Đề tài Sáng kiến kinh nghiệm Lịch sử 9: GIẢI PHÁP PHỤC VỤ CHO VIỆC SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG TRỰC QUAN THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC LỚP 9, TRƯỜNG THCS


Đề tài Sáng kiến kinh nghiệm Lịch sử 9: GIẢI PHÁP PHỤC VỤ CHO VIỆC SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG TRỰC QUAN THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC  LỚP 9, TRƯỜNG THCS

Áp dụng: Viết SKKN Lịch sử lớp 9, Viết đề tài NCKHSPUD Lịch sử lớp 9, Viết Tiểu luận PPGD lịch sử 9, Tham khảo dạy tốt Sử 9.

Loại file: word - Số trang: 40 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://dayvahoctot.com/huong-dan-tai-lieu/Đề tài Sáng kiến kinh nghiệm Lịch sử 9: GIẢI PHÁP PHỤC VỤ CHO VIỆC SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG TRỰC QUAN THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC  LỚP 9, TRƯỜNG THCS

B – NỘI DUNG

PHẦN THỨ NHẤT: CƠ SỞ LÍ LUẬN CHUNG

Do đặc điểm của việc học tập lịch sử – không trực tiếp quan sát các sự kiện – nên phương pháp trực quan có ý nghĩa rất quan trọng. Có nhiều loại đồ dùng trực quan khác nhau, cách sử dụng và hiệu quả cũng khác nhau, song đều có tác dụng nâng cao chất lượng dạy học lịch sử.

1. VỊ TRÍ Ý NGHĨA CỦA VIỆC SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG TRỰC QUAN TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ.

Nguyên tắc trực quan là một trong những nguyên tắc cơ bản của lí luận dạy học, nhằm tạo cho học sinh những biểu tượng lịch sử và hình thành khái niệm trên cơ sở trực tiếp quan sát hiện vật đang học hay đồ dùng trực quan minh họa sự vật.

Trong dạy học lịch sử, phương pháp trục quan góp phần quan trọng tạo biểu tượng cho học sinh, cụ thể hóa các sự kiện và khắc phục tình trạng hiện đại hóa lịch sử của học sinh.

Đồ dùng trực quan là chỗ dựa để hiểu sâu sắc bản chất của sự kiện lịch sử, là phương tiện rất có hiệu quả để hình thành các khái niệm lịch sử. Quan trọng nhất, giúp học sinh nắm vững các quy luật của sự phát triển xã hội.Ví như khi nghiên cứu các hình vẽ trên vách hang (sgk lớp 6) học sinh không chỉ có biểu tượng về săn bắn là công việc thường xuyên và hàng đầu của thị tộc mà còn hiểu: nhờ chế tạo cung tên, con người đã chuyển từ hình thức săn bắt sang săn bắn, có hiệu quả kinh tế cao hơn. Điều đó giúp học sinh hiểu sự thay đổi trong đời sống vật chất của con người thời nguyên thủy luôn gắn chặt với tiến bộ trong kĩ thuật chế tạo công cụ của họ.

Đồ dùng trực quan có vai trò rất lớn trong việc giúp học sinh nhớ kĩ hiểu sâu những hình ảnh, những kiến thức lịch sử. Hình ảnh được giữ lại đặc biệt vững chắc trong trí nhớ.

Cùng với việc góp phần tạo biểu tượng và hình thành khái niệm lịch sử, đồ dùng trực quan còn phát triển năng lực quan sát, trí tưởng tượng, tư duy và ngôn ngữ của học sinh. Nhìn vào bất cứ loại đồ dùng trực quan nào, học sinh cũng thích nhận xét, phán đoán,hình dung quá khứ lịch sử được phản ánh, minh họa như thế nào. Các em suy nghĩ và tim cách diễn đạt bằng lời nói chính xác,có hình ảnh rõ ràng,cụ thể về bức tranh xã hội đã qua.

Y nghĩa giáo dục tư tưởng, cảm xúc thẩm mĩ của đồ dùng quan cũng rất lớn. Ngắm nhìn một bức tranh cách mạng (như tranh “khởi nghĩa Nam Kì 1940”), xem một bộ phim tài liệu (“chiến thắng Điện Biên Phủ” hay “vài hình ảnh về cuộc đời hoạt động của Bác Hồ…”),xem xét một di vật lịch sử ( chiếc trống đồng Đông Sơn…) học sinh có những tình cảm mạnh mẽ về lòng kính yêu Bác Hồ, những anh hùng, chiến sĩ cách mạng, lòng quý trọng lao động và nhân dân lao động, sự căm thù bọn xâm lược và chiến tranh.

Với tất cả ý nghĩa giáodưỡng, giáo dục và phát triển nêu trên, đồ dùng trực quan góp phần nâng cao chất lượng dạy học lịch sử, gây hứng thú học tập cho học sinh. Nó là chiếc cầu nối giữa hiện thực quá khứ với đời sống hiện tại.


Tìm theo từ khóa: ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan