Đã có điểm thi vào lớp 10 THPT tỉnh Tiền Giang năm học 2016-2017


Đã có điểm thi vào lớp 10 THPT tỉnh Tiền Giang năm học 2016-2017

 

Bấm vào đâyXem thống kê điểm chuẩn lớp 10 5 năm liền

Đã có điểm thi vào lớp 10 THPT tỉnh Tiền Giang  năm học 2016-2017

 

Để xem điểm thi vào lớp 10 tỉnh Tiền Giang năm học 2016-2017 bạn soạn tin như sau

 

Soạn: HB daucach 53SBD gửi 8785

Trong đó:

53 là mã tỉnhTiền Giang

SBD là số báo danh của bạn cần tra điểm và kết quả thi (53SBD viết liền)

daucach là khoảng trống

Ví dụ: bạn cần xem điểm và kết quả thi của SBD 110001 

Soạn tin: HB 53110001 gửi 8785

 

Để xem thứ tự tổng điểm của bạn so với tổng thí sinh dự thi bạn soạn tin:

 

Soạn: HB daucach 153SBD gửi 8785

Trong đó:

153là mã tỉnh Tiền Giang (Quy ước lấy thứ tự)

SBD là số báo danh của bạn cần tra điểm và kết quả thi (153SBD viết liền)

daucach là khoảng trống

Ví dụ: bạn cần xem điểm và kết quả thi của SBD 110001 

Soạn tin: HB 1530001 gửi 8785


Chúng tôi sẽ cập nhật điểm chuẩn Tiền Giang sớm nhất trên trang web này

Để biết dự kiến của chúng tôi về điểm chuẩn mỗi trường THPT tại Tiền Giang, bạn soạn tin theo quy ước như sau

 

STT Trường THPT Soạn tin
1 Bình Đông Soạn HB 19442 gửi 8785
2 Bình Phục Nhứt Soạn HB 19443 gửi 8785
3 Cái Bè Soạn HB 19444 gửi 8785
4 Chợ Gạo Soạn HB 19445 gửi 8785
5 Đốc Binh Kiều Soạn HB 19446 gửi 8785
6 Dưỡng Điềm Soạn HB 19447 gửi 8785
7 Gò Công Soạn HB 19448 gửi 8785
8 Gò Công Đông Soạn HB 19449 gửi 8785
9 Huỳnh Văn Sâm Soạn HB 19450 gửi 8785
10 Lê Thanh Hiền Soạn HB 19451 gửi 8785
11 Lê Văn Phẩm Soạn HB 19452 gửi 8785
12 Long Bình Soạn HB 19453 gửi 8785
13 Lưu Tấn Phát Soạn HB 19454 gửi 8785
14 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Soạn HB 19455 gửi 8785
15 Ngô Văn Nhạc Soạn HB 19456 gửi 8785
16 Nguyễn Đình Chiểu Soạn HB 19457 gửi 8785
17 Nguyễn Văn Côn Soạn HB 19458 gửi 8785
18 Nguyễn Văn Thìn Soạn HB 19459 gửi 8785
19 Nguyễn Văn Tiếp Soạn HS 19460 gửi 8785
20 Phạm Thành Trung Soạn HB 19461 gửi 8785
21 Phan Việt Thống Soạn HB 19462 gửi 8785
22 Phú Thạnh Soạn HB 19463 gửi 8785
23 Phước Thạnh Soạn HB 19464 gửi 8785
24 Rạch Gầm - Xoài Mút Soạn HB 19465 gửi 8785
25 Tân Hiệp Soạn HB 19466 gửi 8785
26 Tân Phước Soạn HB 19467 gửi 8785
27 Tân Thới Soạn HB 19468 gửi 8785
28 Thiên Hộ Dương Soạn HB 19469 gửi 8785
29 Thủ Khoa Huân Soạn HB 19470 gửi 8785
30 Trần Hưng Đạo Soạn HB 19471 gửi 8785
31 Trần Văn Hoài Soạn HB 19472 gửi 8785
32 Trương Định Soạn HB 19473 gửi 8785
33 Tứ Kiệt Soạn HB 19474 gửi 8785
34 Vĩnh Bình Soạn HB 19475 gửi 8785
35 Vĩnh Kim  Soạn HB 19476 gửi 8785
36 Chuyên Tiền Giang
37 Chuyên Ngữ văn Soạn HB 19478 gửi 8785
38 Chuyên Toán Soạn HB 19479 gửi 8785
39 Chuyên Tiếng Anh Soạn HS 19480 gửi 8785
40 Chuyên Địa Soạn HS 19481 gửi 8785
41 Chuyên Lý Soạn HB 19482 gửi 8785
42 Chuyên Tin học Soạn HB 19483 gửi 8785
43 Chuyên Hóa Soạn HB 19484 gửi 8785
44 Chuyên Sinh Soạn HB 19485 gửi 8785
45 Hệ Không chuyên Soạn HB 19486 gửi 8785

Tìm theo từ khóa: , , , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan