THAM LUẬN VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG


THAM LUẬN VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

Loại file: word - Số trang: 3 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://dayvahoctot.com/huong-dan-tai-lieu/THAM LUẬN VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

Kính thưa quý vị đại biểu!

Kính thưa  hội nghị !

Trước hết tôi nhất trí với báo cáo tổng kết của Đảng bộ năm 2013và phương hướng hoạt động của  Đảng bộ năm 2014 do đồng chí Bí thư  Đảng bộ vừa trình bày. Sau đây tôi xin phép được thay mặt các đ/c Đảng viên trong chi bộ trường THCS tham luận về công tác xây dựng Đảng trong nhà trường .

Kính thưa các đồng chí !

Sinh thời Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Đảng là gồm các Đảng viên mà tổ chức nên. Mọi công việc đều do Đảng viên làm. Mọi Nghị quyết Đảng đều do Đảng viên chấp hành. Mọi chính sách của Đảng đều do Đảng viên mà thấu đến quần chúng. Mọi khẩu hiệu, mọi kế hoạch của Đảng đều do Đảng viên cố gắng thực hiện. Vì vậy, Đảng cần phải làm cho thành phần Đảng viên trong sach, phải bồi dưỡng và hấp thụ vào Đảng những người tốt trong giai cấp lao động”.


Tìm theo từ khóa: , , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan