TIỂU LUẬN trung cấp chính tri ngành GD, Tiểu luận QLGD, Tiểu luận QLNN GD: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC XXX – HUYỆN XXX – TỈNH XXX.


TIỂU LUẬN trung cấp chính tri ngành GD, Tiểu luận QLGD, Tiểu luận QLNN GD:BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NÂNG CAO  CHẤT  LƯỢNG  ĐỘI  NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC XXX – HUYỆN XXX – TỈNH XXX.

Áp dụng: Viết SKKN QLGD, Viết Tiểu luận QLGD, Viết Tiểu luận trung cấp chính trị cho CBQLGDm Viết Tiểu luận Quản lý nhà nước về giáo dục  ….

SKKN QLGD, NCKHSPUD QLGD, QLGD, Tiểu luận QLGD, TIểu luận QLNN, Tiểu luận trung cấp chính trị

Loại file: word - Số trang: 30 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://dayvahoctot.com/huong-dan-tai-lieu/TIỂU LUẬN trung cấp chính tri ngành GD, Tiểu luận QLGD, Tiểu luận QLNN GD:BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NÂNG CAO  CHẤT  LƯỢNG  ĐỘI  NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC XXX – HUYỆN XXX – TỈNH XXX.

Để khắc phục những nhược điểm đó cần có nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó tăng cường quản lý, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên là một việc làm quan trọng và cần thiết.

Xuất phát từ những vấn đề nêu trên, với kinh nghiệm thực tế  giảng dạy của bản thân kết hợp với những kiến thức khoa học quản lý được trang bị trong khoá học Bồi dưỡng cán bộ quản lý trường tiểu học, tôi mạnh dạn lựa chọn đề tài: “Biện pháp quản lý nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường Tiểu học XXX – huyện XXX – tỉnh XXX”.

2.  Mục đích nghiên cứu

Nghiên cứu để tìm ra biện pháp quản lý nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường Tiểu học XXX nhằm xây dựng đội ngũ giáo viên có tư cách đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn vững vàng, có lòng nhân ái và lý tưởng nghề nghiệp.

3. Đối tượng nghiên cứu

Một số biện pháp quản lý nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường Tiểu học XXX – huyện XXX – tỉnh XXX.

4. Nhiệm vụ nghiên cứu

Xác địnhh cơ sở lý luận và pháp lý của việc quản lý nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên ở trường Tiểu học.

Phân tích thực trạng chất lượng đội ngũ giáo viên của trường Tiểu học XXX – huyện XXX – tỉnh XXX.


Tìm theo từ khóa: , , , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan