Sáng kiến kinh nghiệm Toán 10 in luôn: Ứng dụng phép biến hình để giải một số bài toán quỹ tích


Sáng kiến kinh nghiệm Toán 10 in luôn: Ứng dụng phép biến hình để giải một số bài toán quỹ tích

Áp dụng:  Viết SKKN Toán 10, Viết đề tài NCKHSPUD Toán 10, Viết SKKN Toán THPT

SKKN Toán 10, NCKHSPUD Toán 10Sáng kiến kinh nghiệm Toán 10 in luôn: Ứng dụng phép biến hình để giải một số bài toán quỹ tích

 Môn Toán trong trường phổ thông giữ một vai trò, vị trí hết sức quan trọng là môn học công cụ nếu học tốt môn Toán thì những tri thức trong Toán cùng với phương pháp làm việc trong toán sẽ trở thành công cụ để học tốt những môn học khác.

 Môn Toán góp phần phát triển nhân cách, ngoài việc cung cấp cho học sinh hệ thống kiến thức, kĩ năng toán học cần thiết môn Toán còn rèn luyện cho học sinh đức tính, phẩm chất của người lao động mới: cẩn thận, chính xác, có tính kỉ luật, tính phê phán, tính sáng tạo, bồi dưỡng óc thẩm mĩ.

            Trong chương I hình học 11 , các phép biến hình đã là công cụ hữu hiệu để giải các bài toán quỹ tích , dựng hình….Đây là một vấn đề khó khăn vì học sinh lần đầu tiên làm quen với khái niệm biến hình và hầu hết các em đều “ngại”  làm những bài toán liên quan đến quỹ tích.

         Nhưng nội dung của phép biến hình đưa vào chương trình không chỉ là công cụ để để giải toán mà còn giúp các em làm quen với phương pháp tư duy và suy luận mới biết nhìn sự vật hiện tượng xung quanh với quan điểm vận động biến đổi góp phần rèn luyện cho học sinh tính sáng tạo trong học tập. Do vậy với đề tài: “Ứng dụng phép biến hình để giải một số bài toán quỹ tích” tôi rất mong muốn một phần nào đó giúp học sinh thích thú hơn trong học toán.


Tìm theo từ khóa: ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan