Sáng kiến kinh nghiệm Lịch sử lớp 9: “Tổ chức hoạt động dạy học lịch sử lớp 9 bằng sơ đồ tư duy”


Sáng kiến kinh nghiệm Lịch sử lớp 9: “Tổ chức hoạt động dạy học lịch sử lớp 9 bằng sơ đồ tư duy”

Áp dụng: Viết SKKN Lịch sử lớp 9, Viết đề tài NCKHSPUD Lịch sử lớp 9, Viết Tiểu luận PPGD lịch sử 9, Tham khảo dạy tốt Sử 9.

Loại file: word - Số trang: 20 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://dayvahoctot.com/huong-dan-tai-lieu/Sáng kiến kinh nghiệm Lịch sử lớp 9: “Tổ chức hoạt động dạy học lịch sử lớp 9 bằng sơ đồ tư duy”

ĐẶT VẤN ĐỀ

Xu hướng của sự phát triển giáo dục hiện nay ở các nước trên thế giới là hướng đến việc đào tạo những con người có năng lực đóng góp vào sự tiến bộ của xã hội, phát triển nền văn minh loài người, biết làm kinh tế, biết quản lý. Trong chiến lược giáo dục các nước đều thể hiện tư tưởng làm cho giáo dục đáp ứng được những thay đổi của xã hội, của thời đại. Trong bối cảnh đó, để nước ta nhanh chóng tiến hành công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước nhằm thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Vững bước đi lên Chủ nghĩa xã hội, phải phát triển giáo dục đào tạo, phát triển nguồn lực con người là yếu tố cơ bản của sự phát triển chung và bền vững, đào tạo những con người “ vừa hồng, vừa chuyên” yêu nước thiết tha.

Xuất phát từ nhu cầu chung của xã hội, bộ môn lịch sử trong nhà trường nói chung và trong lịch sử lớp  9 nói riêng đã được đổi mới về nội dung, phương pháp dạy học điều đó đã phát huy được tầm quan trọng của bộ môn lịch sử. 


Tìm theo từ khóa: ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan