Đề tài NCKHSPUD dạy Lịch sử lớp 6 : Phương pháp dạy học lịch sử qua kênh hình cho học sinh lớp 6


Đề tài NCKHSPUD  dạy Lịch sử lớp 6 : Phương pháp dạy học lịch sử qua kênh hình cho học sinh lớp 6

Áp dụng: Viết SKKN Lịch sử 6, viết đề tài NCKHSPUD Lịch sử 6, Viết tiểu luận PPGD lịch sử 6.

Loại file: word - Số trang: 35 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://dayvahoctot.com/huong-dan-tai-lieu/Đề tài NCKHSPUD  dạy Lịch sử lớp 6 : Phương pháp dạy học lịch sử qua kênh hình cho học sinh lớp 6

        Qua nhiều năm giảng dạy môn lịch sử lớp 6 ở trường THCS, đặc biệt là từ khi thực hiện thay sách giáo khoa và đổi mới phương pháp dạy học, tôi nhận thấy đây là một vấn đề bổ ích về lí luận cũng như thực tiễn. Nó có ý nghĩa rất lớn đối với việc nâng cao chất lượng bộ môn, bởi vì đối tượng là học sinh lớp 6  thì về mặt thể chất cũng như tinh thần, sự nhận thức ,năng lực tư duy của các em vẫn còn nhiều han chế so với các em ở khối trên. Vì thế người giáo viên cần phải khơi dậy tính tích cực, sự chủ động trong học tập cũng như các hoạt động khác không những làm cho các em thu nhận được một lượng tri thức tốt nhất cho bản thân mà còn là cơ sở vững chắc để các em bước vào lớp 7 ,8, 9, đó là các khối lớp  mà các em sẽ phải có năng lực tư duy và ý thức tự tìm hiểu cao hơn.

Chúng ta đều biết rằng việc dạy học được tiến hành trong một quá trình thống nhất gồm hai khâu có tác dụng tương hỗ nhau: giảng dạy và học tập . Cả việc giảng dạy và học tập đều là một quá trình nhận thức, tuân theo những quy luật nhận thức. Nhận thức trong dạy học được thể hiện trong hoạt động của giáo viên và học sinh đối với việc truyền thụ và tiếp thu một nội dung khoa học được quy định trong chương trình với những phương pháp dạy học thích hợp, những phương tiện hình thức cần thiết để đạt được kết quả nhất định đã đề ra.

Trong chương trình đổi mới sách giáo khoa nói chung, trong đó môn lịch sử lớp 6 ở trường THCS cũng có những thay đổi nhất định. Đây là môn học mà các tri thức, kỹ năng của nó đều gắn chặt với sự kiện và chất liệu của cuộc sống trong quá khứ. Đó là những sự kiện lịch sử về sự hình thành, phát triển và suy vong của mỗi một dân tộc, một quốc gia, một khu vực hay toàn thế giới về mọi mặt đời sống, kinh tế, chính trị, xã hội và văn hoá. Môn học nhằm giáo dục cho học sinh nắm được, hiểu được các tri thức lịch sử nói chung và lịch sử dân tộc Việt Nam nói riêng. Từ đó góp phần hình thành những phẩm chất, nhân cách của con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay phù hợp với xu thế phát triển tiến bộ của thời đại. Vì vậy, để phát huy tính tích cực của học sinh trong giờ dạy lịch sử lớp 6 ở trường THCS, người giáo viên cần tổ chức hướng dẫn học sinh tự chiếm lĩnh kiến thức qua thực hành, quan sát, tìm hiểu, nhận xét và rút ra kiến thức về lịch sử qua các kênh hình trong sách giáo khoa.   

2. Cơ sở thực tiễn :

         Xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ, đặc trưng của bộ môn lịch sử và yêu cầu đổi mới giáo dục, cũng như thực tiễn dạy học bộ môn, nên sách giáo khoa mới môn lịch sử lớp 6 lần này được xây dựng gồm hai kênh kiến thức: Kênh hình và kênh chữ. Hai kênh kiến thức này hỗ trợ cho nhau nhằm giúp học sinh nắm vững các tri thức lịch sử con đường phát triển tư duy lịch sử (Từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng rồi trở về thực tiễn). Đây là môn học được thay đổi phương pháp dạy học rõ rệt. Vì vậy nội dung sách giáo khoa mới biên soạn theo hướng dân tộc, hiện đại, tích hợp , nhằm phát huy tính tích cực của học sinh. Để đổi mới được phương pháp dạy học, phát huy tính tích cực của học sinh, cần có những điều kiện nhất định về giáo viên và đồ dùng dạy học (trong đó, kênh hình trong sách giáo khoa đóng một vai trò quan trọng). Đây không phải là điều mới mẻ, trước đây chúng ta cũng đã sử dụng kênh hình trong dạy học lịch sử lớp 6 nhưng với số lượng kênh hình còn quá ít và chưa được quan tâm thoả đáng. Tuy nhiên trong chương trình sách giáo khoa mới hiện nay đang sử dụng số lượng kênh hình cũng chiếm một vị trí không nhỏ trong các bài học lịch sử cụ thể. Trong khi đó thời gian giảng dạy một tiết trên lớp của giáo viên là rất hạn chế nên đã dẫn đến hậu quả là : giáo viên không thể hướng dẫn và cung cấp cho học sinh tiếp cận, phân tích, đánh giá, nhận xét nội dung kiến thức của  kênh hình trong sách giáo khoa lịch sử một cách hiệu quả nhất. Mặt khác, việc học lịch sử của học sinh phải được gắn liền với các hoạt động ngoài giờ như tham quan bảo tàng lịch sử, các di tích để được tận mắt nhìn thấy, sờ thấy hiện vật ở nhiều góc độ khác nhau, Từ đó các em sẽ hiểu được và nắm vững sâu hơn kiến thức lịch sử đã học ở trong chương trình, sách giáo khoa. Tuy nhiên, để tổ chức cho các em đi tìm hiểu thực tế bên ngoài nhà trường còn gặp nhiêù hạn chế về điều kiện địa lí, kinh phí và thời gian. Chính điều này cũng đã hạn chế nhiều đến hiệu quả cũng như niềm say mê của học sinh đối với bộ môn lịch sử.

Hơn nữa, sách giáo khoa lịch sử hiện nay được biên soạn không chỉ là tài liệu giảng dạy của giáo viên mà còn là tài liệu học tập ở lớp và ở nhà của học sinh theo định hướng mới. Đó là, học sinh không phải học thuộc lòng sách giáo khoa mà cần phải tìm tòi, nghiên cứu những sự kiện có trong sách giáo khoa dưới sự tổ chức, hướng dẫn, giúp đỡ của giáo viên. Từ đó, các em tự hình thành cho mình những hiểu biết mới về lịch sử. Do đó, những thông tin trong sách giáo khoa một mặt được trình bày dưới dạng nêu vấn đề để học sinh suy nghĩ. Mặt khác, kèm theo những thông tin là những câu hỏi, bài tập yêu cầu học sinh thực hiện các hoạt động học tập khác nhau, trong đó đặc biệt là “sự giảm tải 25% số kênh chữ, tăng đáng kể số lượng kênh hình. Kênh hình trong sách giáo khoa không chỉ minh họa, làm cơ sở cho việc tạo biểu tượng Lịch sử mà còn là một nguồn cung cấp kiến thức cho học sinh” (theo Hướng dẫn sử dụng kênh hình trong sách giáo khoa Trung học cơ sở ).


Tìm theo từ khóa: ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan