Sáng kiến kinh nghiệm mầm non: Nâng cao chất lượng giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ 5 tuổi


Sáng kiến kinh nghiệm mầm non: Nâng cao chất lượng giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ 5 tuổi

Loại file: word - Số trang: 15 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://dayvahoctot.com/huong-dan-tai-lieu/Sáng kiến kinh nghiệm mầm non: Nâng cao chất lượng giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ 5 tuổi

 

  1. TÓM TẮT ĐỀ TÀI

Trong giai đoạn công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước, hiện nay Đảng và nhà nước rất quan tâm và coi trọng công tác bảo vệ môi trường. Ngày 17/01/2001 Thủ tướng chính phủ ký quyết định số 1363/QĐ- TTg về việc “ Đưa các nội dung giáo dục bảo vệ môi trường vào hệ thống giáo dục quốc dân”, ngày 21/4/2006 Vụ giáo dục mầm non có công văn hướng dẫn chỉ thị của Bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo về việc “ Tăng cường công tác giáo dục bảo vệ môi trường trong các trường mầm non giai đoạn 2002 – 2010”, Công văn đã xác định rõ mục tiêu, nội dung và cách thực hiện công tác Giáo dục bảo vệ môi trường trong các trường mầm non.

Mục tiêu của giáo dục bảo vệ môi trường là giúp cho con người có hiểu biết và nhạy cảm với các vấn đề môi trường, hình thành thái độ đúng và kỹ năng giải quyết các vấn đề về môi trường, vì sự sống hiện tại và tương lai của nhân loại. Đối với trẻ mầm non, giáo dục bảo vệ môi trường nhằm khích lệ, tạo điều kiện để trẻ quan sát, khám phá thế giới xung quanh, đó là con đường tích cực và vui thú nhất đưa trẻ đến với những tri thức về thế giới xung quanh trẻ, cung cấp cho trẻ những hiểu biết ban đầu về môi trường sống của con người, mối quan hệ giữa con người và môi trường.

Được sự quan tâm chỉ đạo của Phòng giáo dục và nhà trường về nhiệm vụ giáo dục BVMT, đồng thời nhận thức rõ được ý nghĩa của việc  GDBVMT   đưa vào chương trình chăm sóc giáo dục trẻ, năm học này tôi đã quyết tâm tìm ra “ Một số giải pháp thực hiện nội dung GDBVMT cho trẻ 5 tuổi”

Để nội dung của chuyên đề thực sự có hiệu quả tôi mạnh dạn nghiên cứu đề tài  “ Nâng cao chất lượng giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ 5 tuổi”

+ Nhằm cung cấp cho trẻ những hiểu biết ban đầu, những kiến thức cơ bản về môi trường sống gần gũi xung quanh trẻ.

+ Giúp trẻ nhận biết được nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường.

+ Từ đó hình thành ở trẻ tình cảm hành vi, thái độ ứng xử phù hợp để giữ gìn và bảo vệ môi trường, ngôi nhà chung của chúng ta.

Nghiên cứu trên được tiến hành thực nghiệm trẻ ở 2 lớp 5A1 và 5A3 trường mầm non XXX 2.

-         Nhóm đối chứng lớp 5 A3 tôi  đưa giáo dục BVMT vào dạy bình thường.

-         Nhóm thực nghiệm lớp 5A1 tôi đã nâng cao chất lượng giáo dục BVMT vào dạy trẻ.

Kết quả cho thấy tác động đã có ảnh hưởng rõ rệt đến  ý thức bảo vệ môi trường của trẻ. Lớp thực nghiệm cao hơn lớp đối chứng, tổng điểm kiểm tra đầu ra các hoạt động của lớp thực nghiệm có giá trị trung bình là 9,17; kiểm tra đầu ra của nhóm đối chứng là 7,94 (chênh lệch 1,23). Mặt khác kết quả kiểm chứng T – test độc lập sau tác động p = 0,00006 cho thấy p < 0,05 và mức độ ảnh hưởng là SMD = 0,89 như vậy mức độ ảnh hưởng của đề tài là rất lớn. Điều đó chứng minh rằng việc nâng cao chất lượng giáo dục BVMT cho trẻ 5 tuổi đã tác động đến trẻ ở trường mầm non XXX 2.

II. GIỚI THIỆU

Môi trường sống của chúng ta đang bị huỷ hoại nghiêm trọng và vẫn tiếp tục bị đe doạ đến mức báo động và nguy cơ mất cân bằng. Sự cạn kiệt các nguồn tài nguyên, ô nhiễm môi trường, ô nhiễm không khí … làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và sự phát triển bền vững của xã hội. Chính vì vậy BVMT là vấn đề sống còn của nhân loại, đây là vấn đề cấp bách có tính toàn cầu và là vấn đề có tính xã hội sâu sắc.

Một trong những nguyên nhân cơ bản gây nên tình trạng trên là do sự thiếu hiểu biết, thiếu ý thức của con người, vì vậy vấn đề cần thiết đặt ra là phải tăng cường giáo dục BVMT cho mọi người và đặc biệt là lứa tuổi mầm non, đây là giai đoạn tốt nhất hình thành ý thức, rèn luyện thói quen tích cực cho trẻ, tạo nên những giá trị con người tốt đẹp, hình thành nhân cách trẻ.

Nhận thức rõ được tầm quan trọng của việc giáo dục BVMT đối với trẻ mầm non, nội dung giáo dục BVMT cho trẻ 5 tuổi đã được đưa vào lồng ghép tích hợp vào các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ, xong hiệu quả chưa cao. Là một giáo viên 5 tuổi trực tiếp giảng dạy tôi nhận thức được điều đó, tôi càng trăn trở làm như thế nào để những kiến thức về bảo vệ môi trường đưa vào dạy trẻ thực sự có hiệu quả, hơn nữa Trường mầm non  XXX 2 là trường mới được công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 1 tháng 6 / 2011, chính vì vậy cảnh quang môi trường  khang trang sạch sẽ, làm thế nào mà luôn giữ được cảnh quang môi trường sạch sẽ và giáo dục trẻ có ý thức giữ gìn cảnh quang môi trường.

Được sự chỉ đạo của phòng giáo dục, của ban giám hiệu nhà trường, cá nhân tôi đã quyết tâm  tìm giải pháp nâng cao chất lượng  giáo dục BVMT cho trẻ 5 tuổi.

  1. Giải pháp thay thế

-         Xác định rõ yêu cầu đặt ra đối với việc giáo dục ý thức bảo vệ môi trường qua những khái niệm đơn giản, gần gũi với trẻ.

-         Xây dựng kế hoạch giáo dục bảo vệ môi trường thông qua các chủ đề, thông qua các hoạt động.

-         Tuyên truyền phối hợp với các bậc phụ huynh trong công tác giáo dục BVMT cho trẻ.

2. Vấn đề nghiên cứu

- Nâng cao chất lượng giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ có giúp trẻ nhận thức được vấn đề về môi trường hay không?

3. Giả thiết nghiên cứu

- Nâng cao chất lượng giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ 5 tuổi giúp trẻ nhận biết được môi trường sạch môi trường bẩn xung quanh trẻ,  từ đó hình thành ý thức bảo vệ môi trường ở trẻ.

 

 

 

III. PHƯƠNG PHÁP

1. Khách thể nghiên cứu

Tôi chọn trường mầm non XXX 2 là nơi tôi đang công tác để  thuận lợi cho việc nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng.

Giáo viên: với đề tài nghiên cứu này tôi trực tiếp thực hiện áp dụng nghiên cứu nâng cao chất lượng giáo dục BVMT cho trẻ 5 tuổi ở lớp tôi

Lớp đối chứng lớp 5A3 cô Vũ Kim Liên – Phan Thị Thu Thảo

Trẻ: Hai lớp được chọn nghiên cứu đều có điểm tương đồng nhau về đặc điểm tâm sinh lý, mức độ nhận thức, sức khoẻ, giới tính…

2. Thiết kế nghiên cứu

Tôi lựa chọn thiết kế 2: thiết kế kiểm tra trước tác động và sau tác động đối với với các nhóm tương đương.

Nhóm thực nghiệm gồm 35 trẻ lớp  5A1, nhóm đối chứng gồm 35 trẻ lớp 5A3. Tôi lựa chọn một số hoạt động để thực hiện đánh giá trước tác động :

-         Nhận biết môi trường sạch, môi trường bẩn

-         Nhận biết những hành vi bảo vệ môi trường.

-         Nhận biết, tìm những hành vi có ý thức bảo vệ môi trường.

Kết quả là:

 

Bảng 1: Kiểm tra trước tác động

 

LỚP SỐ TRẺ GIỚI TÍNH MỨC ĐỘ ĐẠT ĐƯỢC
NAM NỮ Tốt Khá Đạt
Thực nghiệm 35 15 20 6 cháu

17,1%

19 cháu

54,3%

10 cháu

28,6%

Đối chứng 35 18 17 5 cháu

14,3%

20 cháu

57,1%

10 cháu

28,6%

 

Ghi chú : Kết quả kiểm tra trước tác động được đánh giá bằng điểm số cho từng trẻ theo thang điểm 10 ( phụ lục)

Kết quả kiểm tra trước tác động có sự khác nhau do đó tôi đã sử dụng phép kiểm chứng T- test để kiểm chứng sự chênh lệch giữa điểm số trung bình của 2 nhóm khi tác động Kết quả như sau

 


Tìm theo từ khóa: ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan