Ninh Bình công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016-2017


 - Ninh Bình công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016-2017

Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 THPT năm học 2016-2017, đồng thời cũng công bố điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Chuyên Lương Văn Tụy năm học 2016-2017

Để  xem điểm chuẩn mỗi trường THPT tại Ninh Bình , bạn soạn tin theo quy ước như sau

STT Trường Soạn tin
1 Bình Minh Soạn HB  23406 gửi 8785
2 Đinh Tiên Hoàng Soạn HB  23407 gửi 8785
3 Gia Viễn A Soạn HB  23408 gửi 8785
4 Gia Viễn B Soạn HB  23409 gửi 8785
5 Gia Viễn C Soạn HB  23410 gửi 8785
6 Hoa Lư A - Hộ khẩu Hoa Lư Soạn HB  23411 gửi 8785
7 Hoa Lư A - Hộ khẩu TPNB Soạn HB  23412 gửi 8785
8 Kim Sơn A Soạn HB  23413 gửi 8785
9 Kim Sơn B Soạn HB  23414 gửi 8785
10 Kim Sơn C Soạn HB  23415 gửi 8785
11 Nguyễn Huệ Soạn HB  23416 gửi 8785
12 Nho Quan A Soạn HB  23417 gửi 8785
13 Nho Quan B Soạn HB  23418 gửi 8785
14 Nho Quan C Soạn HB  23419 gửi 8785
15 Ninh Bình – Bạc Liêu Soạn HB  23420 gửi 8785
16 Tạ Uyên Soạn HB  23421 gửi 8785
17 Trần Hưng Đạo - Hộ khẩu Hoa Lư Soạn HB  23422 gửi 8785
18 Trần Hưng Đạo - Hộ khẩu TPNB Soạn HB  23423 gửi 8785
19 Yên Khánh A Soạn HB  23424 gửi 8785
20 Yên Mô A Soạn HB  23425 gửi 8785
21 Yên Mô B Soạn HB  23426 gửi 8785
22 Ngô Thì Nhậm Soạn HB  23427 gửi 8785
23 Vũ Duy Thanh Soạn HB  23428 gửi 8785
24 Yên Khánh B Soạn HB  23429 gửi 8785
25 Dân tộc Nội trú Soạn HB  23430 gửi 8785
26 Chuyên Lương Văn Tụy  
27 Chuyên Toán Soạn HB  23431 gửi 8785
28 Chuyên Vật lí Soạn HB  23432 gửi 8785
29 Chuyên Hoá học Soạn HB  23433 gửi 8785
30 Chuyên Sinh học Soạn HB  23434 gửi 8785
31 Chuyên Tin học Soạn HB  23435 gửi 8785
32 Chuyên Ngữ văn Soạn HB  23436 gửi 8785
33 Chuyên Lịch sử Soạn HB  23437 gửi 8785
34 Chuyên Địa lí Soạn HB  23438 gửi 8785
35 Chuyên Tiếng Anh Soạn HB  23439 gửi 8785
36 Chuyên Tiếng Pháp Soạn HB  23440 gửi 8785
37 Không chuyên Soạn HB  23441 gửi 8785

Bạn có thể tham khảo  Lịch sử điểm chuẩn vào lớp 10 của các trường THPT Tỉnh Ninh Bình, bạn soạn tin như sau

 

Trường Soạn tin
THPT Bình Minh Soạn HB  17000 gửi 8785
Dân tộc Nội trú Soạn HB  17001 gửi 8785
THPT Đinh Tiên Hoàng Soạn HB  17002 gửi 8785
THPT Gia Viễn A Soạn HB  17003 gửi 8785
THPT Gia Viễn B Soạn HB  17004 gửi 8785
THPT Gia Viễn C Soạn HB  17005 gửi 8785
THPT Hoa Lư A - HK Hoa Lư Soạn HB  17006 gửi 8785
THPT Hoa Lư A - TPNB Soạn HB  17007 gửi 8785
THPT Kim Sơn A Soạn HB  17008 gửi 8785
THPT Kim Sơn B Soạn HB  17009 gửi 8785
THPT Kim Sơn C Soạn HB  17010 gửi 8785
THPT Nguyễn Huệ Soạn HB  17011 gửi 8785
THPT Nho Quan A Soạn HB  17012 gửi 8785
THPT Nho Quan B Soạn HB  17013 gửi 8785
THPT Nho Quan C Soạn HB  17014 gửi 8785
Ninh Bình – Bạc Liêu Soạn HB  17015 gửi 8785
THPT Tạ Uyên Soạn HB  17016 gửi 8785
THPT Trần Hưng Đạo-HK Hoa Lư Soạn HB  17017 gửi 8785
THPT Trần Hưng Đạo-HKTPNB Soạn HB  17018 gửi 8785
THPT Yên Khánh A Soạn HB  17019 gửi 8785
THPT Yên Mô A Soạn HB  17020 gửi 8785
THPT Yên Mô B Soạn HB  17021 gửi 8785
THPT Ngô Thì Nhậm Soạn HB  17022 gửi 8785
THPT Vũ Duy Thanh Soạn HB  17023 gửi 8785
THPT Yên Khánh B Soạn HB  17024 gửi 8785
Chuyên Toán Soạn HB  17025 gửi 8785
Chuyên Vật lí Soạn HB  17026 gửi 8785
Chuyên Hoá học Soạn HB  17027 gửi 8785
Chuyên Sinh học Soạn HB  17028 gửi 8785
Chuyên Tin học Soạn HB  17029 gửi 8785
Chuyên Ngữ văn Soạn HB  17030 gửi 8785
Chuyên Lịch sử Soạn HB  17031 gửi 8785
Chuyên Địa lí Soạn HB  17032 gửi 8785
Chuyên Tiếng Anh Soạn HB  17033 gửi 8785
Chuyên Tiếng Pháp Soạn HB  17034 gửi 8785

 


Tìm theo từ khóa: , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan