Đề tài NCKHSPUD Lịch sử 6: SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TRÌNH BÀY VẤN ĐỀ TRONG DẠY HOC LỊCH SỬ LỚP 6 Ở TRƯỜNG THCS


Đề tài NCKHSPUD Lịch sử 6: SỬ  DỤNG  PHƯƠNG  PHÁP  TRÌNH  BÀY  VẤN ĐỀ  TRONG  DẠY  HOC LỊCH  SỬ  LỚP 6  Ở  TRƯỜNG THCS

 Áp dụng: Viết SKKN Lịch sử 6, viết đề tài NCKHSPUD Lịch sử 6, Viết tiểu luận PPGD lịch sử 6.

Loại file: word - Số trang: 30 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://dayvahoctot.com/huong-dan-tai-lieu/II: NỘI DUNG THỰC HIỆN

1) Một số nội dung cơ bản về phương pháp trình bày trong dạy học lịch sử.

* Trước khi đi vào tìm hiểu những nội dung cụ thể trong phương pháp này, tôi muốn đề cập tới một yếu tố đóng vai trò hết sức quan trọng mang tính chất quyết định hiệu quả của phương pháp trình bày miệng đó chính  là ngôn ngữ.

Có thể nói trong dạy học nói chung – dạy học lịch sử nói riêng, lời nói giữ vai trò chủ đạo. Với ngôn ngữ trong sáng, gợi cảm, giàu hình ảnh, giáo viên sẽ dẫn dắt học sinh “trở về” với quá khứ của lịch sử, tạo được biểu tượng rõ ràng cụ thể về một sự vật, biến cố lịch sử… giúp học sinh biết suy nghĩ, tìm tòi rút ra kết luận, hình thành khái niệm nhằm tìm hiểu bản chất của sự vật, quy luật quá trình phát triển của lịch sử .

Lời nói có ý nghĩa giáo dục rất lớn, nó tác động đến tình cảm, hình thành tư tưởng cho học sinh… vì vật trong dạy học lịch sử lời nói bao giờ cũng gắn liền với tư cách, đạo đức, tư tưởng của giáo viên. Lời nói nhiệt tâm, chân thành sẽ tăng thâm tác dụng giáo dục, lời nói lạnh nhạt, hững hờ sẽ làm giảm nhẹ hoặc gây phản tác dụng giáo dục. Những chức năng của lời nói trong dạy học lịch sử có quan hệ chặt chẽ với nhau, vì có hình ảnh chính xác về quá khứ mới hiểu đúng và sâu sắc lịch sử, do đó có tác dụng đến tư tưởng, tình cảm. Vì vậy rèn luyện các cách trình bày miệng là một yêu cầu cao đối với giáo viên để truyền thụ kiến thức, hình thành tư tưởng, đạo đức, kỹ năng tư duy và thực hành cho học sinh.

* Một số hình thức trình bày miệng cơ bản trong phương pháp trình bày miệng được sử dụng trong dạy học lịch sử ở trường THCS.

1.1/ Tường thuật:

Là một cách trình bày miệng quan trọng nhằm tái hiện ở học sinh biến cố lịch sử quan trọng đầy đủ tính cụ thể và gợi cảm của nó.

1.2/ Miêu tả:

Là trình bày những đặc trưng của một sự vật, một sự kiện lịch sử để nêu lên những nét bản chất chủ yếu, cấu tạo bên trong cũng như hình dáng bên ngoài của chúng.

1.3/ Nêu đặc điểm về sự kiện – nhân vật lịch sử.

Là mội dạng của miêu tả nhằm làm sáng tỏ những nét bản chất. những đặc trưng trong mối liên hệ bên trong của các hiện tượng lịch sử.

1.4/ Giải thích:

Được sử dụng trong việc tìm hiểu bản chất, ý nghĩa của những hiện tượng phức tạp, những khái niệm, các quy luật nhằm làm cho học sinh có quan điểm khoa học về sự phát triển của xã hội loài người.

Vì điều kiện và thời gian không cho phép hơn nữa căn cứ vào thực tế giảng dạy môn lịch sử lớp 6 tại trường THCS Nga Tiến (những mặt làm được và làm chưa được) cho nên trong bài viết này tôi xin được đi sâu vào trình bày một phương pháp cụ thể trong phương pháp trình bày miệng mà tôi đã sử dụng có hiệu quả vào dạy học môn lịch sử lớp 6, đó là phương pháp miêu tả trong dạy học lịch sử lớp 6 ở trường THCS.

2) Phương pháp thực hiện:

2.1/ Lý luận chung:

- Khái niệm về phương pháp miêu tả (đã trình bày ở mục 1.2)

- Đối tượng miêu tả: Rất phong phú.

+ Miêu  tả điều kiện địa lý – nơi diễn ra sự kiện lịch sử: Lưu vực sông Nin, núi rừng Yên Thế, địa thế Ba Đình, địa thế Điện Biên Phủ…

+ Miêu tả về một cơ sở kinh tế đại điền trang, thái ấp, công trường, thủ công…

+ Miêu tả về một công trình kiến trúc: Kim tự tháp Ai Cập, thành nhà Hồ…

+ Miêu tả về các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính quyền ở Mỹ, triều đình nhà Nguyễn…


Tìm theo từ khóa: ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan