Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm QLGD THPT Phần 10


Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm QLGD   THPT Phần 10

(Dayvahoctot.com)- Dưới đây là Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm QLGD   THPT và các đề tài NCKHSPUD QLGD   THPT.

Các Sáng kiến kinh nghiệm QLGD  THPT hoặc đề tài NCKHSPUD QLGD   THPT đều được kiểm duyệt, lựa chọn ở cấp tỉnh, thành phố.

Áp dụng: Tham khảo để Viết sáng kiến kinh nghiệm QLGD   THPT(SKKN QLGD   THPT ), Tham khảo Viết đề tài NCKHSPUD QLGD   THPT (NCKHSPUD QLGD   THPT), Tham khảo để ứng dụng trong công tác QLGD   THPT, Nghiên cứu tự học QLGD   , Viết Tiểu luận QLGD   (Tiểu luận Văn thư) hoặc tham khảo dạy và học tốt QLGD   . …

Định dạng tài liệu: ở dạng word, có thể sửa, bổ sung được hoặc có thể in luôn.

 (Dayvahoctot.com: Không cần đăng ký, đăng nhập – Tải SKKN QLGD   in luôn, đề tài NCKHSPUD QLGD   in được luôn … )Danh mục, QLGD   , SKKN QLGD   , NCKHSPUD QLGD  

STT Tên SKKN QLGD   THPT Tải về
1 SKKN Văn thư lưu trữ [HOT]: Đơn giản hoá thủ tục hành chính trong nhà trường Tải về
2 SKKN Quản lý giáo dục THPT [HOT]:Một số biện pháp quản lý công tác giáo dục đạo đức học sinh trường THPT Tải về
3 SKKN QLGD  THPT [HOT]: Một số giải pháp nhằm xây dựng thành công tập thể học sinh tự quản, góp phần nâng cao hiệu quả của công tác QLGD  lớp Tải về
4 SKKN Kế toán THPT [HOT]: Một số giải pháp quản lý CSVC tại trường THPT Tải về
5 SKKN QLGD  THPT [HOT]: Tải về

 

Còn nữa


Tìm theo từ khóa: , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan