Đề tài NCKHSPUD TOÁN 5 IN LUÔN: RÈN KỸ NĂNG ĐẶT MỘT SỐ ĐỀ TOÁN MỚI ĐỂ GIÚP HỌC SINH ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN TOÁN LỚP 5


Đề tài  NCKHSPUD TOÁN 5 IN LUÔN: RÈN KỸ NĂNG ĐẶT MỘT SỐ ĐỀ TOÁN MỚI  ĐỂ GIÚP HỌC SINH ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN TOÁN LỚP 5

   Các bài toán trong sách giáo khoa Tiểu học nói chung được chọn lọc, sắp xếp có hệ thống, phù hợp với trình độ kiến thức và năng lực của học sinh. Trong đó mạch kiến thức giải toán được sắp xếp xen kẽ với mạch kiến thức cơ bản. Giải toán ở bậc Tiểu học, học sinh vừa thực hiện nhiệm vụ củng cố kiến thức toán học đã lĩnh hội, đồng thời vận dụng kiến thức ấy vào giải các bài toán gắn liền với thực tiễn. Học sinh tự giải được các bài toán có lời văn là một yêu cầu cơ bản của dạy học toán. Do vậy trong dạy học giải toán người giáo viên cần giúp học sinh phát hiện, giải quyết vấn đề, tự nhận xét so sánh, phân tích tổng hợp rút ra những quy tắc ở dạng khái quát. Để giúp học sinh học tốt người giáo viên cần nghiên cứu kĩ vị trí, tác dụng của từng bài toán trong mỗi bài học, trong mỗi phần của chương trình để giảng dạy cho hợp lí

Loại file: word - Số trang: 22 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://dayvahoctot.com/huong-dan-tai-lieu/Đề tài  NCKHSPUD TOÁN 5 IN LUÔN: RÈN KỸ NĂNG ĐẶT MỘT SỐ ĐỀ TOÁN MỚI  ĐỂ GIÚP HỌC SINH ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN TOÁN LỚP 5

PHẦN I . MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

         Các bài toán trong sách giáo khoa Tiểu học nói chung được chọn lọc, sắp xếp có hệ thống, phù hợp với trình độ kiến thức và năng lực của học sinh. Trong đó mạch kiến thức giải toán được sắp xếp xen kẽ với mạch kiến thức cơ bản. Giải toán ở bậc Tiểu học, học sinh vừa thực hiện nhiệm vụ củng cố kiến thức toán học đã lĩnh hội, đồng thời vận dụng kiến thức ấy vào giải các bài toán gắn liền với thực tiễn. Học sinh tự giải được các bài toán có lời văn là một yêu cầu cơ bản của dạy học toán. Do vậy trong dạy học giải toán người giáo viên cần giúp học sinh phát hiện, giải quyết vấn đề, tự nhận xét so sánh, phân tích tổng hợp rút ra những quy tắc ở dạng khái quát. Để giúp học sinh học tốt người giáo viên cần nghiên cứu kĩ vị trí, tác dụng của từng bài toán trong mỗi bài học, trong mỗi phần của chương trình để giảng dạy cho hợp lí. Song ở mỗi lớp, mỗi trường, mỗi địa phương lại có những đặc điểm riêng. Nếu chỉ sử dụng các bài toán đã nêu trong sách và vở bài tập thì chỉ đáp ứng yêu cầu chuẩn kiến thức, còn dựa vào sách tham khảo thì mất quá nhiều thời gian chứ chưa thể giúp học sinh phát huy hết khả năng học toán của mình và chưa nâng cao khả năng áp dụng kiến thức trong các tình huống khác. Để nâng cao tay nghề, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, hiệu quả giảng dạy môn toán, tôi đã nghiên cứu rèn luyện khả năng đặt đề thêm, nhanh những bài toán mới phù hợp với chương trình và thực tiễn của học sinh lớp 5 để giảng dạy và rèn luyện kỹ năng giải toán cho học sinh.

 

          2. Nhiệm vụ

          Trong khuôn khổ của đề tài này, nhiệm vụ chính là giúp cho người giáo viên tự rèn khả năng đặt các đề toán lớp 4-5 nhằm nâng cao chất lượng dạy học, giúp học sinh nâng cao kỹ năng giải toán. Đồng thời cũng nêu lên một số kinh nghiệm của bản thân về phương pháp giải các bài toán ở dạng nâng cao.

          3. Phương pháp tiến hành

- Sử dụng phương pháp thống kê, mô tả là chủ yếu.

          – Thống kê thực trạng, xác định nguyên nhân. Sau khi áp dụng phương pháp theo kinh nghiệm của bản thân thì thống kê mức độ đạt được.

          – Mô tả giải pháp mới.

          – Trình tự thực hiện.

          + Nghiên cứu nắm vững chương trình toán ở cả cấp Tiểu học mà nhất là lớp 5 ở từng chương, từng phần, ở từng mạch nội dung.

          + Đặt những đề toán tương đối mới dựa trên các bài toán có sẵn, sáng tác những bài toán hoàn toàn mới theo yêu cầu do bản thân đặt ra.

          – Khái quát hóa các sự kiện toán học đề ra những giả thuyết, kiểm định các giải thuyết theo từng mức tương ứng.


Tìm theo từ khóa: , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan