Giáo viên thể dục được hưởng đồng thời chế độ bồi dưỡng và phụ cấp ưu đãi


- Xin hỏi giáo viên thể dục có đồng thời được hưởng phụ cấp đứng lớp và phụ cấp ưu đãi giành riêng cho giáo viên thể dục hay không? – Trương Việt Bình (binhtv***@gmail.com).* Trả lời:

Phụ cấp ưu đãi như trong thư bạn đề cấp chúng tôi có thể hiểu là bạn đang quan tâm đến chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục, thể thao theo Quyết định số: 51/2012/QĐ-TTg ngày 16/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Quyết định này quy định về chế độ bồi dưỡng, chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Đối tượng áp dụng là giáo viên, giảng viên thể dục thể thao tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm: Giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học, các trường chuyên biệt, trung tâm giáo dục thường xuyên.

Đối chiếu với quy định trên và theo thư bạn viết, trường hợp của bạn thuộc đối tượng áp dụng Quyết định số: 51/2012/QĐ-TTg. Về các chế độ bạn được hưởng theo Quyết định này bao gồm:

Chế độ bồi dưỡng được chi trả bằng tiền và được tính bằng 1% mức lương tối thiểu chung cho 1 tiết giảng thực hành (được quy định tại Điều 3) và được cấp 1 bộ quần áo thể thao dài tay/năm, 1 đôi giày thể thao/năm, 2 đôi tất thể thao/năm, 2 áo thể thao ngắn tay/năm (chế độ này áp dụng với giáo viên, giảng viên dạy kiêm nhiệm, được quy định tại khoản 2 Điều 4 Quyết định này).

Về phụ cấp đứng lớp, theo Khoản 1 Phần I Thông tư liên tịch số: 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC ngày 23/1/2006 của liên bộ gồm: Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ GD&ĐT, đối tượng được hưởng phụ cấp ưu đãi (hay còn gọi là phụ cấp đứng lớp) gồm:

Nhà giáo (kể cả những người trong thời gian thử việc, hợp đồng) thuộc biên chế trả lương, đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các trường, trung tâm, học viện thuộc cơ quan nhà nước, Đảng, tổ chức chính trị – xã hội được nhà nước cấp kinh phí hoạt động (bao gồm nguồn thu từ ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật);

Mức phụ cấp và cách tính được áp dụng theo Phần II Thông tư liên tịch số: 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC.

Từ các viện dẫn nêu trên, cho thấy giáo viên thể dục được hưởng đồng thời chế độ bồi dưỡng, trang phục và phụ cấp ưu đãi theo quy định hiện hành.

Sỹ Điền


Tìm theo từ khóa: , , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan