Điểm chuẩn vào lớp 10 Thừa Thiên Huế năm học 2016-2017


Điểm chuẩn vào lớp 10 Thừa Thiên Huế năm học 2016-2017

Để xem điểm chuẩn, bạn soạn tin như sau

Điểm chuẩn Nguyện Vọng 1 các trường THPT
TT Trường Soạn tin
1 Trường THPT Phan Đăng Lưu Soạn: HB 23145 gửi 8785
2 Trường THPT Thuận An Soạn: HB 23146 gửi 8785
3 Trường THPT Nguyễn Huệ
Học sinh Tiếng Anh Soạn: HB 23146 gửi 8785
Học sinh Tiếng Pháp Soạn: HB 23147 gửi 8785
Học sinh Tiếng Nhật Soạn: HB 23148 gửi 8785
4 Trường THPT Hai Bà Trưng
Học sinh Tiếng Anh Soạn: HB 23148 gửi 8785
Học sinh Tiếng Nhật Soạn: HB 23149 gửi 8785
5 Trường THPT Nguyễn Trường Tộ
Học sinh Tiếng Anh Soạn: HB 23150 gửi 8785
Học sinh Tiếng Pháp Soạn: HB 23151 gửi 8785
6 Trường THPT Cao Thắng Soạn: HB 23152 gửi 8785
7 Trường THPT Bùi Thị Xuân Soạn: HB 23153 gửi 8785
Điểm chuẩn Nguyện Vọng 2 các trường THPT
1 Trường THPT Thuận An
  - Từ THPT Phan Đăng Lưu Soạn: HB 23154 gửi 8785
2 Trường THPT Nguyễn Trường Tộ
- Từ THPT Hai Bà Trưng (Anh) Soạn: HB 23155 gửi 8785
 -Từ THPT Nguyễn Huệ (Anh) Soạn: HB 23156 gửi 8785
 -Từ THPT Nguyễn Huệ (Pháp) Soạn: HB 23157 gửi 8785
3 Trường THPT Cao Thắng
 - Từ THPT Nguyễn Huệ Soạn: HB 23158 gửi 8785
 - Từ THPT Hai Bà Trưng (Tiếng Anh) Soạn: HB 23159 gửi 8785
 - Từ THPT Hai Bà Trưng (Tiếng Nhật) Soạn: HB 23160 gửi 8785
 - Từ THPT Nguyễn Trường Tộ Soạn: HB 23161 gửi 8785
4 Trường THPT Bùi Thị Xuân
 - Từ THPT Nguyễn Huệ (Tiếng Anh) Soạn: HB 23162 gửi 8785
 - Từ THPT Hai Bà Trưng (Tiếng Anh) Soạn: HB 23163 gửi 8785
 - Từ THPT Ng.Trường Tộ (Tiếng Anh) Soạn: HB 23164 gửi 8785
 - Từ THPT Hai Bà Trưng (Tiếng Nhật) Soạn: HB 23165 gửi 8785
 - Từ THPT Nguyễn Huệ (Tiếng Nhật) Soạn: HB 23166 gửi 8785
Trường Chuyên Quốc học Huế
1) Chuyên Toán Soạn: HB 23167 gửi 8785
2) Chuyên Văn Soạn: HB 23168 gửi 8785
3) Chuyên Anh Soạn: HB 23169 gửi 8785
4) Chuyên Lý Soạn: HB 23170 gửi 8785
5) Chuyên Hoá Soạn: HB 23171 gửi 8785
6) Chuyên Sinh Soạn: HB 23172 gửi 8785
7) Chuyên Sử Soạn: HB 23173 gửi 8785
8) Chuyên Địa Soạn: HB 23174 gửi 8785
9) Chuyên Tin Soạn: HB 23175 gửi 8785
10) Chuyên Pháp Soạn: HB 23176 gửi 8785
11) Chuyên Nhật Soạn: HB 23177 gửi 8785

Tìm theo từ khóa: , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan