SKKN Văn thư lưu trữ [HOT]: Đơn giản hoá thủ tục hành chính trong nhà trường


SKKN Văn thư lưu trữ [HOT]: Đơn giản hoá thủ tục hành chính trong nhà trường

Áp dụng: Tham khảo để Viết sáng kiến kinh nghiệm QLGD   THPT(SKKN QLGD   THPT ), Tham khảo Viết đề tài NCKHSPUD QLGD   THPT (NCKHSPUD QLGD   THPT), Tham khảo để ứng dụng trong công tác QLGD   THPT, Nghiên cứu tự học QLGD   , Viết Tiểu luận QLGD   (Tiểu luận Văn thư) hoặc tham khảo dạy và học tốt QLGD   . …

Định dạng tài liệu: ở dạng word, có thể sửa, bổ sung được hoặc có thể in luôn.

 (Dayvahoctot.com: Không cần đăng ký, đăng nhập – Tải SKKN QLGD   in luôn, đề tài NCKHSPUD QLGD   in được luôn … )

Loại file: word - Số trang: 15 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://dayvahoctot.com/huong-dan-tai-lieu/Danh mục, QLGD   , SKKN QLGD   , NCKHSPUD QLGD   

Trong bất kỳ lĩnh vực nào thì công tác văn thư cũng rất quan trọng. Riêng đối với các trường học thì công việc đó tưởng như rất bình thường và nhàn rỗi nhưng ở trường THPT thường hay kiêm nghiệm.

Cùng với quá trình đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, người cán bộ văn thư  đỡ vất vả hơn. Song dù có đưa công nghệ vào tham gia thì cũng không thể hoàn tất công việc với hiệu quả cao, nếu không có sự sáng tạo của mỗi người làm công tác văn thư.

Văn thư ở trường học thường phải tham gia vào các công việc sau: Trả bằng tốt nghiệp cho học sinh, quản lý công văn đi đến, quản lý sổ điểm, theo dõi học sinh chuyển đi – chuyển đến.

Song ở bài viết này tôi chỉ muốn nói đến 1 khâu tiếp dân hay nói cụ thể hơn là giải quyết các vấn đề hành chính  trên sao cho linh hoạt.

Bằng kinh nghiệm 10 năm làm công tác văn thư của trường THPT tôi rút ra được một số vấn đề dưới đây để những người làm công tác văn thư như tôi nhàn đi và thấy yêu nghề hơn không thấy chán .

Qua bài viết này tôi muốn  trao đổi và học hỏi thêm ở những đồng chí làm công tác văn thư  như  tôi.


Tìm theo từ khóa: , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan