SKKN Đoàn đội: Một số kinh nghiệm trong việc lựa chọn và bồi dưỡng bch đội ở trường thcs


Có thể nói rằng, hoạt động đội là một trong những hoạt động có ý nghĩa rất lớn, là thành phần hỗ trợ tích cực cùng với nhà trường thực hiện nội dung, mục đích giáo dục; là cầu nối giữa nhà trường, gia đình và xã hội, góp phần thực hiện nguyên lí giáo dục.

Loại file: word - Số trang: 17 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://dayvahoctot.com/huong-dan-tai-lieu/Song trên thực tế thì không phải ở đâu và không phải nhà trường nào cũng quan tâm đúng mức đến hoạt động Đội. Qua quá trình tìm hiểu, nghiên cứu, quan sát hoạt động Đội ở một số đơn vị trường học trên địa bàn tôi thấy vẫn còn không ít vấn đề còn tồn tại như: Chưa thực sự hiểu rõ vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác đội trong nhà trường mà chỉ coi công tác đội đơn giản chỉ là hoạt động theo dõi, ổn định nề nếp. Hơn thế nữa, gần như giáo viên TPT Đội ở rất nhiều Liên đội đều không phải là giáo viên chuyên trách mà chỉ là giáo viên kiêm nhiệm nên việc điều hành công tác đội đôi khi còn lúng túng, chưa thực sự chủ động trong công việc. Điều này đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng giáo dục nói chung.


Tìm theo từ khóa:

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan