạn HB 23854 gửi 8785
5 Lê Quý Đôn Soạn HB 23855 gửi 8785
6 Lê Trung Đình Soạn HB 23856 gửi 8785
7 Lương Thế Vinh Soạn HB 23857 gửi 8785
8 Nguyễn Công Phương Soạn HB 23858 gửi 8785
9 Nguyễn Công Trứ Soạn HB 23859 gửi 8785
10 Phạm Văn Đồng Soạn HB 23860 gửi 8785
11 Số 1 Đức Phổ Soạn HB 23861 gửi 8785
12 Số 1 Nghĩa Hành Soạn HB 23862 gửi 8785
13 Số 1 Tư Nghĩa Soạn HB 23863 gửi 8785
14 Số 2 Đức Phổ Soạn HB 23864 gửi 8785
15 Số 2 Mộ Đức Soạn HB 23865 gửi 8785
16 Số 2 Nghĩa Hành Soạn HB 23866 gửi 8785
17 Số 2 Tư Nghĩa Soạn HB 23867 gửi 8785
18 Sơn Mỹ Soạn HB 23868 gửi 8785
19 Thu Xà Soạn HB 23869 gửi 8785
20 Trần Kỳ Phong Soạn HB 23870 gửi 8785
21 Trần Quang Diệu Soạn HB 23871 gửi 8785
22 Trần Quốc Tuấn Soạn HB 23872 gửi 8785
23 Vạn Tường Soạn HB 23873 gửi 8785
24 Võ Nguyên Giáp Soạn HB 23874 gửi 8785

 

Điểm chuẩn trúng tuyển thi vào 10 tỉnh Phú Yên năm học 2017-2018

Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 tỉnh Phú Yên năm học 2017-2018
Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017-2018  tỉnh Phú Yên bạn soạn tin như sau:
 

Soạn: HB mãtrường gửi 8785
 
Mã trường và cách soạn tin cụ thể để lấy điểm chuẩn từng trường được quy ước như sau:

Dữ liệu đang cập nhât. 

Trong khi chờ đợi, bạn có thể tham khảo điểm chuẩn vào lớp 10 tại  tỉnh Phú Yên năm 2016 hoặc tham khảo thống kê điểm chuẩn vào lớp 10  tỉnh Phú Yên nhiều năm liên tiếp (bấm vào đây để xem)
Điểm chuẩn vào lớp 10  tỉnh Phú Yên năm học 2016-2017
Để xem điểm chuẩn lớp 10  tỉnh Phú Yên năm 2016-2017, bạn Soạn tin như sau:
Trường THPT Soạn tin
Chu Văn An Soạn: HB 29890 gửi 8785
DTNT tỉnh Soạn: HB 29891 gửi 8785
Lê Hồng Phong Soạn: HB 29892 gửi 8785
Lê Lợi Soạn: HB 29893 gửi 8785
Lê Thành Phương Soạn: HB 29894 gửi 8785
Lê Trung Kiên Soạn: HB 29895 gửi 8785
Ngô Gia Tự Soạn: HB 29896 gửi 8785
Nguyễn Bá Ngọc Soạn: HB 29897 gửi 8785
Nguyễn Công Trứ Soạn: HB 29898 gửi 8785
Nguyễn Du Soạn: HB 29899 gửi 8785
Nguyễn Huệ Soạn: HB 29900 gửi 8785
Nguyễn Khuyến Soạn: HB 29901 gửi 8785
Nguyễn T Minh Khai Soạn: HB 29902 gửi 8785
Nguyễn Thái Bình Soạn: HB 29903 gửi 8785
Nguyễn Trãi Soạn: HB 29904 gửi 8785
Nguyễn Trường Tộ Soạn: HB 29905 gửi 8785
Nguyễn Văn Linh Soạn: HB 29906 gửi 8785
Nguyễn Viết Xuân Soạn: HB 29907 gửi 8785
Phạm Văn Đồng Soạn: HB 29908 gửi 8785
Phan Bội Châu Soạn: HB 29909 gửi 8785
Phan Chu Trinh Soạn: HB 29910 gửi 8785
Phan Đình Phùng Soạn: HB 29911 gửi 8785
Trần Bình Trọng Soạn: HB 29912 gửi 8785
Trần Phú Soạn: HB 29913 gửi 8785
Trần Quốc Tuấn Soạn: HB 29914 gửi 8785
Trần Suyền Soạn: HB 29915 gửi 8785
Võ Thị Sáu Soạn: HB 29916 gửi 8785
Võ Nguyên Giáp Soạn: HB 29917 gửi 8785
Võ Văn Kiệt Soạn: HB 29918 gửi 8785

 

THPT Chuyên Lương Văn Chánh
 

Môn chuyên Soạn tin
Toán chuyên Soạn: HB 29919 gửi 8785
Vật lý chuyên Soạn: HB 29920 gửi 8785
Hóa học chuyên Soạn: HB 29921 gửi 8785
Sinh học chuyên Soạn: HB 29922 gửi 8785
Ngữ văn chuyên Soạn: HB 29923 gửi 8785
Tiếng Anh chuyên Soạn: HB 29924 gửi 8785
Tin học chuyên Soạn: HB 29925 gửi 8785
Sử chuyên Soạn: HB 29926 gửi 8785
Địa chuyên Soạn: HB 29927 gửi 8785
Tiếng Pháp chuyên Soạn: HB 29928 gửi 8785
Lớp phổ thông Soạn: HB 29929 gửi 8785

 

Thống kê điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT Chuyên Lương Văn Chánh tỉnh Phú Yên nhiều năm (Đến năm 2016)

Tổng hợp lịch sử điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT Chuyên Lương Văn Chánh  tỉnh Phú Yên  nhiều năm (Đến năm 2016)
Lịch sử điểm chuẩn hàng năm là nguồn dữ liệu quan trọng giúp các bạn thí sinh, các bậc phụ huynh tham khảo và sử dụng rất hữu ích cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017-2018 THPT Chuyên Lương Văn Chánh 

Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 Tỉnh Bình Định năm học 2017-2018

Xem điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Bình Định  năm học 2017-2018
Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017-2018 Tỉnh Bình Định  bạn soạn tin như sau:

Soạn: HB mãtrường gửi 8785

Mã trường và cách soạn tin cụ thể để lấy điểm chuẩn từng trường được quy ước như sau:


Dữ liệu đang cập nhât. 


Trong khi chờ đợi, bạn có thể tham khảo điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Bình Định năm 2016 hoặc tham khảo thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Bình Định  nhiều năm liên tiếp (bấm vào đây để xem)

Điểm chuẩn vào lớp 10 Bình Định năm học 2016-2017

 

Điểm chuẩn chuyên Bình Định năm học 2016-2017. Để xem điểm chuẩn mỗi lớp chuyên, bạn soạn tin như sau

Tên trường Soạn tin
Chuyên Lê Quý Đôn 
chuyên Toán  Soạn HB 20070  gửi 8785
chuyên Toán - Tin  Soạn HB 20071  gửi 8785
chuyên Vật lý  Soạn HB 20072  gửi 8785
chuyên Hóa  Soạn HB 20073  gửi 8785
chuyên Sinh  Soạn HB 20074  gửi 8785
chuyên Ngữ văn  Soạn HB 20075  gửi 8785
chuyên tiếng Anh  Soạn HB 20076  gửi 8785
lớp không chuyên  Soạn HB 20077  gửi 8785

Điểm chuẩn các trường THPT tại tỉnh Bình Định năm học 2016-2017

STT Tên trường Soạn tin
1 An Lương Soạn HB 23706  gửi 8785
2 Hòa Bình Soạn HB 23707  gửi 8785
3 Hoài Ân Soạn HB 23708  gửi 8785
4 Hùng Vương Soạn HB 23709  gửi 8785
5 Lý Tự Trọng Soạn HB 23710  gửi 8785
6 Mỹ Thọ Soạn HB 23711  gửi 8785
7 Ngô Lê Tân Soạn HB 23712  gửi 8785
8 Nguyễn Bỉnh Khiêm Soạn HB 23713  gửi 8785
9 Nguyễn Diêu Soạn HB 23714  gửi 8785
10 Nguyễn Du Soạn HB 23715  gửi 8785
11 Nguyễn Hồng Đạo Soạn HB 23716  gửi 8785
12 Nguyễn Hữu Quang Soạn HB 23717  gửi 8785
13 Nguyễn Trân Soạn HB 23718  gửi 8785
14 Quang Trung Soạn HB 23719  gửi 8785
15 Quốc học Soạn HB 23720  gửi 8785
16 số 1 An Nhơn  Soạn HB 23721  gửi 8785
17 số 1 Phù Cát  Soạn HB 23722  gửi 8785
18 số 1 Phù Mỹ  Soạn HB 23723  gửi 8785
19 số 1 Tuy Phước Soạn HB 23724  gửi 8785
20 số 2 An Nhơn Soạn HB 23725  gửi 8785
21 số 2 Phù Cát Soạn HB 23726  gửi 8785
22 số 2 Phù Mỹ Soạn HB 23727  gửi 8785
23 số 2 Tuy Phước Soạn HB 23728  gửi 8785
24 số 3 An Nhơn Soạn HB 23729  gửi 8785
25 số 3 Phù Cát Soạn HB 23730  gửi 8785
26 số 3 Tuy Phước Soạn HB 23731  gửi 8785
27 Tăng Bạt Hổ Soạn HB 23732  gửi 8785
28 Tây Sơn Soạn HB 23733  gửi 8785
29 Trần Quang Diệu Soạn HB 23734  gửi 8785
30 Trưng Vương Soạn HB 23735  gửi 8785
31 Võ Giữ Soạn HB 23736  gửi 8785
32 Võ Lai Soạn HB 23737  gửi 8785

Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 Ninh Thuận năm học 2017-2018

Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 Ninh Thuận  năm học 2017-2018
Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017-2018 tại Ninh Thuận bạn soạn tin như sau:


Soạn: HB mãtrường gửi 8785

 

Mã trường và cách soạn tin cụ thể để lấy điểm chuẩn từng trường được quy ước như sau:

Dữ liệu đang cập nhât. 

Trong khi chờ đợi, bạn có thể tham khảo điểm chuẩn vào lớp 10 tại Ninh Thuận năm 2016 hoặc tham khảo thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 tại Ninh Thuận nhiều năm liên tiếp (bấm vào đây để xem)

Điểm chuẩn vào lớp 10 Ninh Thuận năm học 2016-2017

Để xem điểm chuẩn lớp 10 Ninh Thuận năm 2016-2017, bạn Soạn tin như sau:

 

Trường THPT Soạn tin
An Phước Soạn: HB 29867 gửi 8785
Bác Ái Soạn: HB 29868 gửi 8785
Chu Văn An Soạn: HB 29869 gửi 8785
Lê Duẩn Soạn: HB 29870 gửi 8785
Nguyễn Du Soạn: HB 29871 gửi 8785
Nguyễn Huệ Soạn: HB 29872 gửi 8785
Nguyễn Trãi Soạn: HB 29873 gửi 8785
Nguyễn Văn Linh Soạn: HB 29874 gửi 8785
Ninh Hải Soạn: HB 29875 gửi 8785
Phạm Văn Đồng Soạn: HB 29876 gửi 8785
Phan Bội Châu Soạn: HB 29877 gửi 8785
Phan Chu Trinh Soạn: HB 29878 gửi 8785
Tháp Chàm Soạn: HB 29879 gửi 8785
Tôn Đức Thắng Soạn: HB 29880 gửi 8785
Trường Chinh Soạn: HB 29881 gửi 8785

 

Chuyên Lê Quý Đôn Soạn tin
Ngữ văn chuyên Soạn: HB 29882 gửi 8785
Toán chuyên Soạn: HB 29883 gửi 8785
Tin học chuyên Soạn: HB 29884 gửi 8785
Tiếng Anh chuyên Soạn: HB 29885 gửi 8785
Vật lý chuyên Soạn: HB 29886 gửi 8785
Hóa học chuyên Soạn: HB 29887 gửi 8785
Sinh học chuyên Soạn: HB 29888 gửi 8785
Không chuyên Soạn: HB 29889 gửi 8785

 

 

Điểm chuẩn trúng tuyển thi lớp 10 Tỉnh Bình Dương năm học 2017-2018

Xem điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Bình Dương năm học 2017-2018
Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017-2018 Tỉnh Bình Dương bạn soạn tin như sau:

Soạn: HS mãtrường gửi 8785

Mã trường và cách soạn tin cụ thể để lấy điểm chuẩn từng trường được quy ước như sau:
Dữ liệu đang cập nhât. 

Trong khi chờ đợi, bạn có thể tham khảo điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Bình Dương năm 2016 hoặc tham khảo thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Bình Dương nhiều năm liên tiếp (bấm vào đây để xem)

Để biết điểm chuẩn mỗi trường THPT tại Bình Dương năm học 2016-2017, bạn soạn tin theo quy ước như sau:

STT Trường THPT Soạn tin
1 An Mỹ Soạn: HB 23875 gửi 8785
2 Bến Cát Soạn: HB 23876 gửi 8785
3 Bình An Soạn: HB 23877 gửi 8785
4 Bình Phú Soạn: HB 23878 gửi 8785
5 Bàu Bàng Soạn: HB 23879 gửi 8785
6 Dầu Tiếng Soạn: HB 23880 gửi 8785
7 Dĩ An Soạn: HB 23881 gửi 8785
8 Huỳnh Văn Nghệ Soạn: HB 23882 gửi 8785
9 Long Hòa Soạn: HB 23883 gửi 8785
10 Lê Lợi Soạn: HB 23884 gửi 8785
11 Nguyễn An Ninh Soạn: HB 23885 gửi 8785
12 Nguyễn Đình Chiểu Soạn: HB 23886 gửi 8785
13 Nguyễn Huệ Soạn: HB 23887 gửi 8785
14 Nguyễn Trãi Soạn: HB 23888 gửi 8785
15 Phước Vĩnh Soạn: HB 23889 gửi 8785
16 Phan Bội Châu Soạn: HB 23890 gửi 8785
17 Phước Hòa Soạn: HB 23891 gửi 8785
18 Tân Bình Soạn: HB 23892 gửi 8785
19 Tân Phước Khánh Soạn: HB 23893 gửi 8785
20 Tây Nam Soạn: HB 23894 gửi 8785
21 Tây Sơn Soạn: HB 23895 gửi 8785
22 Thái Hoà Soạn: HB 23896 gửi 8785
23 Thanh Tuyền Soạn: HB 23897 gửi 8785
24 Thường Tân Soạn: HB 23898 gửi 8785
25 Trần Văn Ơn Soạn: HB 23899 gửi 8785
26 Trịnh Hoài Đức Soạn: HB 23900 gửi 8785
27 Võ Minh Đức Soạn: HB 23901 gửi 8785
STT Chuyên Hùng Vương Soạn tin
1 Chuyên Toán Soạn: HB 23902 gửi 8785
2 Chuyên Tin Soạn: HB 23903 gửi 8785
3 Chuyên Lí Soạn: HB 23904 gửi 8785
4 Chuyên Hóa Soạn: HB 23905 gửi 8785
5 Chuyên Sinh Soạn: HB 23906 gửi 8785
6 Chuyên Anh Soạn: HB 23907 gửi 8785
7 Chuyên văn Soạn: HB 23908 gửi 8785
8 Chuyên Sử Soạn: HB 23909 gửi 8785
9 Chuyên địa Soạn: HB 23910 gửi 8785

Điểm chuẩn thi vào lớp 10 Bắc Giang năm học 2017-2018

Xem điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Bắc Giang năm học 2017-2018
Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017-2018 Tỉnh Bắc Giang bạn soạn tin như sau:


Soạn: HB mãtrường gửi 8785

Mã trường và cách soạn tin cụ thể để lấy điểm chuẩn từng trường được quy ước như sau:


Dữ liệu đang cập nhât. 


Trong khi chờ đợi, bạn có thể tham khảo điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Bắc Giang năm 2016 hoặc tham khảo thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Bắc Giang  nhiều năm liên tiếp (bấm vào đây để xem)

Điểm chuẩn vào lớp 10 Bắc Giang năm học 2016-2017

Để biết điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016-2017 của các trường THPT Tại Bắc Giang, bạn soạn tin như sau:

 

  1. Điểm chuẩn trường chuyên Tỉnh Bắc Giang năm học 2016-2017

 

Trường Chuyên Bắc Giang Soạn tin
Toán chuyên Soạn HB 23269 gửi 8785
Tin học chuyên Soạn HB 23270 gửi 8785
Vật lý chuyên Soạn HB 23271 gửi 8785
Hóa học chuyên Soạn HB 23272 gửi 8785
Sinh học chuyên Soạn HB 23273 gửi 8785
Ngữ văn chuyên Soạn HB 23274 gửi 8785
Sử chuyên Soạn HB 23275 gửi 8785
Địa chuyên Soạn HB 23276 gửi 8785
Tiếng Anh chuyên Soạn HB 23277 gửi 8785
Tiếng Pháp chuyên Soạn HB 23278 gửi 8785
Tiếng Pháp chuyên Soạn HB 23279 gửi 8785

 

  1. Điểm chuẩn các trường THPT Không chuyên tại Bắc Giang
STT Trường THPT Soạn tin
1 Bố Hạ Soạn HB 23738 gửi 8785
2 Cẩm Lý Soạn HB 23739 gửi 8785
3 Hiệp Hoà số 1 Soạn HB 23740 gửi 8785
4 Hiệp Hoà số 2 Soạn HB 23741 gửi 8785
5 Hiệp Hoà số 3 Soạn HB 23742 gửi 8785
6 Hiệp Hòa số 4 Soạn HB 23743 gửi 8785
7 Lạng Giang số 1 Soạn HB 23744 gửi 8785
8 Lạng Giang số 2 Soạn HB 23745 gửi 8785
9 Lạng Giang số 3 Soạn HB 23746 gửi 8785
10 Lục Nam Soạn HB 23747 gửi 8785
11 Lục Ngạn số 1 Soạn HB 23748 gửi 8785
12 Lục Ngạn số 2 Soạn HB 23749 gửi 8785
13 Lục ngạn số 3 Soạn HB 23750 gửi 8785
14 Lục Ngạn số 4 Soạn HB 23751 gửi 8785
15 Lý Thường Kiệt Soạn HB 23752 gửi 8785
16 Mỏ Trạng Soạn HB 23753 gửi 8785
17 Ngô Sỹ Liên Soạn HB 23754 gửi 8785
18 Nhã Nam Soạn HB 23755 gửi 8785
19 Phương Sơn Soạn HB 23756 gửi 8785
20 Sơn Động số 1 Soạn HB 23757 gửi 8785
21 Sơn Động số 2 Soạn HB 23758 gửi 8785
22 Sơn Động số 3 Soạn HB 23759 gửi 8785
23 Tân Yên số 1 Soạn HB 23760 gửi 8785
24 Tân Yên số 2 Soạn HB 23761 gửi 8785
25 Thái Thuận Soạn HB 23762 gửi 8785
26 Tứ Sơn Soạn HB 23763 gửi 8785
27 Việt Yên số 1 Soạn HB 23764 gửi 8785
28 Việt Yên số 2 Soạn HB 23765 gửi 8785
29 Yên Dũng số 1 Soạn HB 23766 gửi 8785
30 Yên Dũng số 2 Soạn HB 23767 gửi 8785
31 Yên Dũng số 3 Soạn HB 23768 gửi 8785
32 Yên Thế Soạn HB 23769 gửi 8785
33 Giáp Hải Soạn HB 23770 gửi 8785

 

Điểm chuẩn vào lớp 10 Nam Định năm học 2017-2018

Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017-2018 tại Nam Định bạn soạn tin như sau:

Soạn: HS mãtrường gửi 8785

Mã trường và cách soạn tin cụ thể để lấy điểm chuẩn từng trường được quy ước như sau:

Dữ liệu đang cập nhât. 

Trong khi chờ đợi, bạn có thể tham khảo điểm chuẩn vào lớp 10 tại Nam Định năm 2016 hoặc tham khảo thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 tại Nam Định nhiều năm liên tiếp (bấm vào đây để xem)

Điểm chuẩn vào lớp 10 Nam Định năm học 2016-2017

Để xem điểm chuẩn lớp 10  Nam Định năm 2016-2017, bạn Soạn tin như sau:

 

Tên trường THPT Soạn tin
Giao Thủy Soạn: HB 23911 gửi 8785
A Hải Hậu Soạn: HB 23912 gửi 8785
Lê Quý Đôn Soạn: HB 23913 gửi 8785
Xuân Trường B Soạn: HB 23914 gửi 8785
Nam Trực Soạn: HB 23915 gửi 8785
Trần Văn Bảo Soạn: HB 23916 gửi 8785
Nguyễn Khuyến Soạn: HB 23917 gửi 8785
Giao Thủy C Soạn: HB 23918 gửi 8785
B Nghĩa Hưng Soạn: HB 23919 gửi 8785
Lý Tự Trọng Soạn: HB 23920 gửi 8785
Trần Hưng Đạo Soạn: HB 23921 gửi 8785
Tống Văn Trân Soạn: HB 23922 gửi 8785
Nguyễn Huệ Soạn: HB 23923 gửi 8785
Giao Thủy B Soạn: HB 23924 gửi 8785
A Nghĩa Hưng Soạn: HB 23925 gửi 8785
Trực Ninh Soạn: HB 23926 gửi 8785
Xuân Trường Soạn: HB 23927 gửi 8785
Trần Quốc Tuấn Soạn: HB 23928 gửi 8785
Hoàng Văn Thụ Soạn: HB 23929 gửi 8785
Mỹ Lộc Soạn: HB 23930 gửi 8785
C Hải Hậu Soạn: HB 23931 gửi 8785
Xuân Trường C Soạn: HB 23932 gửi 8785
Nguyễn Bính Soạn: HB 23933 gửi 8785
C Nghĩa Hưng Soạn: HB 23934 gửi 8785
Vũ Văn Hiếu Soạn: HB 23935 gửi 8785
Mỹ Tho Soạn: HB 23936 gửi 8785
Nghĩa Minh Soạn: HB 23937 gửi 8785
Trực Ninh B Soạn: HB 23938 gửi 8785
B Hải Hậu Soạn: HB 23939 gửi 8785
Nguyễn Du Soạn: HB 23940 gửi 8785
Nguyễn Trường Thúy Soạn: HB 23941 gửi 8785
Phạm Văn Nghị Soạn: HB 23942 gửi 8785
Quất Lâm Soạn: HB 23943 gửi 8785
Trần Nhân Tông Soạn: HB 23944 gửi 8785
Trần Văn Lan Soạn: HB 23945 gửi 8785
Ngô Quyền Soạn: HB 23946 gửi 8785
Lương Thế Vinh Soạn: HB 23947 gửi 8785
Nguyễn Đức Thuận Soạn: HB 23948 gửi 8785
Nguyễn Trãi Soạn: HB 23949 gửi 8785
Đại An Soạn: HB 23950 gửi 8785
Lý Nhân Tông Soạn: HB 23951 gửi 8785
An Phúc Soạn: HB 23952 gửi 8785
Thịnh Long Soạn: HB 23953 gửi 8785
Đỗ Huy Liệu Soạn: HB 23954 gửi 8785

 

STT Tên trường THPT Soạn tin
  Chuyên Lê Hồng Phong  
45 Chuyên Toán Soạn: HB 23442 gửi 8785
46 Chuyên  Tin Soạn: HB 23443 gửi 8785
47 Chuyên Lý Soạn: HB 23444 gửi 8785
48 Chuyên Hóa Soạn: HB 23445 gửi 8785
49 Chuyên Sinh Soạn: HB 23446 gửi 8785
50 Chuyên Văn Soạn: HB 23447 gửi 8785
51 Chuyên Sử Soạn: HB 23448 gửi 8785
52 Chuyên Địa Soạn: HB 23449 gửi 8785
53 Chuyên Anh Soạn: HB 23450 gửi 8785
54 Chuyên Nga Soạn: HB 23451 gửi 8785
55 Chuyên Pháp Soạn: HB 23452 gửi 8785
56 Không chuyên KHTN Soạn: HB 23453 gửi 8785
57 Không chuyên KHXH Soạn: HB 23454 gửi 8785
 

Nam Định, Xem điểm chuẩn, Điểm chuẩn, Điểm chuẩn vào 10, Điểm chuẩn vào lớp 10, Điểm chuẩn 2017