Điểm chuẩn vào lớp 10 Bắc Giang năm học 2016-2017


Sở GD&ĐT Bắc Giang đã hoàn tất công tác chấm thi, xét duyệt điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2016-2017.

Để biết điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016-2017 của các trường THPT Tại Bắc Giang, bạn soạn tin như sau:

  1. Điểm chuẩn trường chuyên Tỉnh Bắc Giang năm học 2016-2017
Trường Chuyên Bắc Giang Soạn tin
Toán chuyên Soạn HB 23269 gửi 8785
Tin học chuyên Soạn HB 23270 gửi 8785
Vật lý chuyên Soạn HB 23271 gửi 8785
Hóa học chuyên Soạn HB 23272 gửi 8785
Sinh học chuyên Soạn HB 23273 gửi 8785
Ngữ văn chuyên Soạn HB 23274 gửi 8785
Sử chuyên Soạn HB 23275 gửi 8785
Địa chuyên Soạn HB 23276 gửi 8785
Tiếng Anh chuyên Soạn HB 23277 gửi 8785
Tiếng Pháp chuyên Soạn HB 23278 gửi 8785
Tiếng Pháp chuyên Soạn HB 23279 gửi 8785

 

II. Điểm chuẩn các trường THPT Không chuyên tại Bắc Giang

 

Dự kiến điểm chuẩn vào lớp 10 Bắc Giang  năm học 2016-2017

 

Với dữ liệu lịch sử điểm chuẩn nhiều năm chúng tôi thống kê, chỉ tiêu tuyển sinh mỗi trường, Tỉ lệ chọi vào lớp 10 năm 2016-2017 ... chúng tôi đưa ra dự kiến điểm chuẩntrúng tuyển  vào lớp 10 năm 2016-2017 của các trường THPT tại Bắc Giang   và thứ tự điểm chuẩn trúng tuyển mỗi trường.

 

Để biết dự kiến của chúng tôi về điểm chuẩn mỗi trường THPT tại Bắc Giang , bạn soạn tin theo quy ước như sau

 

 

Trường THPT Soạn tin
Bố Hạ Soạn HB 19735 gửi 8785
Cẩm Lý Soạn HB 19736 gửi 8785
Hiệp Hoà 1 Soạn HB 19737 gửi 8785
Hiệp Hoà 2 Soạn HB 19738 gửi 8785
Hiệp Hoà 3 Soạn HB 19739 gửi 8785
Hiệp Hòa 4 Soạn HB 19740 gửi 8785
Lạng Giang 1 Soạn HB 19741 gửi 8785
Lạng Giang 2 Soạn HB 19742 gửi 8785
Lạng Giang 3 Soạn HB 19743 gửi 8785
Lục Nam Soạn HB 19744 gửi 8785
Lục Ngạn 1 Soạn HB 19745 gửi 8785
Lục Ngạn 2 Soạn HB 19746 gửi 8785
Lục ngạn 3 Soạn HB 19747 gửi 8785
Lục Ngạn 4 Soạn HB 19748 gửi 8785
Lý Thường Kiệt Soạn HB 19749 gửi 8785
Mỏ Trạng Soạn HB 19750 gửi 8785
Ngô Sỹ Liên Soạn HB 19751 gửi 8785
Nhã Nam Soạn HB 19752 gửi 8785
Phương Sơn Soạn HB 19753 gửi 8785
Sơn Động 1 Soạn HB 19754 gửi 8785
Sơn Động 2 Soạn HB 19755 gửi 8785
Sơn Động 3 Soạn HB 19756 gửi 8785
Tân Yên 1 Soạn HB 19757 gửi 8785
Tân Yên 2 Soạn HB 19758 gửi 8785
Thái Thuận Soạn HB 19759 gửi 8785
Tứ Sơn Soạn HB 19760 gửi 8785
Việt Yên 1 Soạn HB 19761 gửi 8785
Việt Yên 2 Soạn HB 19762 gửi 8785
Yên Dũng 1 Soạn HB 19763 gửi 8785
Yên Dũng 2 Soạn HB 19764 gửi 8785
Yên Dũng 3 Soạn HB 19765 gửi 8785
Yên Thế Soạn HB 19766 gửi 8785
Giáp Hải Soạn HB 19767 gửi 8785

 


Tìm theo từ khóa: , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan