Sáng kiến kinh nghiệm kế toán trường học: Kinh nghiệm kiểm soát chứng từ gốc ở trường học


Sáng kiến kinh nghiệm kế toán trường học: Kinh nghiệm kiểm soát chứng từ gốc ở trường học

Áp dụng: Viết SKKN kế toán, Viết đề tài NCKHSPUD kế toán, Tham khảo cách quản lý kế toán  trường

SKKN văn phòng, SKKN kế toán, NCKHSPUD văn phòng, NCKHSPUD kế toán

Loại file: word - Số trang: 12 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://dayvahoctot.com/huong-dan-tai-lieu/Sáng kiến kinh nghiệm kế toán trường học: Kinh nghiệm kiểm soát chứng từ gốc ở trường học

Hầu hết các đơn vị trường học trên địa bàn Quận hiện nay đã được tin học hoá trong lĩnh vực quản lý tài chính bằng phần mềm kế toán. Đó thực sự là một công cụ đắc lực giúp cho kế toán làm tốt công tác kế toán. Toàn bộ sổ sách, bảng biểu quyết toán đều được máy thực hiện tính toán thông qua phần mềm kế toán. Cơ sở cho toàn bộ số liệu tài chính để nhập vào chương trình máy là chứng từ gốc.

          Chứng từ gốc phản ánh mọi hoạt động thu chi tài chính hàng ngày diễn ra tại đơn vị, là cơ sở pháp lý phản ánh tình hình quản lý tài chính tại đơn vị. Số liệu quyết toán có phản ánh trung thực, chính xác định mức chi cho đúng quy định hay không đều thể hiện trên chứng từ gốc.


Tìm theo từ khóa: , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan