Văn bản

Văn bản giáo dục

Giáo viên THCS dạy 24 tiết/tuần đúng hay sai?

 - Giáo viên THCS dạy cả tiết chính và tiết kiêm nhiệm 24 tiết/tuần là đúng hay sai? Và giáo viên đó có được thanh toán tiền thừa giờ hay không? - Nguyễn Thạch (nguyenthat***@gmail.com).

* Trả lời:

Giáo viên THPT dạy 18 tiết/tuần có được tính tiền dạy thêm giờ?

- Chúng tôi là giáo viên THPT, trong năm học 2015 – 2016 nhà trường phân công chúng tôi dạy 17 tiết/tuần trong học kỳ 1, học kỳ 2 được phân công dạy18 tiết/tuần. Vậy chúng tôi có được tính tăng giờ trong năm học đó không, nếu được thì tính như thế nào? – Bùi Quang (mualu2008@gmail.com).

Chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với cán bộ quản lý

Bà Hoàng Thị Hương Lan (Lạng Sơn) hiện giảng dạy tại trường tiểu học. Năm học 2013 – 2014, do nhà trường thiếu giáo viên (trong tháng 9) nên Phó hiệu trưởng của trường bà Lan giảng dạy 77 tiết, dạy thay giáo viên xin nghỉ chăm sóc con ốm là 11 tiết.

Thanh toán số giờ giảng vượt định mức tại các cơ sở đào tạo ra sao?

Giảng viên giảng dạy ở Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện không thuộc đối tượng áp dụng tính hưởng chế độ trả lương dạy thêm giờ quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 8/3/2013 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính. Vậy căn cứ nào để thanh toán chế độ vượt giờ cho các giảng viên?

Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BGDĐT-BVHTTDL-BLĐTBXH-BCA: Hướng dẫn thực hiện giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BGDĐT-BVHTTDL-BLĐTBXH-BCA: Hướng dẫn thực hiện giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình  và phòng, chống bạo lực gia đình trong các cơ sở giáo dục  thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Tập huấn tổ chuyên môn theo KH80 – Bắt đầu giải ngân!

Tập huấn tổ chuyên môn theo KH80 – Bắt đầu giải ngân!

Theo KH80  của Bộ GD&ĐT, cách sinh hoạt chuyên môn mới chẳng đi đến đâu. Nhưng để làm được theo cách mới này cần có 1 khoản phí không hề nhỏ. Năm nay, khoản phí này được giải ngân.

-  Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học – Bộ Giáo dục và Đào tạo chi trả tiền ăn, tiền ngủ của đại biểu trong thời gian tập huấn.

- Các đơn vị cử cán bộ, giáo viên tham gia tập huấn chi trả tiền vé tàu, xe đi và về; tiền công tác phí, tiền ngủ trong thời gian đi và về của đại biểu theo chế độ tài chính hiện hành.

* Đại biểu liên hệ trực tiếp với lễ tân khách sạn để được bố trí phòng nghỉ.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo cử đại biểu tham dự tập huấn đủ số lượng, đúng thành phần.