Đề tài Sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) Lịch sử lớp 6: ĐỒ DÙNG DẠY HỌC VÀ PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG TRONG GIỜ LỊCH SỬ


Đề tài Sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) Lịch sử lớp 6: ĐỒ DÙNG DẠY HỌC VÀ PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG TRONG GIỜ LỊCH SỬ

 Áp dụng: Viết SKKN Lịch sử 6, viết đề tài NCKHSPUD Lịch sử 6, Viết tiểu luận PPGD lịch sử 6.Đề tài Sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) Lịch sử lớp 6: ĐỒ DÙNG DẠY HỌC VÀ PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG TRONG GIỜ LỊCH SỬ

I. XUẤT PHÁT ĐIỂM.

Trong việc dạy học dù là phương pháp truyền thống, cải cách hay đổi mới thì việc sử dụng đồ dùng dạy học là một vấn đề cần thiết dù là môn khoa học tự nhiên hay môn khoa học xã hội có sử dụng đồ dùng dạy học đều mang lại hiệu quả cao.

Phân môn lịch sử là một bộ môn khoa học xã hội rất quan trọng trong nhà trường. Nó giúp cho thế hệ trẻ hiểu được cuội nguồn dân tộc, biết được quá khứ của tổ tiên .

Từ những hiện vật cụ thể nhưng sự kiện lịch sử, học sinh tự hào về truyền thống dân tộc, tiếp theo, kế thừa và phát huy những tinh hoa của tổ tiên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc ngày nay. Muốn làm sống dậy quá khứ của lịch sử mỗi bài dạy trên lớp ngoài việc cung cấp đầy đủ những kiến thức cơ bản cần phải sử dụng một cách hợp lí khéo léo đồ dùng dạy học mới hiện được sự việc đã qua.

Xuất phát từ thực tế đó tôi đã suy nghĩ quyết định thử nghiệm và theo dõi vấn đề này để rút ra kết luận và kinh nghiệm cho việc giảng dạy môn lịch sử.

II. QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN.

1. Thuận lợi: Trong quá trình thực hiện tôi được sự giúp đỡ và động viên của ban giám hiệu, tổ chuyên môn và nhiều cộng sự, Bản thân học hoit, tim tòi và rút ra kinh nghịêm, do đó cũng đạt được một số kết quả đáng kích lệ.

2. Khó khăn:  – Tài liệu nghiên cứu chưa đầy đủ

- Hiện vật khó sưu tầm

- Khả năng về vẽ còn hạn chế

- Việc thiết kế các mẫu vật khó chính xác do vật liệu thiết kế chưa hợp lí.

3. Phạm vi đối tượng nghiên cứu.

- Sách giáo khoa lịch sử lớp 6, lớp 7.

- Tài liệu đổi mới phương pháp dạy học sinh

- Đối tượng 6A,6B, 7A, 7B, 7C.

4. Phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp phân tích

- Phương pháp tổng hợp

- Thử nghiệm


Tìm theo từ khóa: ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan