TIỂU LUẬN trung cấp chính tri ngành GD, Tiểu luận QLGD, Tiểu luận QLNN GD: Hiệu trưởng chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh Trường THPT XXX – XXX – XXX thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp”.


TIỂU LUẬN trung cấp chính tri ngành GD, Tiểu luận QLGD, Tiểu luận QLNN GD:Hiệu trưởng chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh Trường THPT XXX – XXX – XXX thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp”. 

Áp dụng: Viết SKKN QLGD, Viết Tiểu luận QLGD, Viết Tiểu luận trung cấp chính trị cho CBQLGDm Viết Tiểu luận Quản lý nhà nước về giáo dục  ….

SKKN QLGD, NCKHSPUD QLGD, QLGD, Tiểu luận QLGD, TIểu luận QLNN, Tiểu luận trung cấp chính trị

Loại file: word - Số trang: 35 - Phí Download: 10.000 đ

Bạn đang xem bản rút gọn. Để xem bản đầy đủ, bạn cần tải tài liệu về máy. Có thể xem hướng dẫn tại đây: http://dayvahoctot.com/huong-dan-tai-lieu/TIỂU LUẬN trung cấp chính tri ngành GD, Tiểu luận QLGD, Tiểu luận QLNN GD:Hiệu trưởng chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh Trường THPT XXX – XXX – XXX thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp”. 

+

Sau hơn hai mươi năm đổi mới, đất nước ta đã thu được nhiều thành tựu to lớn rất đáng tự hào. Nhưng mặt khác, do ảnh hưởng của cơ chế thị trường và một phần do chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường chưa được đảm bảo, nên trong thực tế các trường học hiện nay, còn một bộ phận học sinh có nhiều biểu hiện vi phạm lối sống đạo đức truyền thống, có những trò giỏi về tri thức xã hội nhưng lại tự mãn vô lễ với Ông bà, cha mẹ và thầy cô giáo.  Thậm chí có em còn sa vào tệ nạn xã hội, phạm pháp.  Trước tình hình đó, vấn đề đặt ra và mang tính cấp thiết là phải tăng cường giáo dục đạo đức cho học sinh bằng nhiều con đường, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, nước ta đã gia nhập WTO và hội nhập quốc tế, tham gia và chịu sự tác động ngày càng sâu rộng của việc toàn cầu hoá, thì càng cần thiết phải nhanh chóng giáo dục nhân cách toàn diện cho học sinh.  Theo tâm lý học thì nhân cách chỉ hình thành và phát triển thông qua hoạt động và giao lưu.  Nguyên lý giáo dục của nước ta cũng khẳng định rõ: ”Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động và sản xuất, nhà trường gắn liền với xã hội”.

Mặt khác, đặc điểm của học sinh THPT là hiếu động, đang tập làm người lớn và ham hiểu biết, bắt đầu muốn tự khẳng định mình trước bạn bè,trước người lớn,các em không chỉ có nhu cầu ăn mặc, học hành mà còn có nhu cầu vui chơi giải trí, tìm hiểu đời sống xã hội để hoà nhập tốt hơn với môi trường xã hội. Vì vậy, trong một tiết học 45 phút ở trên lớp không thể đủ truyền tải một cách đầy đủ, những kiến thức văn hóa xã hội và giáo dục nhân cách học trò.  Chính vì lẽ đó mà nhà trường cần phải giáo dục đạo đức học sinh thông qua các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.  Qua đó hình thành, củng cố và phát triển kiến thức văn hoá cũng như phẩm chất đạo đức, năng lực cá nhân, đáp ứng mục tiêu đào tạo nhân lực trong thời kỳ mới, thời kỳ của mở cửa hội nhập quốc tế, góp phần giáo dục toàn diện cho các em.

Các kiến thực trong quá trình hoạt động thực tiễn ngoài giờ lên lớp, sẽ là môi trường thuận lợi để  học sinh hoàn thiện chính mình và góp phần quan trọng trong việc hình thành nhân cách cho các em.


Tìm theo từ khóa: , , , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan