Tuyển tập Đề tài NCKHSPUD mônTiếng Việt Lớp 5 – Phần III


Tuyển tập Đề tài NCKHSPUD mônTiếng Việt Lớp 5 – Phần III

Tuyển tập Đề tài NCKHSPUD mônTiếng Việt Lớp 5 – Phần III

 

Tuyển tập Đề tài NCKHSPUD mônTiếng Việt Lớp 5 – Phần III

 Tuyển tập Đề tài NCKHSPUD mônTiếng Việt Lớp 5 – Phần III

 

STT Tuyển tập Đề tài NCKHSPUD mônTiếng Việt Lớp 5 Số trang Tải về
1 Đề tài NCKHSPUD mônTiếng Việt lớp 5: cung cấp các mẹo luật viết văn miêu tả cho học sinh nhằm nâng cao chất lượng bài viết văn miêu tả 18 Tải về
2 Đề tài NCKHSPUD mônTiếng Việt lớp 5: Giúp học sinh lớp 5 tự sửa lỗi câu thông qua các bài tập Luyện từ và câu 17 Tải về
3 Đề tài NCKHSPUD mônTiếng Việt lớp 5: Dạy môn tập làm văn lớp 5 theo hướng đổi mới phương pháp dạy học 21 Tải về
4 Đề tài NCKHSPUD mônTiếng Việt lớp 5: Những biện pháp khắc phục sai lầm mà học sinh thường mắc khi học phần từ láy ( lớp 5). 21 Tải về
5 Đề tài NCKHSPUD mônTiếng Việt lớp 5: Hướng dẫn học sinh đọc đúng và đọc diễn cảm ở một tiết Tập đọc lớp 5 10 Tải về
6 Đề tài NCKHSPUD mônTiếng Việt lớp 5: Nâng cao kết quả học tập phân môn Chính tả cho học sinh lớp 5 thông qua việc cung cấp linh hoạt một số mẹo luật chính tả trong giảng dạy. 32 Tải về


Tuyển tập Đề tài NCKHSPUD mônTiếng Việt Lớp 5 – Phần III


Tìm theo từ khóa: , , , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan