Sáng kiến kinh nghiệm QLGD: Công tác chỉ đạo và quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong trường tiểu học xxx


Sáng kiến kinh nghiệm QLGD: Công tác chỉ đạo và quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong trường tiểu học xxx

Áp dụng: Viết SKKN QLGD, viết đề tài NCKHSPUD QLGD, viết tiểu luận QLGD, viết Tiểu luận trung cấp chính trị liên quan đến giáo dục, ..

Loại file: word - Số trang: 15 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://dayvahoctot.com/huong-dan-tai-lieu/Sáng kiến kinh nghiệm QLGD: Công tác chỉ đạo và quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong trường tiểu học xxx

LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

     Như chúng ta đã biết, sự phát triển như vũ bão của ngành khoa học và công nghệ đã đem lại những thành tựu to lớn trong mọi hoạt động của con người. Đối với ngành giáo dục và đào tạo, việc ứng dụng CNTT chính là việc sử dụng các dịch vụ về CNTT ( phần mềm và các thiết bị kỹ thuật ) để hỗ trợ cho quản lý dạy và học.Về mặt lý luận và thực tiễn, ứng dụng CNTT góp phần tích cực nâng cao hiệu quả của công tác quản lý, dạy học. Về góc độ thông tin, bản chất của công tác quản lý là thu thập và xử lý các thông tin. Về quá trình dạy học, con đường nhận thức đúng đắn cũng đã được khẳng định: trực quan sinh động – tư duy trừu tượng – thực tiễn. Việc ứng dụng CNTT tác động vào bản chất của cả hai nội dung: quản lý và dạy học. Đặc biệt việc ứng dụng CNTT giúp tăng cường kênh tiếng và kênh hình – tăng tính trực quan, góp phần rất tích cực vào việc đổi mới phương pháp quản lý và dạy học hiện nay. 

   Vì vậy việc ứng dụng CNTT vào trường học là việc làm cần thiết và đúng đắn. Chính vì thế trong năm học này tôi quyết định chọn đề tài “Công tác chỉ đạo và quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong trường tiểu học xxx ”.


Tìm theo từ khóa: ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan