THAM LUẬN VỀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN


THAM LUẬN VỀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

Loại file: word - Số trang: 3 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://dayvahoctot.com/huong-dan-tai-lieu/Kính thưa tất cả các đ/c có mặt trong hội nghị . Vừa nghe đ/c …… báo cáo tổng kết năm học xxx– xxx và phương hướng, nhiệm vụ năm học xxx– xxx. Tôi hoàn toàn nhất trí với báo cáo tổng kết  năm học xxx– xxxvà phương hướng, nhiệm vụ năm học xxx– xxx. sau đây tôi xin THAM LUẬN VỀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

Cố thủ tướng Phạm Văn Đồng từng nói: “Nghề dạy học là nghề cao quý vào bậc nhất trong những nghề cao quý, là nghề sáng tạo bậc nhất trong những nghề sáng tạo….vì nó sáng tạo ra những con người sáng tạo”. Quả đúng như vậy, nghề dạy học là một nghề hết sức đặc biệt không giống như những ngành nghề khác – đó là nghề trồng người và sản phẩm của nghề dạy học chính là con người. Và nếu người kĩ sư vui mừng nhìn thấy cây cầu của  mình vừa mới xây xong, người nông dân mỉm cười nhìn đồng lúa của mình mới trồng thì người giáo viên vui sướng nhìn thấy học sinh  của mình trưởng thành lớn lên. Giáo viên là những người được đào tạo để giáo dục con người. Giáo dục để học sinh trở thành những người có đủ Trí – Đức – Thể – Mỹ.

 


Tìm theo từ khóa: , , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan