Đề tài Sáng kiến kinh nghiệm Lịch sử lớp 6: “ PHỐI HỢP MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP VỚI SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TƯ DUY TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ 6 ”


Đề tài Sáng kiến kinh nghiệm Lịch sử lớp 6: “ PHỐI  HỢP MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP  VỚI  SỬ DỤNG  BẢN ĐỒ TƯ DUY TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ 6 ”

Loại file: word - Số trang: 43 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://dayvahoctot.com/huong-dan-tai-lieu/Khi học phổ thông, bên cạnh việc được giáo dục đạo đức, tư tưởng để trở thành những công dân tốt, HS cần được học các môn như Toán – dạy cho con người cách tư duy, cách làm việc khoa học, học Văn để hiểu biết về con người, để cảm thụ được cái đẹp, để nâng cao cái vốn văn hóa và củng cố các giá trị nhân văn, học cách diễn đạt tư tưởng và cảm xúc… Thì việc dạy và học Lịch Sử trong nhà trường THCS bản chất là dạy cho học sinh lòng yêu nước, niềm tự hào của dân tộc ngay từ thời niên thiếu; phải truyền được ngọn lửa yêu nước cho các em làm hành trang vào đời qua những dữ kiện, kiến thức lịch sử trong khung chương trình, điều này là điều bức thiết và phải trở thành nền tảng bắt buộc đối với mỗi công dân của bất cứ quốc gia nào,học Sử là để hiểu về những gì cha ông đã làm, hiểu về đất nước, về con người và hiểu về những giá trị mà con người hiện nay đang được hưởng. Học Sử còn là để hun đúc tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc. Những cái đó mang lại một giá trị vô cùng to lớn và tiềm ẩn trong mỗi con người, tất nhiên không thể tính được bằng giá trị vật chất.

          Bác Hồ của chúng ta cũng đã viết: “Dân ta phải biết sử ta/ Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”.


Tìm theo từ khóa: ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan