THAM LUẬN Về việc nâng cao chất lượng công tác quản lý tài chính, tài sản trong Trung tâm GDTX-HN tỉnh Lai Châu


THAM LUẬN Về việc nâng cao chất lượng công tác quản lý tài chính, tài sản trong Trung tâm GDTX-HN tỉnh Lai Châu 

Loại file: word - Số trang: 5 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://dayvahoctot.com/huong-dan-tai-lieu/THAM LUẬN Về việc nâng cao chất lượng công tác quản lý tài chính, tài sản trong Trung tâm GDTX-HN tỉnh Lai Châu

              

                  - Kính thưa Đoàn chủ tịch

                  – Kính thưa các vị đại biểu

                  – Thưa toàn thể hội nghị

 

Được sự phân công của đoàn chủ tịch về việc tham luận nâng cao chất lượng công tác quản lý tài sản, tài chính của Trung tâm GDTX – HN tỉnh Lai Châu. Cho phép tôi báo cáo tham luận cụ thể như sau:

Công tác quản lý tài sản, tài chính là một công việc hết sức quan trọng trong bất kỳ tổ chức, đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp nào, nó là một bộ phận không thể tách rời với bất kỳ một nhà quản lý nào. Nếu công tác quản lý tài sản, tài chính tốt nó sẽ giúp tổ chức, đơn vị giảm được những chi phí không cần thiết, sử dụng nguồn vốn đúng mục đích và hiệu quả, ngược lại nếu tổ chức, đơn vị nào quản lý tài chính, tài sản không tốt thì sẽ tăng những chi phí không cần thiết và lại sử dụng nguồn vốn không hiệu quả sai mục đích.


Tìm theo từ khóa: , , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan