Đề tài Sáng kiến kinh nghiệm Lịch sử 7 in luôn: Phương pháp dùng dụng cụ trực quan trong day học môn lịch sử lớp7


Đề tài Sáng kiến kinh nghiệm Lịch sử 7 in luôn: Phương pháp dùng dụng cụ trực quan trong day học môn lịch sử lớp7

Áp dụng: Viết SKKN Lịch sử 7, Viết đề tài NCKHSPUD Lịch sử 7, Viết chuyên đề Lịch sử 7

Loại file: word - Số trang: 12 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://dayvahoctot.com/huong-dan-tai-lieu/Đề tài Sáng kiến kinh nghiệm Lịch sử 7 in luôn: Phương pháp dùng dụng cụ trực quan trong day học môn lịch sử lớp7

I/ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: 

1/  Ý nghĩa khoa học

Như chúng ta được biết, con đường nhận thức  ngắn nhất sẽ là con đường “ Đi từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng”, và phương tiện hết ức cần thiết để  đi  được  trên  “ Con đường” nhận thức này chính là các “ Dụng cụ trực quan”.

Đặc biệt trong hướng dạy học mới hiện nay, “ Hướng tích cực hoá hoạt động học tập của học sinh”, yêu cầu người giáo viên phải biết tạo điều kiện cho học sinh tự tìm tòi, khai thác kiến thức, biết điều khiển hoạt động nhận thức của mình bằng các “ Dụng cụ trực quan”, chính vì thế mà “ Dụng cụ trực quan” đã trở thành  một nhân tố  khá quan trọng trong hoạt động dạy học, vì nó vừa là phương tiện giúp học sinh khai thác kiến thức, vừa là nguồn tri thức đa dạng, phong phú.

2/ Ý nghĩa thực tiễn:

Xuất phát từ tình hình thực tế đất nước, đặc biệt  là trước công cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển như vũ bão, việc chỉnh lý chương trình  giáo dục  và thay đổi nội dung sách giáo khoa là một vấn đề rất cấp thiết và vô cùng quan trọng. Chính vì thế mà năm học XXX-XXX cả nước  ta đã và đang ra sức thực hiện việc thay đổi chương trình  giáo dục ở các  khối lớp 1, 2 và 6,7. Nhằm đạt được  hiệu  quả cao nhất trong giáo dục, bỡi lẽ 


Tìm theo từ khóa: ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan